ISO 9001 Standardı Madde Aşamaları

Kalite yönetim sistemi 10 maddelik bir standart olmasına rağmen 7 aşamalı bir sistem oluşturarak kuruluşların kullanımına sunmuştur.

İlk 3 maddesi giriş, kapsam, atıf yapılan standartlar ve terimler tarifler olarak bilgilendirme yapmaktadır.

Bu bilgilendirmeler 7 aşamadan oluşan diğer 7 madde içerikleri ve uygulama metotlarında istifade edilmek üzere kullanılmaktadır. İlk 3 madde yönetim sistemi için kurulacak bir yapı içermemektedir.

Kuruluşlar bu 7 aşamalı yönetim sistemini uygulayarak kalite yönetim sistemi kazanımlarını sağlayabilmektedirler. Başarıyı elde etmek ya da kazanımların zarara dönüşmesi bu aşamaların gerektiği gibi kurulup uygulanmasından geçmektedir.

Aşama aşama ISO 9001 Belgesi kalite yönetim sistemi basamakları ve genel başlıkları aşağıda verilmiştir.

iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-1

1. AŞAMA:

 • Madde 4, Kuruluşun bağlamı ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
 • 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • 4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
 • 4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri,
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-2

2. AŞAMA:

 • Madde 5, Liderlik ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 5.1 Liderlik ve taahhüt
 • 5.2 Politika
 • 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar,
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-3

3. AŞAMA:

 • Madde 6, Planlama ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • 6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
 • 6.3 Değişikliklerin planlanması,
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-4

4. AŞAMA:

 • Madde 7, Destek ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 7.1 Kaynaklar
 • 7.2 Yeterlilik
 • 7.3 Farkındalık
 • 7.4 İletişim
 • 7.5 Dokümante edilmiş bilgi,
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-5

5. AŞAMA:

 • Madde 8, Operasyon ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
 • 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
 • 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
 • 8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
 • 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu
 • 8.6 Ürün ve hizmet sunumu
 • 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-6

6. AŞAMA:

 • Madde 9, Performans değerlendirme ve alt maddeleri ile gerçekleştirilmelidir.
 • 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • 9.2 İç tetkik
 • 9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
iso 9001 standardı madde aşamaları içerik-7

7. AŞAMA:

 • Madde 10, İyileştirme ve alt maddeleri ile gerçekleştirilerek 7. Aşamada kalite yönetim sistemi kurulmuş olmaktadır.
 • 10.1 Genel
 • 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • 10.3 Sürekli iyileştirme