ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları

Kuruluşlar kalite yönetim sistemlerini süreçlere dayalı kurmaları gereklidir. Süreç yönetimi iyi bir kalite yönetimini rahat ve kolay kazandırır.

Kuruluşlar kazanımlarını süreç çıktılarını iyi işleyerek sağlayabilirler. Bu da süreç çıktılarının değer olduğu olgusunu anlamayla ve diğer süreçlerine bu değeri kazandırma ile olur. Süreçler doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru liderle ve doğru şekilde uygulanması gereken bir dizi aşamadan oluşur. Bu nedenle ürün ve hizmet süreçlerinin temel amacı ürün yada hizmeti müşteri talebini karşılayacak şekilde müşteriye ulaştırarak sunmaktan geçer.

iso 9001 belgesi başarı şartları içerik

Aynı sektörde yer alında bile her işin kendine özgü süreçleri ve müşteri şartları bulunmaktadır. Bu şart ve süreç yapıları kaliteyi ve maliyetleri belirler. ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile başarılı olmak için bu temel süreçlere doğru odaklanmak gerekir. Doğru işletilen süreçler sonraki aşamada daha iyi hale getirilebilmeleri için sürekli iyileştirmeye ihtiyaç duyar ve bu iyileştirme iyi bir yönetim sistemi için süreçlerin müşteri talebini karşıladığından emin olmak gerekir. Kuruluşların her zaman için temel süreçlerine bakmaları başarı için önemli bir yol haritasıdır. Süreçlerin kalite durumuna bakmak için ISO 9001 sistemi önemli bir araç olmakla birlikte diğer şartlardan ötürü yeterli de olmayabilir.

Kısaca ISO 9001 kalite yönetim sistemi, risk tabanlı, müşteri odaklı bir süreç yönetimi ile gerçekleşir. Kuruluşlar yönetim sistemini belirlemeli, planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve ölçmelidirler. Elde edilen sonuçları da değerlendirerek sistem çevriminin başına yeniden iyileştirerek girdi haline getirmelidirler. Başarı genel şartlar bunlardır.

Tabi ki yönetim sisteminin müdahale, kontrol vb. gibi etki edemediği diğer şart ve unsurlar sistemin başarılı olup olmayacağı konusunda da önemli faktörlerdir. Çevre faktörleri, Ülke ekonomisi, hükümet politikaları, antlaşmalar, yasalar, küresel politikalar vb. faktörler de iso 9001 belgesi başarısı için değerlendirmeye alınması gereken önemli unsurlardır.

iso 9001 belgesi başarı şartları içerik makale

ISO 9001 belgesi başarıyı getirerek çok para yada müşteri kazandırır mı ?

ISO 9001 belgesi, kurumsal bilgiye dayalı politikalar, müşteri ve süreç odaklı disiplinize bir iş yönetimi ve uygulama kolaylığı sağladığı gibi müşteri, para ve başarı gibi unsurları kazandıracağını taahhüt etmez. Bu konular işveren, lider başarısı, finansman, kaynak, ülke ekonomisi, dünya ekonomisi, yasalar ve ülke yönetimleri gibi unsurların bütününü elde edilmesiyle olabilir. Ancak iso 9001 uygulayan kuruluş muhakkak ki iş yönetimi ve sürekliliğini, prestijini, Pazar payını vb. kazanımlar sağlarlar. Bu da sistemi uygulamak ile olur. Şayet sistemi kurar uygulamaz iseniz karmaşa, iş yükü gibi zorluklarla kuruluşunuza zarar da verebilir.