ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yönetim sistemleri organizasyonlarını yürütmek ve uygulamak için yol haritalarına ihtiyaç duyulur. Bu yol haritaları uygulamanın düzeni ve sürdürülmesi sağlayan önemli faktörlerdendir.

Kuruluş, sistemi ve prosesleri işletmek için planlama yapısı geliştirmelidir. Uygulama alanlarında, uygulamaları kimin, nasıl, neden, ne zaman, ne, nerede sorularının cevabını bu planlamalarla düzenlemek gerekir. Yönetim uygulama sürecinde oluşabilecek sistem yönetimi ve proses yönetimi sürdürülebilir uygulama yapısı ancak uygun planlamalar ile yapılabilir.

Yönetim Sistemi Plan Dokümanları Nedir ? İçeriği Nasıldır ?

Yönetim sistemi risk ve fırsatların tayinini değerlendirmeleri, Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence, istenen etkileri geliştirme, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, iyileşmeye erişmek içeriği ile Faaliyetleri kalite yönetim sistem prosesleri içerisine nasıl entegre edeceği ve uygulayacağını, etkinliğini nasıl değerlendireceğini, kalite politikası ile uyumlu, uygulanabilir, müşteri odaklı, sistem bütünlüğü, kaynak varlığı, değişiklik içerikleri ve bu değişikliklerin uygulama yapısını kapsayan genel ve her bir proses ve uygulamalar için ayrı ayrı yapılan dokümate bilgiye Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları denir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.