ISO 9001 Belgesinin WTC/DTÖ ile İlişkisi Nedir ?

Küresel global bir ticaret kuralları sistemi uygulayan, ticaret anlaşmalarını müzakere eden bir forum işlevi yürüten, üyeleri arasında ticaret anlaşmazlıkları düzenleyen ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını destekleyen, herkesin yararına bir ticaret amacı güden, 160’ ın üzerinde ülke üyesi olan çok taraflı ticareti temel ilke olarak düzenleyen organizasyondur “WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü”.

ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistem standardının dünyada kabul edilen denklik ve tanıma fonksiyonlarını, üye devlet/ekonomilerinin akreditasyon kurumları yetkilendirmeleri, takip ve izlemeleri WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü, IAF ve ISO’ nun birlikte hareket etmesi ile sağlanmaktadır.

ISO 9001 Belgesinin WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü ile İlişkisi, ISO tarafından yayınlanan ISO 9001 Belgesi Standardı, WTC/DTÖ Dünya Ticaret Örgütü’ nün dünya ticaretinde kolaylaştırıcı bir ruhsat verdiği bir belge standardı olmasıdır.

ISO, IEC, IAF ve ILAC gibi otorite organizasyonlarında ortak temel ilkesi, ticarete yönelik teknik engellerin kaldırılması yoluyla ticareti kolaylaştırmaktır.