ISO 9001 İç Tetkik Süreç Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 İç Tetkik Süreç Aşamaları

Kuruluşlar yönetim sistemlerinin, uygunluğu, işlerliği, seviyesi ve performansı gibi yapılarını ortaya çıkararak, başarılı bir yönetim sistemi ve kendine hakim, disiplinli bir yapının işlemesi için kendi içinde kendisini denetime tabi tutması ile elde ederler. Bu talepleri karşılamanın önemli yollarından birisi de iç tetkik sürecidir.

İç Tetkik Nedir ?

Belirli bir plan dahilinde yılda en az 1 defa olmak şartı ile, kuruluşun yönetim sisteminin, eğitim almış yada dışarıdan tedarik edilmiş denetçileri görevlendirerek tüm süreçlerini faaliyetlerinin delillere dayandırılarak kontrol edildiği, uygunsuzluk durumlarının ve bunların giderilmesinin sağlandığı ve yönetime rapor halinde sunulduğu kuruluş içi oto kontrol sistematiğine iç tetkik denir.

Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerinden ödün verilmeyen tetkik sürecinde tetkik tüm süreçlere uygulandığından bir performans göstergesidir.

ISO 19011 Standardı tanımında ise;

İç tetkik: Tetkik delilleri toplanan ve tetkik kriterlerine uygunluk derecesini belirlemek için bu delillerin objektif şekilde değerlendirildiği sistematik, bağımsız ve dokümante edilmiş süreç olarak tanımlanmıştır.

İç Tetkikin Amacı Nedir ?

ISO 9001 Standardı şartlarına uygunluğu tarafsız olarak doğrulamak, planlamaya uygunluğu izlemek, etkinliği doğrulamak, Verimlilik ölçümü için veri sağlamak, Kalite yönetim sisteminin planlı düzenlemelere uygunluğunu, hedeflenen sonuçların elde edilmesinde etkinliğini ve verimliliğini sistematik ve bağımsız olarak incelemek, hata yada uygunsuzlukları ortaya çıkarmak çalışanlardan öte proses ve sistemin uygunluk durumunu ortaya çıkarmak iç tetkikin amaçlarıdır.

İç tetkik süreci için genel olarak 4 aşama gereklidir. Bunlar;

iso 9001 iç tetkik süreç aşamaları içerik

1. AŞAMA, Planlama

Denetim planı, programı hazırlama, denetçi ve denetlenecek proses bildirim,

2. AŞAMA, Denetimin yürütülmesi

Ön çalışma ve bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılması, saha çalışmalarının yürütülmesi,

3.AŞAMA, Raporlama

Denetim değerlendirme ve incelemelerinin, denetçilerden toplanarak sonuçların raporlanması,

4.AŞAMA, Denetim Sonuçlarının İzlenmesi

Sonuçların izlenerek ve değerlendirilerek YGG toplantısına girdi sağlanması’ dır.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?