Dünya’ da ISO 9001 Belgesi Standardı

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Dünya’ da ISO 9001 Belgesi Standardı

Küresel kurumsallaşma adımının kuruluşlara sağlandığı günümüzde, Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan ve geliştirilen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Standardı dünyada kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

Yönetim sistemi genel içerikli standart olan ISO 9001 standardının önemli özelliklerinden birisi; sürekli iyileştirmedir. Bu gelişim için sonuç çıktısı değil, sürecin uygulanması, denetimi ve müşteri memnuniyetini içeren kalite olgusunun oluşturulmasıdır.

Kuruluşların kaynakların yönetilmesi, süreç yönetimi, iç denetimlerle yönetimin değerlendirmesi gerekliliği standardın değindiği konulardır.

Dünya ülkelerinin global ticaret amacı güden kuruluşlarında ISO 9001 Belgesi Standardı ve diğer yönetim sistemleri standartlarının uygulamalarının entegre kullanılması küresel pazarda verimli ve etkili kazanımlar getirmektedir.

ISO 9001 kalite yönetimi sistemi, öncelikle kuruluşlarda bir kalite sistemi gereksiniminin ortaya konması gerektiğini belirtmektedir. ISO 9001’in içerdiği 10 maddelik gereklilikler doğrultusunda şekillendirilen kalite yönetim sistemi uygulamalarının, disiplinli ve sistematik biçimde uygulanması gerektiğidir. ISO 9001 sistemi gerekliliklerine göre yapısını kurmuş olan kuruluşlar dokümante edilmiş bilgi ve kayıtlara dayanan, yoğun ve karmaşık bir sistemden kurtulmuş amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüyebilen bir işletme yönetimi hedefler.

ISO 9001 tarafından ortaya konulan müşteri odaklı proses yönetimi ve sürekli iyileştirme modeli, bir PUKÖ (Planlama-Uygulama-Kontrol-Ölçüm)döngü içerisinde tanımlanmaktadır.

PUKÖ döngüsünde amaçlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi, etkin kaynak yönetimi ve buna bağlı ürün ya da hizmetlerin standart verilmesinden sonra gerekli ölçüm, analiz, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Sheward döngüsünü metodunu benimseyen ISO 9001 standardı ile ilgili taraflar ve ortaya konulan kriter uygulama faaliyetleri doğrultusunda müşteri memnuniyeti temel çıktı olmaktadır.

Kalite yönetim sistemi içerisinde sürekli veri ve bilgi akışı mevcuttur. Yönetim sisteminin sürekliliği ve geliştirilmesi için, gerekli iç ve dış bilginin sağlanması ve etkin yönetimi ön plandadır. Risk tabanlı bir yönetim anlayışıyla, müşteri memnuniyetini odağına alan yönetim sistemi, bu memnuniyetin ölçümlenmesi, analizi ve iyileştirilmesini yönetimin sorumluluğu şeklinde tanımlamış ve beklentilerini Liderlik maddelerince Yönetimden talep etmiştir. Yönetim sistemi çıktılarının geri bildirime dönüşmesi ile elde edilen verilerle beslenen yönetimin, kaynakları etkin bir şekilde kullanarak, ürün ya da hizmetleri gerçekleştirmesi öngörülmüştür.

Ürün ya da hizmet gerçekleştirirken müşteri şartları ve dış faktör koşul ve şartları kuruluş faaliyetine girdi olarak yansıtmayı gerektirmiştir.

Dünyada ISO 9001 Belgelendirmesi anlattığımız kriterlerin ortaya konma aşamasında hemen sonra gelen Belgelendirme aşamasıdır.

Standarda uygun dokümante edilmiş bilgi ve faaliyetlerin uygunluğunu ortaya koymak için denetleme gerekmektedir.

Bu denetimler 2 aşamada gerçekleşmektedir. 1. Aşama dokümante edilmiş bilgi ve bu uygunluğun sağlanmasının hemen ardından 2. Aşama saha denetim faaliyetleri olarak gerçekleşir. Her 2 denetimi uygun neticelendiren kuruluş ISO 9001 Belgesini almaya hak kazanır.

Bu kazanımlar Dünya pazarı ve ürün-hizmet serbest dolaşımı açısından önemlidir. Sertifikalanmış tescilli ürün-hizmet Global Pazar açısından hem gerekli hem de aranan bir yapıdır. Pazarlara girmek avantaj sağlarken aynı zamanda da finansal kazanım demektir.

Dünyada ISO 9001 belgesi genellikle istenen ve çalışma şartlarının olmazsa olmazlarından birisidir.

Dünya ülkeleri ve kuruluşları ISO 9001 standardını ISO tarafından yayınanan orijinal dil İngilizce ve birkaç alternatif dilde yayımlamaktadır.

Ülkeler bu standardı alıp kendi ülke normlarında kendi dillerine uyumlaştırmaktadırlar. Ancak, anlam ve kasıt değişiklikleri olmadan bire bir çeviri şarttır. Kendi dilleri ile uygulanan bu standard, dünyada aynı şekilde farklı dillerde uygulanan nadir standartlardandır.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?