ISO 9001 in Gelişim Aşamaları

Kalite Yönetim Sistem Standardı canlı bir yapıdır. Her canlı yapıda olduğu gibi bir doğuş, ortaya çıkış süreci geçirmiştir. Yönetim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda doğan ve gelişen bu standart aşama aşama yıllara bağlı olarak gelişip büyümüştür. Tam anlamıyla bir kalite yönetim sistemi sürecine sonsuza kadar sürecek tüketici talepleri doğrultusunda erişebileceğini ümit ettiğimiz standart 2000 yılı itibarı ile bir yönetim sistemi temeli oluşturmuştur. Yönetim sistemi yapısı süreç içerisinde geri beslemelerle evrilerek 2 adet dönüşüm geçirmiştir. 2008 yılında geçirdiği dönüşüm küçük çaplı olsa da 2015 yılında tam bir evrim yaşamış ve kendini bulmuştur.

Nihai aşamada proses ve risk tabanlı bir yapıya kavuşan standart, kuruluşları doküman stres ve yoğunluğundan da kurtararak liderlerin doğuşuna vesile olmuştur. Süreç yönetim liderleri kendi süreçlerini oluşturarak genel yönetim sürecinin yürümesinde önderlik etmektedirler. Yönetim süreç ve risk tabanlı yapıda bağlam ve amaçları doğrultusunda bilgiye dayalı bir işletim sistemi halini almıştır.

Günümüzde 2 milyona yakın ISO 9001 belgesi, ISO tarafından yapılan araştırma ve istatistiklerde ortaya konmuş olmakla birlikte her geçen gün bu sayının hızla artması tahmin edilmektedir.

Yönetim sistemi 2015 revizyonu ile standardın gelişim süreci bitmemiş olup yine bahsettiğimiz talepler ile oluşan geri beslemeler ile bu gelişim yeni revizyonları doğuracaktır. ISO-Uluslararası Standart Organizasyonunun, standartları 5 yılda bir güncelleme programı dahlinde revizyon çalışmaları yayımdan hemen sonrada komitelere yapılan yeni önerilerle başlamış bulunmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda gelecek revizyonlarla kuruluşlara daha iyi bir yönetim sistemi yapısını sağlayacak yeni revizyonlar tüm dünya ve ülkemizde merakla beklenmektedir.

iso 9001'in gelişim aşamaları içerik

Standardın doğuş ve gelişim sürecinin günümüze gelişimi aşağıda tarihlerine göre sıralanmıştır:

 • 1963 MIL-9858 ABD SAVUNMA TEKNOLOJİSİ STANDARDI,
 • 1968 AQAP ASKERİ STANDARTLARI,
 • 1970 10 CGR 50 NÜKLEER VE SIVI YAKITLI ENERJİ SANTRALLERİ STANDARDI,
 • 1971 ANSI N 45.2 NÜKLEER TESİSLER STANDARDI,
 • 1973 ASME 3 NCA 4000 KALİTE GÜVENCESİ STANDARDI,
 • 1978 ATOM ENERJİSİ SANTRALLERİ İÇİN KALİTE GÜVENCESİ STANDARDI,
 • 1979 CSA Z299 1-4 KANADA STANDARDI,
 • 1979 ANSI Z-1.15 ABD STANDARDI,
 • 1979 BS 5750 İNGİLİZ KALİTE SİSTEMLERİ STANDARDI,
 • 1987 ISO 900O SERİSİ KONTROL TABANLI ISO 9001 KALİTE SİSTEM STANDARDI İLK YAYINI,
 • 1988 EN 29000 SERİSİ KALİTE STANDARTLARI,
 • 1994 ISO 9001 KALİTE STANDARDI KONTROL TABANLI REVİZYONU YAYINI,
 • 2000 ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI REVİZYONU(KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARTLARI BİRLEŞİMİ VE PROSES TABANLI YAPIYA GEÇİŞ),
 • 2008 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI REVİZYONU YAYINI,
 • 2015 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GENEL DEĞİŞİM BÜYÜK REVİZYONU YAYINI(PROSES VE RİSK TABANLI YAPI).