ISO 9001 Belgesi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi

Kuruluş anından itibaren küresel iş dünyasında yer alma gayreti ile üretim ve hizmet sektörlerinde her geçen gün daha zorlu bir mücadelenin yaşanması, dünyanın gelişen teknoloji ve iletişim ağı ile küçülmesi, tüketicinin her yerden kuruluşlara kolay ulaşımı, işletme ve işletmecilere yönetim modelleri arayışları ve uygulamaları gereklilikleri doğurmaktadır.

Ürün ve hizmete ulaşımın kolaylaştığı, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu ticaret pazarında olabilmek için yönetim sistemleri ile kabiliyetlerin birleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kuruluş, büyüklüğü ne olursa olsun, uluslararası kabul görmüş başarılı bir yönetim sistemine; finansal tasarruf, kâr artışı, iş potansiyeli artışı, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için ihtiyaç duyar.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani “müşteri kalitesini” sürekli karşılayabilmek, işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilmesi ve pazarda kalıcı olabilmek bu yönetim olgusu ile olmaktadır.

iso 9001 belgesi içerik

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, kuruluşların yönetim olgusu ve denenmiş başarılı bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın uygulanmasından kaynaklı getirileri ile kurumsal disiplindeki kuruluşlar tüketiciye ve müşteriye güven vererek, tercih ve süreklilik kazanan ve dolayısı ile kâr eden yapıların kazanılması anlamı taşır.

Kuruluşların yönetimde bahsedilen tüm uygulama ve başarıları elde etmeleri ve uyguladıkları yönetim sistemlerini tescil etmelerini sağlayan belgeye “ISO 9001 Belgesi” denir. Ayrıca alınan bu ISO Belgesi, kuruluşun yönetim sisteminin kalite yönetim sistemi olarak nitelik kazanmasını da sağlar.

Kuruluşlar, ISO 9001 belgesi ve yönetim sistemi sayesinde ürettikleri ve sundukları mal ve hizmetlerinin küresel tanınan iso 9001 standardı kriterlerince üretildiğini gösterirler. Sistem Belgesi, kuruluşun uygun ürün tasarımı ve üretimi konusunda yeterli olduğunun ve gereken durumlarda kullanılan kalite koşullarının sağlandığını göstermektedir.

Sağlanan kalite koşulları, mal veya hizmet üretiminin tasarım aşamasından itibaren satış sonrası hizmetlere kadar olan tüm süreçlerde oluşabilecek uygunsuz durumların ortadan kaldırılması ve yine sonuçta müşteri memnuniyetinin kazanılma arzusudur.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), tarafında oluşturulan ISO 9001 Belgesi, kuruluşların güncel pazar şartlarına uyum sağlaması ve pazarda kalıcı olma ile sürdürülebilir bir kalite yapısının sağlanmasını amaçlamaktadır.

ISO 9001

iso 9001 belgesi iso 9001

Kuruluşların ve organizasyonların yönetim sistemlerini, ISO 9001 Standardı kriterlerince, politika, bağlam, amaç, analiz, strateji, risk ve süreç yönetimini entegre bir şekilde oluşturmaları, gerekli değişiklikleri tespit ederek uygulamaları ve müşteri odaklı sürdürülebilirliği sistematik olarak sağlamaları sonucunda ISQ gibi 3. taraf bir dış denetim organizasyonunun denetimi ile uygunluk durumuna bağlı olarak verilen sertifikaya “ISO 9001” denir. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

Kalite Yönetim Sistemi

iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi

İş’e bilgi ile başlayıp bu bilgiyi tasarım sürecinden geçirerek, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri içeren ve sürekli iyileşmeyi amaçlayan bir Yönetim Sistemi'nin uygulanması zorunlu bir şarttır. Bu şartları tümden karşılayabilecek genel bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı’ dır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Nedir ?

iso 9001 nedir içerik makale

Kuruluşların politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan, müşteri odağını ana amaç olarak edinen sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterlerin bir araya getirildiği ISO tarafında yayınlanmış kapsamlı standardın adına "ISO 9001" denir. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

iso 9001 nasıl alınır içerik makale

ISO 9001 Belgesi almak için kuruluşların izlemesi gereken standart aşamalar mevcuttur. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

1-) ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne gereksinim duymak,

2-) ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne inanmak,

3-) ISO 9001 Belgesi Standartlarını, ISO 9001:2015 ve ilişkili/atıf yapılan gerekli klavuz standartları ile satın almak,

