ISO 9001 Nedir ?

Kuruluşların politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan, müşteri odağını ana amaç olarak edinen sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterlerin bir araya getirildiği ISO tarafında yayınlanmış kapsamlı standardın adına "ISO 9001" denir.

Bu standart kuruluşların türlerine ve yapılarını ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir. 3. Taraf bir dış denetim kuruluşu olan ISQ Belgelendirme vb. yapılar tarafından denetlenir ve uygunluk durumuna göre ISO 9001 Belgesi verilir. Bu belge, toplumda yaygın olarak bilinen Kalite Belgesi olarak ta adlandırılır.

Bu standart ayrıca, en az 2 kişinin oluşturduğu yapılara ve iso belgesi, iso 9001 belgesi fiyatı olarak ta minimum 1.000,00 TL - 6.500,00 TL kaynağa sahip her kuruluşa verilebilir.

iso 9001 nedir içerik makale

Kuruluşların uluslararası pazarda yer almaları, ürünlerini en uygun şartlarda üretmeleri ve rahatlıkla dolaşım sağlamaları açısından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çok önemlidir. Bu önemlerin yanı sıra kuruluşa "Kurumsal Kimlik" ve disiplinli bir yönetim olgusu ve liderlik vasfı kazandırır.

Kalite Yönetim Sistemi' nin kriterler bütünü olan bu standart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet gören yeni nesil bir yönetim yapısını çerçeveler.

Daha ayrıntılı bilgilerden oluşturduğumuz bu bölümümüzün detaylı incelemesini aşağıda belirtilen yönlendirme linklerinden okumaya ve ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri almaya devam edebilirsiniz.