ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için kuruluşların izlemesi gereken standart aşamalar mevcuttur. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1-) ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne gereksinim duymak,

2-) ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne inanmak,

3-) ISO 9001 Belgesi Standartlarını, ISO 9001:2015 ve ilişkili/atıf yapılan gerekli klavuz standartları ile satın almak,

4-) İşletme kaynak ve alt yapısını hazırlamak,

5-) Standardın Eğitimlerini almak,

6-) Kuruluşun Bağlamını ve kapsamını tespit etmek,

7-) Kuruluşu SWOT vb. analizlere tabi tutmak,

8-) Kalite Politikasını oluşturmak,

9-) Amaçları belirlemek,

10-) Genel ve tekil yapıların tamamını kapsayacak, yönetim sistemi gereklerini karşılayacak risk analizlerini yapmak,

11-) Süreç liderlerini ve ekiplerini görev tanımları ile ortaya koymak,

12-) Kuruluşun süreçlerini ortaya koymak,

13-) Tüm Sistem için Planlama yapmak,

14-) Dokümante edilmiş, izlenebilir, onaylanacak bilgiyi oluşturmak,

15-) Dokümante edilmiş bilgiyi siteme aktararak uygulamaları başlatmak,

16-) Uygulama çıktılarını İzleme, Ölçme ve Değerlendirmelere tabi tutmak,

17-) Performans değerlendirmesi yapmak,

18-) İç Denetimi gerçekleştirmek,

19-) YGG-Yönetimin Gözden Geçirmesi (Toplantı) yapmak,

20-) Sürekli İyileştirme için faaliyet tespiti, değişiklikler ve düzenlemeleri oluşturarak sistemin bu revizyonlara uygun olarak çalışmasını sağlamak,

21-) Sistem İşletildikten sonra ISQ’ ya 3. Taraf Bağımsız Denetim ve Belgelendirme Başvurusu yapmak,

22-) Denetim ve Belgelendirme Fiyat Teklifi Almak (ISO 9001 Belgesi Fiyatı almak)

23-) Aşama 1 Denetim Planını ISQ ve Kuruluş Yetkilileri ile mutabakat sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,

24-) Aşama 1 Denetiminin plana göre gerçekleştirilmesi,

24-) Varsa bildirilen Aşama 1 Denetim Uygunsuzluklarını gidermek/kapatmak,

25-) Aşama 2 Denetim Planını ISQ ve Kuruluş Yetkilileri ile mutabakat sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,

26-) Aşama 2 Denetiminin plana göre gerçekleştirilmesi,

27-) Varsa bildirilen Aşama 2 Denetim Uygunsuzluklarını gidermek/kapatmak (Süre/Termin max. 3 ay),

28-) Uygunsuzlukların giderilmesi/kapatılması

29-) Denetim Ekibi Onayı ve akabinde Belgelendirme Komitesi Onayı’ nı beklemek,

30-) Belgelendirme Onayının alınması ve Ödemelerin yapılmasına müteakip ISO 9001 Belgesi’ ni ISQ’ dan almak.

iso 9001 belgesi nasıl alınır içerik

ISO 9001 Belgesi Başvuru İçin Gereklilikler Nelerdir ? / Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Kalite yönetim sistemini tescil ettirmeye karan veren kuruluşlar bir ISQ ile çalışmaya karar verdikten sonra bir takım aşamalardan geçerek başlangıç aşamaları sürecini tamamlarlar.

Bu başlangıç aşamasının ilk adımı belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ve belgelendirme başvurusunun yapılmasıdır. Kuruluşa ISQ tarafından gönderilen başvuru formu, resmi bilgiler ile doldurulup onaylanarak ISQ tarafından istenen kuruluşun gerekli resmi evrakları ile ISQ ya ulaşması ile süreç başlamış olur.

Belgelendirme başvuruşu için gerekli resmi evraklar nelerdir ?

Belgelendirme başvurusu için kuruluştan talep edilen resmi evraklar:

1-) Ticaret Sicil gazetesi/Kaydı

2-) İmza Sirküleri

3-) Vergi Levhası

4-) Son Ay’ a ait güncel SGK Hizmet Dökümüdür.

Resmi evraklar, sözleşme ve belgelendirme başvuru formu ISQ’ ya ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanarak Belgelendirme süreci başlatılmış olacaktır.

Resmi evraklar ya da başvuru formu eksik olursa ne olur ?

Başvuru formu ya da diğer evraklardan her hangi birinin eksik olması durumunda başvuru süreci eksikliğin giderilmesine kadar durdurulur. Eksiklik giderildiği andan itibaren bir diğer süreç olan belgelendirme süreci başlatılmış olur. Şayet eksiklik giderilmez ise eksikliğin giderilmesi için 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmez ise ISQ belgelendirme başvurusunu reddeder ve yok hükmünde sayar, işlemlerini iptal ederek kayıtlarını imha eder.

#ISO 9001, #Kalite Yönetim Sistemi, #ISO 9001 Nedir ?, #ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Fiyatı, #ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı, #ISO 9001 Faydaları, #ISO 9001 Eğitimi#ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?, #ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri, #ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları, #ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi, #ISO 9001 Amacı Nedir ?, #ISO 9001 Temel Prensipleri, #ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği, #ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri, #ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar, #ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?