ISO 9001 Amaç Özellik Seçim Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Amaç Özellik Seçim Aşamaları

Amaç Nedir ?

Standardın amaçlarla ilgili yönetim sistemi tüm fonksiyonları ve seviyelerinde yönetim ve proses liderleri tarafından belirlenen parametrelere amaç(lar) denir.

Yönetim Sistemi Standardı’ nın 2015 versiyonu ile değişim geçiren hedefler parametresinin yeniden yorumlanmasıdır.

Amaç Özellik Aşamaları

Kalite yönetim sisteminde ana ve alt süreçlerin amaçlarının belirlenmesi zorunludur. Proses liderleri bu faaliyet ve faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Amaçlar belirlenirken mevcut yönetim sistemi durumları dikkate alınır. Daha önce uygulanan amaç faaliyetleri ve verileri incelenir. Kalite amaçlarının spesifik(özellikli/özel), ölçülebilir, makul, makbul ve belirlenmiş bir zamana ( yönetim sistemi için bu zaman maksimum 1 yıldır) uygun olması gerekir.

Amaç belirleyicileri, yönetim, müşteri, toplum, faaliyette bulunulan sektör ve iş çevresi olarak ele alınabilir. Hedeflerin belirlenmesi sürecinde öncelikle, müşteri talebine karşılayacak bir yönetim sistemi faaliyetleri ele alınmalıdır. Bu önceliğin gelişim özellikleri, mevcudiyet seviyesi genel olarak ilgi ve ihtiyacı cevap verebilmelidir.

Amaçların, müşteri ve yönetim sistemi ihtiyaçlarına ve beklentilerine, sunduğu olanaklara, organizasyonun üretim, eğitim ve hizmet felsefesine ve proses yapısına uygun olması gerekir. İş-proses ilişkisi, işin yapısındaki değişiklik durumu, amaç faaliyetin geçerlilik durumu, proseslerde yeni geliştirilen bilginin olup olmadığı amaçları belirleme sürecinde dikkate alınmalıdır.

Bu özelliklere ilave olarak amaç kaynaklarının yetkin ve farkındalık kullanımına uygunluğu sağlaması gerekir.

Sonuç olarak,

Amaçlar belirlenirken her amacın proses yönetimine ve proses performans kriterlerine uygun olması lazımdır. Yönetim ve/veya liderler yönetim sistemi zaruri amaçları haricinde organizasyon yapısına uygun amaçlarda ortaya koyabilirler. Amaçlar ortaya konurken amaçlara ulaşmak için stratejiler de ilgilileri tarafından belirlenmelidir. Yönetim ve Liderler tarafından oluşturulan amaçlar, Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantısı aracılığı ile gözden geçirilerek onaylanmalı ve yürürlüğe sokularak zamanlamasına göre takip edilmelidir.

5 Aşamadan oluşan amaç özellikleri:

iso 9001 amaç özelik seçim aşamaları içerik

1.Aşama, Spesifik

Türüne mahsus detay ve türüne has özel içerikli amaç tespit aşaması,

2. Aşama, Ölçülebilir

Ölçülebilen, değerlendirilebilecek amaç tespit aşaması,

3.Aşama, Makbul

Kabul edilebilir, kabul görecek amaç tespit aşaması,

4.Aşama, Makul

Akla, mantığa uygun amaç tespit aşaması,

5.Aşama, Zamana Bağlı

Zamanlama, termin uygun amaç tespit aşaması.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?