ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluşların en önemli fonksiyonu üretim ve sunum prosesidir. Genellikle başarılı işletmeler yönetim sistemi uygulasa da uygulamasa da bu prosesi iyi işletmeye çalışarak başarı yolunu aramaktadırlar. Çünkü tüm faaliyetlerin genel özeti ve sonucu bu prosese bağlıdır.

Kuruluş, üretim ve hizmetin sunumunu kontrollü şartlarda, üretilecek ürünlerin, sunulacak hizmetlerin veya gerçekleştirilecek faaliyetlerin karakteristikleri ve erişilmesi istenen amaçlanan sonuçları içeren bir yapı kurmalıdır.

Ürün ve Hizmetin Sunumu yapısında, uygun izleme ve ölçme kaynaklarının varlığı ve kullanımını, proses veya çıktıların kontrolü için kriterler ile ürün ve hizmetler için kabul kriterlerinin, karşılandığının uygun aşamalarda doğrulanması için izleme ve ölçme faaliyetlerinin uygulanmasını, proseslerin işletimi için uygun altyapı ve çevrenin kullanımını, gerekli vasıflandırma dahil, yeterli olan personel görevlendirilmesini, üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin, sonuçtaki çıktılarını daha sonra izlenemediği veya ölçülemediği durumda, geçerli kılınması ve periyodik olarak yeniden vasıflandırılmasını, insan hatalarını önlemek için faaliyetlerin gerçekleşmesini, ürünün piyasaya sürülmesi, teslimatı ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanması gibi kontrollü şartlarda oluşturduğunu, müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet yapısını, muhafazayı, teslimat sonrası faaliyetleri, uygun olmayan çıktıyı, kabul kriterleri uygunluk kanıtı, nihai müşteriye kadar izlenebilirlik ve değişikliklerin verildiği dokümante edilmiş bilgiye Ürün Ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları denir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

#ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Bağlamı Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Zorunlu Dokümanı, #ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kalite Politikası Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Amaç ve Amaca Ulaşım, Planlama, Takip Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Operasyonel Planlama ve Kontrol Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmet Şartları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Tasarım ve Geliştirme Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?