ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluşların gerçekleştirdiği faaliyetleri, sistemi ve uyguladığı metodların durumlarını tespit etmeleri için değerlendirme, izleme, ölçme ve analiz etme süreci işletmeleri gerekmektedir. Bu süreç kuruluşun vazgeçilmez ihtiyacıdır. Uygunluk ve uygunsuzluk durumlarını ortaya çıkaran süreç bir sonraki süreç olan sürekli iyileştirme faaliyetinin sağlıklı gerçekleşmesinde önemli girdi etkeni sağlar.

Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları Nedir ? Nelerdir ?

Kuruluşun, neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla ihtiyaç duyulan izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme için yöntemlerini, izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirmesi gerektiğini, izleme ve ölçme sonuçlarının ne zaman analizi ve değerlendirilmesi gerektiğini, sonuçlarını, müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılamasının izlemesini, müşteri geri bildirimlerini (müşteri ile toplantıları, pazar payı analizlerini, övgüleri, garanti kapsamında gelen talepleri ve satıcılardan gelen raporları vb.), ürün ve hizmetlerin uygunluğunu, müşteri memnuniyet derecesini, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliğini, planlamanın etkin şekilde yapılıp yapılmadığını, risk ve fırsatları belirlemek için yürütülen faaliyetlerin etkinliğini, dış tedarikçilerin performansını ve yönetim sisteminin iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koyduğu dokümantasyonel bilgilere Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme Ve Analiz Zorunlu Dokümanları denir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.