Türkak Akreditasyonlu (Onaylı) ISO 9001 Belgesi

Kalite yönetim sistemlerinde uluslararası geçerlilik, tanınırlık, kabul görme ve uygunluğun onaylanması akreditasyon vasıtası ile gerçekleşmektedir.

Akreditasyonu sağlayan global organizasyonlar, dünya ticaret mekanizmaları örgütleri vb. yapılarla sürekli anlaşma, iş birliği ve standartlar konusunda çalışmaktadırlar. Bu organizasyonlarda en önemlileri IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu, ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu, Bölgesel ekonomik işbirliği organizasyonları (EA, APAC gibi) ve WTO-Dünya Ticaret Örgütüdür. Dünya ülkelerinin üye olduğu ve birbirini tanıdığı, kabul ettiği ve onayladığı bu organizasyonlar yönetim sistemi standartlarının akreditasyon olgusunu oluşturmakta, uygulamakta ve geliştirmektedirler.

Bu önemli organizasyonların akreditasyon yapısının genişletilmesi ve uygulamasında her ekonominin kendi ülkesinde kurmuş olduğu akreditasyon kuruluşları ile sağlanmaktadır. Akreditasyon Kuruluşları, bu organizasyon üyelerinin yeterlilikleri tescil edilerek yayınlanmış yapılarıdır.

Yetki alan ülke akreditasyon kuruluşları akreditasyon verme denkliğine ve yeterliliğine sahip otorite kuruluşlar haline gelmektedir.

Belgelendirme aşamasına geçişte bahsedilen ülke akreditasyon kuruluşları kendisine yetki almak için başvuru yapan belgelendirme kuruluşlarını denetleyerek uygunluk değerlendirmesine tabi tutarlar. Bu uygunluk değerlendirmesini başarı ile tamamlayan belgelendirme kuruluşları giriş bölümünde bahsettiğimiz global organizasyonların tanıdığı, kabul ettiği ve geçerli kıldığı belgelendirme ağına tabi olarak global onaylı, akredite yönetim sistemi belgeleri düzenlerler.

ISQ akreditasyon kuruluşlarından aldığı onayla global geçerli belgelendirme yapan bir kuruluş olarak yayınlanmıştır.

Türkak onaylı iso 9001 belgesi, Global Organizasyonlar ve EA-Avrupa Akreditasyon Birliği üyesi olan, Türkiye ülke ekonomisini temsil eden TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş/yetkilendirilmiş iso 9001 belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgelerdir. Global geçerliliği vardır.

Soru: Türkak iso 9001 belgesi veriyor mu ?

Cevap: Hayır. İso 9001 belgesini Türkak’ ın akredite ettiği belgelendirme kuruluşları verebilir.