ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?

Geçmişten günümüze kriterler geliştirerek dünyada tüketici ve üreticiler yol açan, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından 1987 yılında hazırlanan ISO 9000 Standart Serisi bir kalite sistem standardıdır. Bu standart kurumun müşterilerinin taleplerini müşterinin istekleri ve ihtiyaçlarına göre karşılaması ve bu sistemin kuruluş yapısının tamamını kavrayacak şekilde kurulması gereken ve bu kurulan sistemin devamlı kontrolü ve sürdürülmesini amaçlayan bir standarttır.

Bu Standart serisini bir kurum veya işletme uygulamaya karar verdikten sonra Kalite Yönetim Sisteminin gerek müşteri odaklı olması gerek işletmenin varlığını sürdürebilmesi için son derece hayati öneme sahiptir.

iso 9001 standardı gelişimi nedir içerik-1

ISO 9000 standart serisi her 5 yılda bir kullanıcılar ve belgeyi vermeye yetkili kuruluşların istek ihtiyaç ve günümüzün gelişmekte olan piyasa istek ve ihtiyaçlarına göre revize edilip günümüz modernizasyonunu yakalamaktadır. En son yayınlanmış olan ISO 9001:2008 standardı 2015 Eylül ayında gerekli iyileştirmeler ve revizyonlar yapılmış olup, ISO 9001:2015 olarak yayınlanmış ve uygulayıcılara geçiş süreci olarak 3 yıl olarak belirlenmiştir.

iso 9001 belgesi gelişim süreci içerik makale

ISO 9000 Kalite standartlarının şartlarını uygulamak ve bu sistemin uygulandığını gösteren belgeyi almaya hak kazanmak için azami çalışan sayısı yada ön koşul adı altında hiçbir şart aranmamaktadır.

ISO 9000 Kalite standartlarını uygulamanın işletmenin sürdürülebilirliği ve müşterilerinin memnuniyeti açısından faydası oldukça aşikardır.

iso 9001 standardı gelişimi nedir içerik-2

Müşteri odaklı olan bu standart müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmayı amaçlamış olup işletmenin de sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından da gerekli bir standarttır. Çünkü gelişen global düzen ve piyasalarda hayatta kalabilmenin en önemli yolu maliyetleri minimize ederek müşteri memnuniyeti ve karlılığı maksimumda tutabilmektir. Bunun da başlıca yolu ISO 9000 standardının işletmede tam anlamıyla eksiksiz olarak uygulanmasındadır.

Kuruluşlar için önemli ve zorunlu olan, müşterinin artan isteklerine uyum sağlamak zorunda olduklarıdır. ISO ilk yazıldığı andan itibaren her zaman müşteri odaklı olmuş ve ISO 9001:2015 Belgesi Standardı değişikliği ile de bunun sürekliliğini sağlamıştır.