ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı

İş Dünyası için Global Pazar kavramı genellikle uluslararası ve çok uluslu pazar anlamı ifade etmektedir. İş Dünyasında başka bir tabir de ise ulusal sınırları aşarak ürün gerçekleştiren kuruluşlar için kullanılır.

Globallikten bahsederken, global tanımı kapsamında, uluslararası düzeyde artan coğrafi uzaklıklarla birlikte ortak standart, ISO 9001 Belgesi, para birimleri, kültürler, hukuki ve siyasal sistemler, kamu düzenleri ve bunlara bağlı olarak farklı temellere ve yapıya sahip yöneticiler ve çalışanların bulunduğu ekonomik gelişmişlik düzeyi ve her kültür ve coğrafi alan için ortak temel yapı müşteri olarak değerlendirilmelidir.

Günümüzde yönetim sistemleri ve disiplinleri, kuruluşların asli değerlerini oluşturmaktadır. Pazarda İş gücünün yerini, ISO Standartları, teknolojik gelişim, etkin rekabet anlayışı, pazarlama kanalları, müşteriler, sermaye ve itibar almaktadır. Bu durum da sınırların aşılmasını, ticaretin küreselleşmesini kolaylaştıran bir etken olarak ön planda tutulmaktadır. Kuruluşların küreselleşmesi ile birçok sektörde işletmeler birden fazla kıtada onlarca farklı ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır.

Teknolojide, iletişim ve haberleşmede, taşımacılıkta ve ulaşımdaki gelişmeler, dünyanın birçok yerinde bazı mal ve hizmetler için benzer gereksinimlerin ve standart normların talep edilmesine neden olmuştur.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı1

Kuruluşlar, pazara açılma stratejileri oluşturarak, kalite yönetim sistemi nihai uygulama aşaması sonuna kadar olan tüm süreçlerde farklı müşteriler, ülkeler, kültürler, yaşam tarzları, coğrafi koşullar gibi çok farklı unsurları göz önüne almakta ve bu çizgide hareket etmektedir.

Kuruluşların global Pazar ilgisi, iç pazardaki iş olanaklarının doyma noktasına ulaşması, yetersiz kalması ve satılacak ürüne karşı dış pazarlarda büyük ve çekici satış fırsat ve potansiyellerinin olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya ticaret hacminin hızlı bir şekilde genişlemesi de kuruluşların dünya çapında bir pazarda yer almayı düşünmesine ve global pazar yaklaşımını benimsemelerine neden olmuştur. Ayrıca Kuruluşlar ve İş Dünyası, çok daha fazla iş yapmak, çok daha fazla kâr elde edebilmek için global pazarı önemsemektedirler.

Ancak, Global Pazarda kuruluşlar için en önemli sorun yeterli kalitede sürdürülebilir ürünü müşterileri cezbedecek şekilde üretebilmektedir. İşletmelerin çok daha disiplinli iso belgesi yönetim sistemlerini, esnek yapılanma kabiliyetleri, yönetim biçimleri, profesyonel şirket yöneticileri gibi farklı özelliklerle donatması gerekmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı değişim, bilimsel araştırmaları, üretim araçlarının teknolojik gelişmişliklerini, ürün ve yönetim standartlarının artmasını, müşterinin aşırı bilinçlenmesini de doğru orantılı olarak değiştirmiştir.

“Kuruluşlar için gelecek, sürdürülebilir, sürekli iyileştirilen bir “ISO 9001 Standart” uygulaması, bilişim ve iletişim teknolojisi şartlarına uyumda yatmaktadır.”

ISO 9001 Belgesi, Global Pazar ve iş dünyasında, ekonomiye paralel olarak gelişim göstermiş ve Pazar için zaruri gereksinim olmuştur. Pazar için bir anahtar ya da dolaşım için bir pasaport halini almıştır.

