ISO 9001 Denetim Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Denetim Aşamaları

Kalite yönetim sistemi belgesi için müşteri kuruluşlara, uluslararası denetim standartları ve kriterleri gereği ISQ, 2 Aşamalı denetimler gerçekleştirmektedir. Bu 2 aşama;

iso 9001 denetim aşamaları içerik-1

1. Aşama: Doküman Gözden Geçirme Denetimi:

ISO 9001 Belgesi Aşama 1 tetkiki:

Risk grubuna göre gerekli olması ile yapılan tetkiktir.

Şayet düşük riskli veya orta riskli kodlarda yer alan kuruluşlarda müşteri kuruluşta yapılmayabilir. ISQ denetçisi ISQ ofisinde de bu denetimi gerçekleştirebilir. Bu uygulama ISQ belgelendirme planında kuruluşa uygun şekilde nasıl planlanmış ise denetçi denetimi plandaki gibi seçimi yaparak denetimi yapar.

• Dokümantasyonel bilginin standart şartlarının karşılayıp karşılamadığının kontrolü yapılır.

• Tetkik planı oluşturulması için gerekli verilerin temini ve tetkik tarihinin belirlenmesi yapılır.

Şayet plan müşteri kuruluş olarak tanımlanmış ise;

Kalite Yönetim Sistemi-Yerinde tetkik için:

• Toplam gün sayısının belirlenir.

• Denetçi ve/veya uzman sayısının, denetçi derecesi ( tecrübesinin ) belirlenir.

• Eğer var ise diğer işletmelerin (projeler)

• Tetkik için planlama yapılır.

• Belgelendirme kapsamı teyit (konfirme) edilir.

• Her bir standart maddesi yorumlanır.

• İlgili dokümanlara refere edilir.

• Raporlar sonuçlandırılır.

(Tetkike alınabilir, başarılı/başarısız tetkike alınamaz, doküman eksiklerinin tamamlanması yapılmalıdır.)

iso 9001 denetim aşamaları içerik-2

2. Aşama Saha Denetimi

ISO 9001 Belgesi Aşama 2 Tetkiki:

Aşama 2 tetkiklerinde, müşteri kuruluşun ilgili yönetim sisteminin belgelendirilmesi amacıyla başvurduğu kapsamdaki tüm faaliyetler ve bunlarla ilgili referans standart maddelerine istinaden kayıtları üzerinde inceleme yapılır.

Aşama 2 tetkikinin amacı, müşterinin yönetim sisteminin etkinliliği dahil olmak üzere uygulamasını değerlendirmektir. Aşama 2 tetkiki, müşterinin bütün sahalarında yapılmalıdır. Aşama 2 tetkiki en azından aşağıdaki hususları içermelidir: (ISO 17021-1:2015 Madde 9.3.1.3)

a) Uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanların şartlarına uygunluk hakkındaki bilgi ve kanıt,

b) Kilit performans hedefleri ve amaçlarına yönelik (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı) performansın izlenmesi, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve gözden geçirilmesi,

c) Yasal uygunluk yönünden müşterinin yönetim sistemi ve performansı,

d) Müşteri proseslerinin operasyonel kontrolü,

e) İç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi,

f) Müşteri politikaları için yönetimin sorumluluğu,

g) Hüküm ifade eden şartlar, politika, performans hedefleri ve amaçları (uygulanabilir yönetim sistem standardı veya diğer hüküm ifade eden dokümanlarındaki beklentilerle tutarlı), uygulanabilir her türlü yasal şartlar, sorumluluklar, personelin yeterliliği, operasyonlar, prosedürler, performans vensi ve iç tetkik bulguları ile sonuçları arasındaki bağlantılar.

ISO 9001 Belgesi Aşama 2 Tetkikinin Hedefleri:

• Kuruluşun kendi politika, hedef ve prosedürlerine katıldığını/uyduğunu teyit etmeli,

• Sistemin, ilgili yönetim sistemiyle standardının tüm gereklilikleriyle uyuştuğunu ve politika hedeflerine ulaştığını teyit etmeli.

Hedefleri başarmak için, aşama 2 tetkiki, standardın tüm unsurlarını (1. Aşamada tam olarak ve başarıyla tetkik edilenler dışında) kapsamalı ve kuruluşla ilgili olarak özellikle aşağıda belirtilen hususlar üzerinde odaklanmalıdır:

Yasal ve diğer şartlarla uygunluğu sağlayacak prosedürler;

• Değerlendirme prosesinden elde edilen amaç ve hedefler,

• Operasyonel kontrolü,

• Performansın izlenmesi, ölçülmesi, rapor edilmesi ve amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak gözden geçirilmesi,

• Uygunsuzlukların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin tamamlanması,

• İç tetkikin ve yönetimin gözden geçirmesinin gerçekleştirilmesi,

• Yönetim sistemi politikası konusunda yönetim sorumluluğu.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?