ISO 9001 Belgesi Analizleri

ISO 9001 Belgesi Analizleri, global yönetim olgusunun karşımıza çıkış verilerinin ISO, IAF ve ISQ Kuruluşlarının elde ettiği verilerin işlenerek sunulması ile yapılmaktadır.

Dünyadaki Kalite Yönetim Sistemi belgeleri, iso 9001 standart ve yönetim sistemi uygulamalarının durumunu tespit etmek için en önemli adımlardan biri olan veri analizlerinin yapılması gerekmektedir. Elde edilen verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi ve analiz sonucunda doğru bilgilerin çıkarılması, kurumsal müşterileri istek ve beklentilerinin durumunu ortaya koyar. Kuruluşlar ve Organizasyonlar buna bağlı olarak ilerleyen dönemlerdeki yol planını çıkarabilir ve şimdiye kadar yaptığı, ancak verim almadığı uygulamaları görebilir ve etkin bir uygulama yapısı geliştirebilir.

Analizlerde yararlı bilgilerin, gereksiz bilgilerden ayrıştırılarak işlenmesi ve sonraki süreçlerde yapılması gereken düzeltme ve/veya uygulamaların ortaya konması ile verimli durum tespiti yapılabilir.

ISO Belgelendirme ve standartlar konusunda düzenli olarak analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte elbette her parametrenin analizi aynı olmamaktadır. Farklı kategorilerde analiz uygulamalarında, farklı teknikler kullanarak ve farklı yaklaşımlarda bulunarak analizler gerçekleştirmektedir. Bu analizler sektörün ve kurumların durum ve işleyişleri için önemli bir işlemdir.

ISO 9001 Belgesi Analizleri İçerik

Kurum ve Organizasyonlar bu analizleri yapmadan önce, veri entegrasyonunu sağlamaktadırlar Dünyadan ve Ülkemizden elde edilen veri entegrasyonları, uygulama veri akışını düzenli yapı ile alarak ilgili departmanların bu analizleri gerçekleştirmesini sağlarlar. Bu işlemlerin uzman analistler tarafından yapılması analiz ve değerlendirme sürecinin istenilen nitelikte olmasını sağlar.

ISQ, Kurum ve Organizasyonlar analiz öncesinde entegrasyon yaparak öncelikle ham veriler elde ederler. Elde edilen ham veriler, analistler tarafından yararlı bilgilere dönüştürülerek sektörün kullanımına sunarlar. Sayısal ya da kategori bazlı olarak değerlendirilebilen veriler, iso belgesi sayıları, iş hacmi, yönetim sistemi tercih durumu, iso 9001 belgesi fiyatı, finansman, ülke ve bölgelere göre belge durumu, genel durum vb. yapılarda sektörün ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacak seçimler ile değerlendirmelere tabi tutulur.

Her Kurum, Organizasyon ve ISQ’ nun topladığı ve değerlendirmeye tabi tuttuğu veriler farklılıklar gösterirler. Bu veriler ISO için, standart tercih oranı vb., IAF için akredite belge sayılarının kıtalara dağılımı vb., ISQ için de belgelendirmeye yönelik spesifik değerlendirmeler içerebilirler.

Bu bölümümüzde sizler için değerlendirdiğimiz ve ilgili organizasyonlardan elde ettiğimiz analizleri bilginize sunuyor ve değerlendirmelerini sizlere bırakıyoruz.

ISO 9001 Belgesi Analizlerimiz;

ISO 9001 Belgesi Analizleri Dokümanları

 1. Belge Satış ve İptal Belge Karşılama Oranı Analizi.pdf
 2. Dünya ve Türkiye’ deki ISO 9001 Belge Sayısı Analizi.pdf
 3. ISO 9001 Belgesi Dünya Geneli Sektörlerdeki Sayıları Analizi.pdf
 4. ISO 9001 Belgesi ile Diğer ISO-Belgeleri Sayısı Oranı Analizi.pdf
 5. ISO 9001 Belgesi İptal Analizi.pdf
 6. ISO 9001 Belgesi Sayıları Ülkelere ve Yıllara göre Dağılımı Analizi – (ASYA).pdf
 7. ISO 9001 Belgesi Sayıları Ülkelere ve Yıllara göre Dağılımı Analizi – (AVRUPA).pdf
 8. ISO 9001 Belgesi ve Diğer Belge Tercihi Analizi.pdf
 9. ISO 9001 Belgesi Yıllara göre Dünya’ daki Sayı Analizi.pdf
 10. ISO 9001 Belgesi Yıllara göre Fiyatı Analizi.pdf
 11. ISQ Kurumsal ISO 9001 Belgesi Analizi.pdf