ISO 9001 Süreç Yönetim Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Süreç Yönetim Aşamaları

Kuruluşlar, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yönetim sistemlerini işletebilmek ve ürün ve hizmeti gerektiği gibi sunabilmek için süreçlere ihtiyaç duyarlar. Kuruluşu genel olarak yönetmek gibi bir modelin başarıya ulaşma ve amaçları karşılama şansı yaşanmış tecrübeler sonucu mümkün olmamıştır. Parçaları yöneterek geneli yönetmek anlayışı başarıyı getirmiş ve süreç mantığını doğurmuştur.

Süreç Nedir ?

Bir ya da birden fazla girdinin bir amacın başarılmasına yönlendirilmiş bir dizi sistematik eylem ile çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı bir faaliyet ya da karşılıklı ilişkilere dayanan faaliyetler toplamıdır. Kısaca girdileri, çıktılara dönüştüren faaliyetler bütünüdür.

Süreç Yaklaşımı Nedir ?

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem Standardında;

Girdileri çıktılara dönüştürmek için kaynakları kullanan bir faaliyet ya da faaliyetler toplamı bir süreç olarak kabul edilebilir. İşlevlerini etkili olarak sürdürmek isteyen kuruluşlar, karşılıklı olarak etkileşim içerisindeki süreçlerini tanımlamalı ve yönetmelidir. Bir sürecin çıktısı, çoğunlukla bir sonraki sürecin girdisi olmaktadır. Bir organizasyondaki süreçlerin tanımlanması ve bu süreçler arasındaki karşılıklı etkileşimlerin yönetilmesine süreç yaklaşımı denir.

Süreç Yönetimi Nedir ?

Sürekli ve düzenli bir şekilde süreçlerin planlanması, izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini güvence altına almak için yapılan sistematik faaliyetlerin uygulanmasıdır.

Süreç yönetimi, süreçlerin strateji/planlama, analiz, tasarım, uygulama, izleme, kontrol, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için optimizasyon/sürekli iyileştirme parametrelerinin yaşamsal döngü çevrimidir.

Süreçler, ana, alt, basit, karmaşık, önemli gibi sınıflandırılsalar da temel olarak, Operasyonel, Destek ve Yönetim şeklinde 3 ana kategoride sınıflandırılırlar.

1. ANA KATEGORİ, Operasyonel Süreç

Müşteri beklentilerini karşılayan süreç,

2. ANA KATEGORİ, Destek süreci

Operasyonel süreçlerin ihtiyacı olan alt yapı ve desteği sunan süreç,

2. ANA KATEGORİ, Yönetim süreci:

Operasyonel ve destek süreçlerindeki performansı artırma amacında olan süreçtir.

Süreç Yönetim Aşamaları 6 Ana Başlıkta toplanmıştır. Bunlar;

iso 9001 süreç yönetim aşamaları içerik

1. AŞAMA, Strateji/Planlama

Süreç tanımlama ve yönetim belirleme

2. AŞAMA, Analiz

Süreç analiz, inceleme, risk ve performans belirleme

3. AŞAMA, Tasarım

Süreç modelleme ve kontrol kriterleri belirleme

4.AŞAMA, Kaynak Tespiti

Süreç ve değişiklikler için kaynakları belirleme

5. AŞAMA, Uygulama

Süreç değişiklik yayını ve uygulamaların takibi

6. AŞAMA, Sürekli İyileştirme/Optimizasyon

Süreç etkinliği sürekli değerlendirme ve değişikliklerin uygulanması’ dır.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?