İçindekiler

 1. ISO 9001 Belgesi, CE Belgesini Karşılar Mı ?
 2. ISO 9001 Belgesi, Helal Belgesini Karşılar Mı ?
 3. ISO 9001 Belgesi, ISO 10002 Belgesini Karşılar Mı ?
 4. ISO 9001 Belgesi, ISO 13485 Belgesini Karşılar Mı ?
 5. ISO 13485 Belgesi Alan Kuruluşların ISO 9001 Belgesini Almasına Gerek Var Mı ?
 6. ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesini Karşılar Mı ?
 7. ISO 9001 Belgesi, ISO 22000 Belgesini Karşılar Mı ?
 8. ISO 9001 Belgesi, ISO 27001 Belgesini Karşılar Mı ?
 9. ISO 9001 Belgesi, ISO 28001 Belgesini Karşılar Mı ?
 10. ISO 9001 Belgesi, ISO 45001 Belgesini Karşılar Mı ?
 11. ISO 9001 Belgesi, Doğal Gıda Ürün Belgesini Karşılar Mı ?
 12. ISO 9001 Belgesi, OHSAS 18001 Belgesini Karşılar Mı ?
ISO 9001 Belgesi Diğer ISO Belgelerini Karşılar Mı ?

Standartların içerik ve tanımlamaları ile bu başlığımızı açıklayarak, belgelerin bir birlerini karşılayıp karşılamadığını anlatmaya çalışalım.

ISO 9001 Belgesi;

Ürünün üretim süreçlerinden tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte, müşteri istek ve beklentilerini odak noktasına oturtan ve müşteri ihtiyaç, beklenti ve memnuniyeti sağlayacak şekilde proseslerinde ISO 9001 kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını, sonuçta ürünün müşteriye ulaşmasını teminat altına alarak, satış sonrası da hizmeti taahhüt eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri standardı belgesine denir.

Konusu tamamen kalite, kalite yönetimi sistematik uygulamaları ile müşteriye, talep ettiği kaliteli ürün sunma amaç edinme koşullarıdır.

iso 9001 belgesi diğer belgeleri karşılar mı içerik

Peki, ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgelerini Karşılar Mı?

Diğer ISO Belgeleri;

Diğer ISO Belgeleri farklı kategorilerdeki yani; ISO 14001 Belgesi-Çevre, ISO 22000 Belgesi-Gıda, ISO 45001 Belgesi-İş güveliği, ISO 27001 Belgesi-Bilgi güvenliği, ISO 13485 Belgesi-Tıbbi cihaz, ISO 50001 Belgesi-Enerji, ISO 10002 Belgesi-Müşteri şikayet ve memnuniyet, ISO 28001 Belgesi-Tedarik Zinciri, ISO 39001 Belgesi-Trafik ve yol güvenliği, ISO 15838 Belgesi-Çağrı merkezi, IATF 16949 Belgesi (Eski ISO 16949)-Otomotiv, ISO 17100 Belgesi-Çeviri hizmetleri gibi sektörlerin farklı alanları için yönetim sistemleri oluşturan belgelerdir. Bu belgelerin kendilerine mahsus süreçleri, amaç ve politikaları bulunmaktadır.

Diğer ISO Belgesi Standartları ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da bulunmaktadır (İç Tetkik, YGG gibi).

Her bir iso belgesinin kuruluş proses, yapı, komplekslik, çalışan potansiyeli ve karmaşıklık durumuna göre de ayrı ayrı iso belgesi fiyatı belirlenir. Bu fiyat bazen iso 9001 belgesi fiyatı ile de aynı olabilir.

Sonuç olarak;

Adı ne olursa olsun ISO standartları farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığı için ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgeleri’ ni karşılamaz.

Her ne kadar birbirlerine entegrasyonu mümkün olsa da iso 9001 standart ve diğer iso standartlarının belgesinin ayrı ayrı alınması gereklidir. Hiçbir belge bir birinin alternatifi değildir.


ISO 9001 Belgesi, CE Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, CE Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi ;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden SİSTEM UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

CE Belgesi ise;

Avrupa Birliğinin Ürünlerin Güvenliği hakkında farklı sektör kategorilerinde oluşturduğu yönetmeliklerinde belirttiği kriterlere uygunluk sağlayan ÜRÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ kriterleri bütünüdür.

