ISO 9001 Belgesi' nin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi Nedir ?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin Türkiye ve global bir ticarette kuralları sistemi oluşturan, uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden işlevi yürüten, ülke içinde ve dışında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen, devlet ihtiyaçlarını destekleyen, ülke yararına bir ticaret amacı güden kurum Ticaret Bakanlığıdır.

ISO 9001 Belgesinin Ticaret Bakanlığı ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün ve Avrupa Birliği’ nin Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğinin dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat sağladığı ve bu ruhsatın Avrupa Birliği ve global yapıda kabul ve talep edildiği bir belge standardı olmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası ticarette iso 9001 belgesi standardının karşılıklı tanınmasının omurgasını Ticaret Bakanlığı sağlamaktadır.