ISO 9001 Satın Alma Süreç Aşamaları

Gün geçtikçe küçülen global dünyamızda teknolojik gelişimlerin iletişim alanında da çığır açması ile pazarları ve rekabeti küresel hale getirmiştir. Bu rekabette kuruluşların temel amacı olan varlıklarını sürdürme ve büyüme fonksiyonu zor ve karmaşık bir hal almıştır.

Çetin bir pazarda yer almak için etkin bir satın alma süreci yönetmek te bu noktada yönetim sistemleri için önemli bir madde haline gelmiştir.

Satın alma yönetimi ve süreç liderliği, kuruluşların rekabet avantajı sağlamasında kuruluşlara stratejik avantaj sağladığı gibi kalite yönetim sisteminin de vazgeçilmez bir parçasıdır.

Satın Alma Nedir ?

Kuruluşların amaç ve hedefleri doğrultusunda, etkin bir süreç ve bütçe yönetimi ile kriterleri tespit edilmiş şartlara uygun olan ürün ve hizmet ihtiyaçlarını uygun fiyat, teslimat zamanlaması ve kaliteden ödün vermeden temin etme işine satın alma denir.

Satın Alma Yönetimi Nedir ?

Talep edilen kriterler de olan ürün veya hizmetin, doğru zamanda, doğru fiyatta ve doğru tedarikçiden doğru kalite ile temin edilmesinin sağlandığı bir yönetim sistematiğidir.

Etkin bir satın alma yönetimi, satın alma sürecinin, liderinin ve ekibinin ortaya konması ile oluşmaktadır. Bu süreç gerekli kriterleri ve yönetim modelini belirleyerek, tedarikçi seçim, onay, ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeler başarıya ulaşır.

iso 9001 satın alma süreç aşamaları içerik

Satın Alma Süreci Nedir ?

Kuruluşun tedarikçilerden ürün veya hizmet alımları için belirlenmiş bir kriter, belirlenmiş bir süreç lideri ve ekibi, satın alma talebi, ürün veya hizmet kriterleri, tedarikçi belirleme, tedarikçi onayı, sipariş, tedariklerin teslim alınma prosedürü, tedarik kontrolü, depolama, muhasebe, tedarikçi performans değerlendirmesi ve tedarikçi iyileştirme fonksiyonlarının girdi ve çıktı olarak işlendiği sürece satın alma süreci denir.

Satın Alma Süreç Aşamaları

Satın alma süreci tanımında da olduğu gibi süreç aşamalarını genel olarak 7 madde ile özetleyebiliriz.

1. AŞAMA

Satın alma İhtiyacı(Talep)

2.AŞAMA

Tedarikçi araştırma

3. AŞAMA

Tedarikçi seçme ve değerlendirme

4. AŞAMA

Tedarikçi onayı (Onaylı tedarikçi listesine kayıt)

5.AŞAMA

Siparişin verilmesi (Uygulama)

6.AŞAMA

Ürün veya hizmetin teslim alınması

7.AŞAMA

Ürün veya hizmetin kontrolü, depolama, iade, muhasebe işlemleridir.

Süreç aşamaları gerçekleştirdikten sonra ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile desteklenmek zorundadır.