4-) İşletme kaynak ve alt yapısını hazırlamak,

5-) Standardın Eğitimlerini almak,

6-) Kuruluşun Bağlamını ve kapsamını tespit etmek,

7-) Kuruluşu SWOT vb. analizlere tabi tutmak,

8-) Kalite Politikasını oluşturmak,

9-) Amaçları belirlemek,

10-) Genel ve tekil yapıların tamamını kapsayacak, yönetim sistemi gereklerini karşılayacak risk analizlerini yapmak, İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?

iso 9001 veren firmalar

ISO 17021-1 Standardı kriterlerini uygulayan, akredite 3. Taraf kuruluşlar ISO 9001 belgesi veren firmalardır. 9001 belgesi, global, gerekli ve nitelikli bir belge olduğu için (ISQ) İntersistem Teknik Belgelendirme gibi akreditasyona sahip, yetkili denetim ve belgelendirme kuruluşlarından alınır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Fiyatı

iso 9001 veren firmalar

ISO 9001 Belgesi Fiyatı, kuruluşların büyüklük, tasarım, insan kaynağı, karmaşıklık ve komplekslik durumuna göre değişken denetim günü ortaya çıkararak bu günler için görev alacak denetçi maliyetinin tespiti ve belgenin kendi ücretinin de bu maliyete ilave edilmiş haline denir. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı makale

ISO 9001 Belgesi fiyatını belirleyen esas unsur tetkik maliyetleridir. ISQ, tetkik maliyetlerini aşağıda verilen bilgiler ile hesaplar ve denetçi adam/gün birim fiyatı ödemesi ile çarpar. Bu sayede önemli maliyet kalemlerinden birisini tespit eder ve bu maliyete diğer maliyet kalemi olan belge fiyatını ekleyerek iso 9001 belgesi fiyatını ortaya koyar İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Faydaları

iso 9001 belgesi faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini tam olarak uygulamak kuruluşa aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

A)Müşteriye uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlamayı işletme becerilerine katar.

Müşteri ürün veya hizmetinizin son kullanıcısıdır. Ürününüzü veya Hizmetinizi ister toptancıya ister direk tüketiciye satın her birinin adı müşteridir. Müşteri kavramı iç ve dış müşteri olmak üzere ikiye ayrılır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Eğitimi

iso 9001 belgesi eğitim

ISO 9001 Kalite Belgesi Standardının kurulması ve uygulanması konusunda farkındalık açısından kuruluşların insan kaynaklarının yeterli hale getirilmesi ya da yeterli olması gerekmektedir. Bu gereklilik hem uygulama hem de süreklilik açısından önem taşımaktadır. Standardın kuruluşta devreye alınması ile canlı bir hal kazanması söz konusudur. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?

iso 9001 belgesi gelişim süreci içerik makale

Geçmişten günümüze kriterler geliştirerek dünyada tüketici ve üreticiler yol açan, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından 1987 yılında hazırlanan ISO 9000 Standart Serisi bir kalite sistem standardıdır. Bu standart kurumun müşterilerinin taleplerini müşterinin istekleri ve ihtiyaçlarına göre karşılaması ve bu sistemin kuruluş yapısının tamamını kavrayacak şekilde kurulması gereken ve bu kurulan sistemin devamlı kontrolü ve sürdürülmesini amaçlayan bir standarttır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri

iso 9001 çalışan sayısı

Kuruluşların ISO 9001 Belgesini almak için yeterlilikleri konusunda bazı şüpheler duyarlar. Bu şüphelerden biri de çalışan sayısıdır. ISO 9001 belgesi almak için kuruluşlarda çalışan sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Alt sınır 2 kişidir. Üst sınır bulunmaz. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları

iso 9001 belgesi başarı şartları içerik makale

Kuruluşlar kalite yönetim sistemlerini süreçlere dayalı kurmaları gereklidir. Süreç yönetimi iyi bir kalite yönetimini rahat ve kolay kazandırır.

Kuruluşlar kazanımlarını süreç çıktılarını iyi işleyerek sağlayabilirler. Bu da süreç çıktılarının değer olduğu olgusunu anlamayla ve diğer süreçlerine bu değeri kazandırma ile olur. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?

iso 9001 belgesi belge alma süresi

Kuruluşlar ISO 9001 Belgesi alma kararını verdikten sonra ISQ-İntersistem Belgelendirmeye vb. başvuru yaparlar. Başvuru aşamasında kuruluşlar standardına uygun olarak kurmuş ve uyguluyor olması gereklidir.

