ISO 9001 Standart

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Standart

Kalite Yönetim Sisteminin kuruluşların ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerini hazır olarak kullanıcıya sunduğu standardın yapılması ve uygulanması gereken başlıkları aşağıda verilmiştir.

Kuruluşlar bu başlıklar ve bu başlıkların içeriklerini ISO 9001 Standardını satın alarak görebilmektedir. Standartta atıf yapılan diğer standart, kuruluşların yaşayacakları sorunları ve anlayamadıkları durumları anlatan klavuz standartlar olacaktır. Kuruluşlar atıf yapılan standartlarla beraber bu standardı kullandıkları taktir de olması gereken yönetim sistemini anlamlı ve eksiksiz olarak oluşturabileceklerdir.

ISO 9001 Standart İçerik

ISO 9001 Standardı Ana Madde Başlıkları:

iso 9001 standard madde 1 kapsam içerik-1

1 Kapsam

iso 9001 standard madde 2 atıf yapılan standartlar ve dökümanlar içerik

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

iso 9001 standard madde 3 terimler tarifler içerik

3 Terimler ve tarifler

iso 9001 standard madde 4 kuruluşun bağlamı içerik

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

iso 9001 standard madde 5 liderlik içerik-1

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Politika

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

iso 9001 standard madde 6 planlama içerik-1

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

iso 9001 standard madde 7 destek içerik-1

7 Destek

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

iso 9001 standard madde 8 operasyon içerik

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

iso 9001 standard madde 9 performans değerlendirme içerik

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi

iso 9001 standard madde 5 liderlik içerik-1

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?