ISO 9001 Belgesi' nin EA ile İlişkisi Nedir ?

Avrupa Birliği Akreditasyon Organizasyonu (EA), Birlik içerisinde ve global bir ticarette kuralları sistemi oluşturan, uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden bir forum işlevi yürüten, üyeleri arasında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen birlik ülkelerin ihtiyaçlarını destekleyen, birliğin yararına bir ticaret amacı güden, 24’ ün üzerinde ülke üyesi olan Birliği çok taraflı ticareti temel ilkesi olarak düzenleyen organizasyondur.

ISO 9001 Belgesinin Avrupa Birliği Akreditasyon Organizasyonu (EA) ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat verdiği ve bu ruhsatın Avrupa Birliği ve muktesabatı içerisinde de kabul ve talep edildiği birlik üyesi ekonomilerin akreditasyon kurumları tarafından onaylanan bir belge standardı olmasıdır.