ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluşun, dış tedarikçilerin proses, ürün ve hizmetleri tedarik etme yeteneklerini temel aldığı şartlara göre, değerlendirdiği, seçtiği, performanslarını izlediği ve yeniden değerlendirmek için kriterler belirlediği ve bu süreçleri uyguladığı dokümantasyonel bilgiye Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları denir.

Kuruluş, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun müşteriye düzenli şekilde uygun ürün ve hizmet sağlama yeteneğini olumsuz şekilde etkilememesini dışarıdan tedarik edilen proseslerin kuruluşun kalite yönetim sisteminin kontrolünde olduğunu, bir dış tedarikçiye ve tedarik ettiği sonuçlara uygulamayı amaçladığı kontrolleri tanımladığını ve bu tanımda dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin, kuruluşun; müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli olarak sağlama yeteneği üzerindeki potansiyel etkisi, dış tedarikçiler tarafından uygulanan kontrollerin etkinliği verdiği, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartları karşıladığını güvence altına almak için ihtiyaç duyulan doğrulama veya diğer faaliyetleri belirlediğini güvence altına almalıdır.

Ayrıca Kuruluş;

Dış tedarikçiyle paylaşmadan önce, şartların uygunluğunu, tedarik edilecek, proses, ürün ve hizmetleri ve bu hizmetlerin(ürün ve hizmetler, yöntemler, prosesler ve teçhizat, ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesi) onaylanmasını, personelin istenen vasıflandırılması dahil yeterliliği, dış tedarikçilerin kuruluş ile etkileşimini, kuruluş tarafından dış tedarikçilerin performansına uygulayacağı kontrolü ve izlemeyi, kuruluş veya müşterisi tarafından dış tedarikçinin tesislerinde yapmayı amaçladığı doğrulamayı veya geçerli kılmayı dış tedarikçiye bilgi sağlayarak güvence altına almalıdır.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.