Başvuru aşaması ISQ-İntersistem Belgelendirme uzmanları tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvurular alır. Alınan başvuru için kuruluşa teklif-sözleşme önerilir. Önerilen teklif ve sözleşmenin onaylanmasından sonra 1. Ve 2. Aşama denetim planlamaları yapılır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi

iso 9001 belgesi geçerlilik süresi içerik makale

ISO 9001 Belgesi, ISO ve IAF gibi düzenleyici kuruluşların oluşturdukları kriterlerce belirlenmiş geçerlilik süreleri kriterlerine bağlıdır.

Belgenin ilk alımı ile geçerlilik süreci 3 yıllık çevrimli periyoda bağlanmıştır. Ancak bu 3 yıllık periyot ilk alımdan sonra belgenin 3 yıl geçerli olacağı anlamı taşımaz. Belgenin 3 yıllık geçerliliği yılda 1 gerçekleştirilecek ara gözetim denetimleri neticesinde sertifikadaki ara gözetim güncellemelerinin yapılması ile olacaktır. Bu güncellemenin yapılmaması sertifikanın iptal olması nedenidir. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Amacı Nedir ?

iso 9001 amacı içerik makale

ISO 9001 Belgesinin en önemli amacı “müşteriyi memnun etmek ve bu memnuniyetin getirisi olarak para kazanarak bu paranın kazanılmasının sürekliliğini sağlamaktır”.

Tüketiciler kalite kavramını, üretilen ürünler veya sunulan hizmetleri yanı sıra kuruluşların tüm organizasyonel yapısının durumları içinde aramaktadırlar. Günümüzde bu kavram için verilebilecek en iyi örnek, satın almanın gerçekleştikten sonraki süreci ile alakalı durumlarıdır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Temel Prensipleri

iso 9001 temel prensipleri içerik makale

Yönetim sistemlerinde yapılması gerekenleri ve sonuçları ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken kritik hususlar vardır.

Yönetim Sistemi standardı bu hususları belirler ve kuruluşların yapı taşı olan püf noktaları olarak kuruluşlara sağlar.

Kuruluşlar bu ilke ve prensipler ışığında yol ve yön bulacakları yönetim sistemlerinin oluşturmalıdırlar. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği

iso 9001 belgesinin etkinliği içerik makale

Yönetim sistemlerinde yapılması gerekenleri ve sonuçları ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken kritik hususlar vardır.

Yönetim Sistemi standardı bu hususları belirler ve kuruluşların yapı taşı olan püf noktaları olarak kuruluşlara sağlar.

Kuruluşlar bu ilke ve prensipler ışığında yol ve yön bulacakları yönetim sistemlerinin oluşturmalıdırlar. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri

iso 9001 vadettikleri

• Kurumsal, ciddi bir yönetim olgusu,

• Politika, Vizyon ve Misyon kazanımı,

• Hedefler doğrultusunda çalışma yönetimini,

• Geneli parçalara ayırarak hakim ve kontrol edilebilir yapıya dönüştürmeyi,

• Kuruluşun kendini ve etkileşimde olduğu yapıların görülmesini,

• Organizasyonel bir yapı,

• Kaynak Yönetimini İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar

iso 9001 bağlantılı standartlar

Yönetim sistemlerinin temeli olan iso 9001 standardı diğer yönetim sistemlerinin oluşumu ve gelişimine temel olmuştur. Diğer standartların doğuşunda tohum ve sonrası olan kök ve gövde her zaman ISO 9001 standardı olmuştur. Hali hazırda bu yapı devam etmektedir. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

iso 9001 ihalelerde isteniyor mu içerik makale

İş dünyasında müşteriler ve tedarikçiler temin ettikleri, satın aldıkları ya da bekledikleri karşılıkları almak isterler. Taleplerin karşılanması, iş sürekliliği ve ekstra çabalar sarf etmek istemezler. Bu beklentileri konusunda da tedarikçi tercihlerini yaparlar. Tedarikçi tercihlerini belirleyen bir çok etken olsa da en önemli etken kurumsallıktır. İçeriğin tamamını görmek için tıklayın...

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?