ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluşu genel olarak yönetmenin yaşanmış tecrübeler ile çok zor olduğu ya da sonuçlarının genel kurumsal olumsuzluklar içermesi nedeni ile başarısız işletme olgusunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yönetimlerin ve kriter yazan standart organizasyonlarının bu tip geri beslemeler ile çözüm arayışlarında kuruluşu proseslere ayırma metodu üzerinde görüş birliği oluşmuş ve yaşanmış uygulamalarla da bu çözümün işletme yönetiminde etkin ve olumlu sonuçlar doğuracağı anlaşılmıştır.

Proses yönetim uygulama modeli kalite yönetim sistemi standardı gereği olarak tanımlanmış ve kuruluşların proseslerini oluşturarak tanımlamaları ve bu tanımlamalar ile proses yönetiminin işletme yönetimi kazanımlarını ortaya koymuştur.

iso 9001 belgesi kuruluşun prosesleri şemaları süreç haritaları zorunlu dökümanları ve kayıtları içerik

Zorunlu prosesler nedir? Nelerdir ?

Kalite yönetim sistemi ile yönetilen işletmelerin yönetim, kurumsal bağlam, müşteri yönetimi, ürün gerçekleştirme, tasarım, satın alma, pazarlama, muhasebe, satış, depolama, tasarım, iç denetim, yönetim gözden geçirme, risk analizi, performans değerlendirme ve sürekli iyileştirme gibi yapıları için ayrı ayrı oluşturdukları ve proses yapısının yönetim ve uygulama metodlarının tanımlandığı dokümantasyonel bilgiye Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları denir.

Kuruluş proseslerin girdi ve çıktılarını, proseslerin sırası ve birbirleri ile etkileşimini belirlemeli, etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri belirlemeli ve uygulamalı, kaynakları tayin etmeli ve kaynakları güvence altına almalı, yetki ve sorumlulukları belirlemeli, standartta belirtilen risk yönetimi kriterlerince risk ve fırsatları belirlemeli, değerlendirmeli, değişiklik yapısını ortaya koymalı ve gerekli değişiklik ihtiyacında değişiklikleri yapmalı ve nihai aşamada sürekli iyileştirmelidir.

Ayrıca kuruluş, proses yapısını muhafaza etmeli ve sürdürmelidir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

#ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Bağlamı Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Zorunlu Dokümanı, #ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kalite Politikası Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Amaç ve Amaca Ulaşım, Planlama, Takip Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Operasyonel Planlama ve Kontrol Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmet Şartları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Tasarım ve Geliştirme Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?