ISO 9001 Belgesi ile ISO 22000 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem kriterlerini ve ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin nasıl olacağı kriterlerini anlatır.

Her iki standartta yönetim sistemleri standardı olmasına rağmen 2 farklı konuyu ele alır. Her iki standardın içerikleri ve yapısı farklı şekilde oluşturulmuştur.

Ancak benzer maddeleri de azımsanamayacak kadar vardır. Netice de yönetim sistemi standartları oldukları için dokümante bilgi, yönetim, liderlik, iç denetim, toplantı, kontrol, ölçme gibi ana kriterleri aynıdır.

Bu 2 yönetim sistemi kriter farklılıkları ile birlikte birbirine entegre olabilen standartlardır.

Soru: ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi arasında fark var mı ?

Cevap: Evet, fark vardır.

Madde madde bu farklılıklar için;

 • Birisi Kalite, diğeri gıda güvenliği yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • ISO 9001 standardı 10 maddeden oluşur ISO 22000:2005 standardı 8 maddeden oluşur,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kalite amaçları, planlaması ve faaliyetlere ulaşma planları yapar, ISO 22000 gıda güvenliği amaç, planlama ve bu faaliyetlere ulaşma planları yapar,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, ISO 22000 acil durumlara hazırlık ve müdahale vardır,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken, ISO 22000’ de ön gereksinimler, tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları, operasyonel kontroller, doğrulama ve izlenebilirlik vardır,
 • ISO 9001 izleme, ölçme ve analizi müşteri başta olmak üzere tüm süreçlerine yapar, ISO 22000 kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması, yönetim sisteminin doğrulamasını yapar,
 • ISO 22000 iç tetkik prosesi ve talepleri ISO 9001 den daha spesifik ve kapsamlıdır,
 • ISO 22000 YGG girdileri ISO 9001 YGG girdilerinden daha spesifik ve kapsamlıdır.