ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluş, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin durumunu belirlemek için yılda en az 1 defa olmak kaydı ile planlanan aralıklarda iç tetkikler gerçekleştirmelidir.

Bu tetkiklerde;

Kuruluşun yönetim sisteminin şartlarına, ISO 9001 standardının şartlarına sistemin etkili bir şekilde uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığının ortaya konma seviyesinin belirlenmesi amaçlanır.

İç Tetkik Zorunlu Dokümanları Nedir / Nelerdir ?

İç denetim sıklığı, yöntemleri, sorumlulukları, planlama şartları ve raporlama dahil, söz konusu proseslerin önemini, kuruluşu etkileyen değişiklikler ve önceki tetkik sonuçları değerlendirilerek, bir tetkik programı/programları planını ve sürekliliğini, her bir tetkik için tetkik kriteri ve kapsamı, tetkik prosesinin objektifliği ve tarafsızlığını sağlayacak denetim ekibini, tetkik sonuçlarının ilgili yönetime rapor edilmesini, herhangi bir gecikmeye mahal vermeden uygun düzeltme ve düzeltici faaliyetleri, tetkik programının uygulanmasının ve tetkik sonuçlarının kanıtını içeren dokümante edilmiş bilgilere İç Tetkik Zorunlu Dokümanları denir.

Bu dokümantasyonel bilgi sürecinin çıktıları Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı Girdisi olarak kullanılır.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

#ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Bağlamı Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Zorunlu Dokümanı, #ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kalite Politikası Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Amaç ve Amaca Ulaşım, Planlama, Takip Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Operasyonel Planlama ve Kontrol Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmet Şartları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Tasarım ve Geliştirme Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?