ISO 9001 Yönetim Örgütlenme Süreç Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Yönetim Örgütlenme Süreç Aşamaları

Örgütlenme Süreci Nedir ?

Örgütlenme yapısının süreç olarak değerlendirilmesi Henri Fayol tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu değerlendirmeden yola çıkan Gullick ve Urwick adında iki bilim adamı tarafından geliştirilen yönetim süreçleri POSDCORB metodu, örgütlenmenin planlamadan sonra gelen bir süreç sisteme kazandırmıştır.

Ürün ve hizmet üretimi gibi fiziksel etkinliklerle işin prosesler biçiminde bölünmesi, kuruluş ile müşteri ilişkiler için ortak gayret gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulması ve bu yapının faaliyetlerinin sürdürülmesinin kolaylaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplum veya kuruluş ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla kurulan örgütler hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları ürün ve hizmeti kendilerini oluşturan üyelerle sağlarlar.

Bir ürün ya da süreci ortaya koymak için birden çok kişiye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması için kişiler bir araya gelerek örgütlenirler.

Böylece örgütlerin varoluş gayesi, toplumun ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri yasal çerçevede ortaya çıkarmayı sağlamaktır. Buda örgütlenmesi sürecinin genel tanımıdır.

iso 9001 yönetim örgütlenme süreç aşamaları içerik

Örgütlenme Süreç Aşamaları

Amacı yakalamak için örgüt, amaca uygun bir yapı kurulması, alt-yapı ve kaynakların sağlanması için çalışır.

Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında, yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması, uygun insan gücünü görevlendirmesi, yetki ve sorumlulukların belirlenerek personelin nerede ve nasıl çalışacağının saptanması gereklidir.

Yapıyı Kurma Örgütleme sürecinin ilk adımdır. Yapının kurulması, tüm seviyelerdeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, uygun personelin görevlendirilmesi ve aralarındaki etkileşimin nasıl olacağının tespit edilmesi ve bildirilmesi gerekir. Örgüt yapısının ilk aşaması planlama, amaç ve etkinliklerin incelenmesidir. Amaçların açık bir şekilde belirlenmesi örgütlerde, stratejilerin tespiti, ön bilgilerin hazırlanması, işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasında önemli bir noktadır.

Yönetim örgütlenme süreci 5 aşamadan oluşur. Bu aşamalar;

1.AŞAMA

Planların ve amaçların incelenmesi,

2.AŞAMA

Amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi,

3.AŞAMA

Faaliyetlerin süreç yapısına dönüştürülmesi,

4.AŞAMA

Faaliyetleri gerçekleştirecek süreç lideri ve personellerin tespiti ve yetki ve sorumluluk belirlenmesi,

5.AŞAMA

Gerekli, çeşitli donanım ve fiziksel çalışma koşullarının belirlenmesidir.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?