ISO 9001 Swot Analiz Aşamaları

Analiz metotları yönetim sistemi için gereksinimdir. Farklı metotlar imkanlar dahilin de olsa da kuruluşa rahat katkı sağlayacak bir analiz olan SWOT Analizden önce “S”, “W”, “O”, “T” kelimesinin ne olduğu nasıl oluştuğunu tanımlamak gerekir.

SWOT Nedir ?

İngilizce Strengths (Güçlü yönler), Weaknesses (Zayıf yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşan metodun adıdır.

iso 9001 swot analiz aşamaları içerik

SWOT Analizi Nedir ?

Kalite Yönetim Sistemi stratejik süreçlerinin en önemlisi planlama sürecinin analiz aşamasında mevcut durum analizleri için başvurulan faydalı analiz metodlarından birisi SWOT analizidir.

Albert Humphrey’ in geliştirdiği bu metod, mekansal planlama, kurumsal planlama veya kişisel planlama gibi alanlarda kişiye, kuruluşa, sisteme veya sistem süreçlerine ilişkin iç etmenleri, olumlu ve olumsuz güçlü - zayıf yönleri, dış etmenleri, olumlu ve olumsuz fırsatlar- tehditler gibi parametrelerin değerlendirilmesinden oluşur.

İç etmenler, güçlü ve zayıf yönler sistemin süreçlerinin kuruluşun kendi iç bağlamındaki ve zamana bağlı değişkenlerden ve bilgilerden oluşmaktadır. Dış etmenler, Fırsatlar ve Tehditler sistemin süreçlerinin kuruluşun dış bağlamında etki eden ve değişmesi pek mümkün olmayan veriler ve bilgilerden oluşmaktadır.

SWOT Analizi İç ve Dış etmenler olarak 2 bölüm ve 4 Aşamadan oluşmaktadır.

İÇ ETMENLER

1. AŞAMA

Olumlu- Güçlü Yönler

2. AŞAMA

Olumsuz-Zayıf Yönler

DIŞ ETMENLER

3. AŞAMA

Olumlu-Fırsatlar

4. AŞAMA

Olumsuz-Tehditler