ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluşlar icra ettikleri faaliyetler ve sistemlerini değerlendirmelere tabi tutarak başarılı olurlar. Bu değerlendirmeler genel olarak yapıldığı için işletme için vazgeçilmez kazanımlar sağlar.

Yönetim Gözden Geçirmesi YGG Nedir ?

Kuruluş, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin politikaya, amaçlara uygunluğu, yeterlilik ve etkinliği durumunu, kuruluşun stratejik yönü ile uyumluluğunu değerlendirmek için yılda en az 1 defa olmak kaydı ile planlanan aralıklarda yönetim gözden geçirmesi gerçekleştirmelidir. Bu gözden geçirmelere Yönetim Gözden Geçirmesi YGG Toplantısı denir.

Kuruluşun, önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu, kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikleri, müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimleri, kalite amaçlarına erişme derecesini, proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğunu, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetleri, izleme ve ölçme sonuçlarını, iç tetkik sonuçlarını, dış tedarikçilerin performansını, Kaynak durumu, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini, iyileştirme için fırsatları, yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyaçları değerlendirdiği, karar aldığı, takip edeceği, duyuracağı ve YGG prosesinin tanımlandığı dokümantasyonel bilgilere Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları denir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

#ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Bağlamı Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Zorunlu Dokümanı, #ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kalite Politikası Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Amaç ve Amaca Ulaşım, Planlama, Takip Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Operasyonel Planlama ve Kontrol Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmet Şartları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Tasarım ve Geliştirme Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?