Bu pasaport, ülkelerin, devletlerin ve pazardaki müşterilerin özel talep kaynağı olmuştur. Global Pazarlar için İş Dünyası ve Kuruluşlar, bu doğrultuda kendilerini yapılandırmalı ve dünyada uygulanan çeşitli politikalar ile tek bir ekonomik politika yapısını özümseyecek üretim anlayışına yönelmelidir.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı2

Global pazarda diğer bir önemli olgu ise, kuruluşların, müşteri ve çeşitli sosyal paydaşları için değer yaratıp yaratmadıklarıdır. Değer yaratma, kuruluşların ve İş Dünyası’ nın önemli bir meselesi halini almıştır. Değer yaratan kuruluş, pazar payını artırabilir ve pazar payı daha büyük olan kuruluşlar ile rekabet ederek müşteri ve kâr miktarını artırabilir. Bu da pazarda kalıcı olmanın yolunu açar.

Değer yaratmak zorunda olan iş dünyası, daha nitelikli ürün gerçekleştirme ve yetkin eleman kaynaklarını geliştirmelidir. Sermayelerini daha doğru yöneten ve sağlıklı karar alabilen kuruluşlar hangi ülkede olurlarsa olsunlar iş potansiyellerini bu değerler ile desteklemelidir.

Pazarın küreselleşmesi ve rekabet, birçok ülkenin iş dünyasının bu pastaya ortak olmak istemesi ülke sınırları ve devletlerin standartlara olan talebi zorunlu hale getirdi. Günümüzde Pazarlar, ürün kalitesi, normları, kalite yönetim sistemi, bilgi akışı ve altyapı gibi alanlardaki kontrollerini sağlamak için iyi oyuncuları seçmeye başladılar. Bu özellikleri sağlayan iş dünyası için küresel fırsatlardan yararlanma olanakları kazanılırken, müşterilerin talep ettiği birçok ürüne ve bilgiye ulaşmasını ve donanımlarını artırmasını da sağlamış olacaktır.

Global pazarlamadaki güç, müşterinin elindedir. İş dünyası ve yer alan kuruluşların geleceğini, müşteriye verilen değer ve müşteri geri beslemesi belirlemektedir. Bugün müşterinin pazarda çok sayıda seçeneği bulunmaktadır ve paralarını mükemmelin altında ürün için harcamamaktadır. Teknolojik imkanların kullanımı ile müşteriler kendi sınırlarının dışından ürün satın alabilmektedirler. Bu da rekabet düzeyini ve global alışverişlerin müşteri beklentilerini belirlemesinde etkin rol oynuyor. Müşteriler yerel pazardaki ürünün farkındalar ve global pazarlarda da benzer düzeyde ürün ve hizmet elde etmeyi beklemektedirler. İş Dünyası, yerel pazarlardaki rekabetin yanı sıra tüm dünyadaki rekabeti de yakından incelemeli ve gereken tedbir ve uygulama gardını almalıdır.

Global pazarda yer alan İş Dünyası ve Kuruluşlarına bakıldığı zaman başarıyı yakalayan kuruluşların en az bir temel ürününün, dünyanın her tarafında aynı kalitede sunulmasının yattığı görülmektedir.

ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası için Anlamı3

İş Dünyası, yerel ihtiyaçlara göre farklı ürün üretilebilmektedir ancak temelde değişmeyen, ana ürünü global pazara hitap edecek standartlarda üretebilecek yapının yani ISO 9001 Belgesi' nin Global Pazar ve İş Dünyası İçin Anlamı’ nın ve öneminin kavranmasıdır.

Bu Bölümümüzle İlgili Detaylandırılan Diğer İçerikler Başlıklarımız;

Dünya’ da ISO 9001 Belgesi,

ISO 9001 Belgesi Pazarının Büyüklüğü,

ISO 9001 Belgesi’ nin Global Ekonomisi,

İş Dünyası İçin ISO 9001 Belgesi.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?