Ce Belgesi Yönetmelikleri/Direktifleri ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak bazı konuları da içermektedir (Üretim, Yönetim Süreci vb. gibi)

Sonuç olarak;

Ancak her 2 belge standartları da farklı uygunluk değerlendirme formasyonları tarif ettiği ve uygulattığından ötürü CE Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, Helal Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, HELAL Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

HELAL Belgesi ise;

Allah-ü Teala’ nın İslami Usül ve Esaslarda ortaya koyduğu “Helal” kriter yapısının kesimhane, gıda ve hizmetler noktasında uygulanan, tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

HELAL Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber yönetimin sorumluluğu, üretim prosesleri gibi ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yapılarda amaçlara ulaşım metotlarını tarif ettiği ve uygulattığından ötürü HELAL Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 10002 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 10002 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 10002 Belgesi ise;

Müşteri Şikayetleri yapısını, Kapasite, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Duyarlılık, Nesnellik, Ücretler, Bilgi bütünlüğü, Gizlilik, Zamanlılık yapısını yönetim sistemi uygunluğun değerlendirmesine yönelik yönetim sistemi oluşturmak üzere şikayet yönetim sistemi tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 10002 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir. Ayrıca ISO 10002, ISO 9001’ in kaynak olarak istifade ettiği standart kaynaklarından birisidir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 10002 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 13485 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 13485 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 13485 Belgesi ise;

ISO 9001 Belgesinin genel içerikleri hemen hemen aynı olmasına rağmen, ISO 13485 Belgesi daha spesifik detaycı ve tıbbi ürün belgelendirmesi gerekleri ve satış sonrası hizmet detayları ile tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 13485 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı çok az ve spesifik yapı farkı kriterleri (Bakınız: Web sitemizin “iso 9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber neredeyse tamamı ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Her 2 standartta aynı kalite yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığı ancak ISO 13485 standardının içerik ve ürün spesifik yaklaşımı ve detayları nedeni ile ISO 9001 Belgesini karşılaması durumu söz konusu iken ISO 9001 Belgesinin ISO 13485 Belgesini karşılaması söz konusu değildir. Yani tersi mümkün değildir.

“Tıbbi ürün sektöründe yer alan firmaların ISO 13485 alması yeterli olacağından ISO 9001 Belgesine gerek yoktur.”

Ancak, ISO 9001 Belgesi olan firmaların mecburen ISO 13485 Belgesi de alması gerekmektedir.


ISO 13485 Belgesi Alan Kuruluşların ISO 9001 Belgesini Almasına Gerek Var Mı ?

ISO 13485 Belgesi Alan Kuruluşların ISO 9001 Belgesini Almasına Gerek Var mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standard kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 13485 Belgesi ise;

Tıbbi ürün üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standard kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

ISO 13485 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı küçük farklı spesifik kriter içermekle beraber ortak kriter ve konuları hemen hemen aynıdır. Netice olarak ISO 13485 standardı konusu tamamen tıbbi cihaz kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli tıbbi ürün sunmaktır.

Sonuç olarak;

Her 2 standartta aynı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 13485 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılar.

ISO 13485 Belgesi alan kuruluşların ISO 9001 Belgesi almalarına gerek yoktur.


ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 14001 Belgesi ise;

Çevre duyarlılığı ve hassasiyeti için kuruluşların, Çevre politikası, boyutları, uygunluk yükümlülükleri, çevre amaç, planlama ve bu faaliyetlere ulaşma planları, olaylara müdahale, yasal mevzuat ve çevre yönetim sistemi uygunluğun değerlendirmesine yönelik yönetim sistemi oluşturmak üzere çevre yönetim sistemi tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 14001 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 14001 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 22000 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 22000 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 22000 Belgesi ise;

Gıda ve gıdaya temas eden ürünler konusunda tehlike analizleri yapmak ve kritik kontrol noktaları belirlemek, operasyonel kontrol programları uygulamak ve bunlarla ilgili süreçleri yönetmek için bir kalite yönetim sistemi oluşturmak üzere gıda güvenliği yönetim sistemi tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 22000 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 22000 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 27001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 27001 Belgesini Karşılar Mı

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 27001 Belgesi ise;

Her sürecini politika temeline dayandıran, bilgi güvenliği varlıkları, tespit, kontrol ve işletilmeye dayalı spesifik yönetim sistemini işleyen, yasal mevzuat ve bilgi güvenliği yönetim sistemi uygunluğun değerlendirmesine yönelik yönetim sistemi oluşturmak üzere tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 27001 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 27001 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 28001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 28001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 28001 Belgesi ise;

Tedarik zincirinde yer alan organizasyonlar, tedarik zinciri güvenliği süreci, güvenlik değerlendirmesi kapsamının belirlenmesi, güvenlik değerlendirmesinin yapılması, tedarik zinciri güvenlik planının geliştirilmesi, uygulanması, süreçlerin belgelenmesi ve izlenmesi, olay sonrası gerekler, güvenlik bilgilerinin korunması gibi spesifik parametre gerekleri, yönetim sistemi uygunluğu değerlendirmesine yönelik sistemin oluşturulması üzere tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 28001 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 28001 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, ISO 45001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, ISO 45001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

ISO 45001 Belgesi ise;

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma planları, olaylara müdahale, yasal mevzuat ve tüm çalışanların güvenlik yönetimi sistemi oluşturmak üzere iş güvenliği yönetim sistemi tanımlanmış proses faaliyetlerini içeren kriterler bütünüdür.

ISO 45001 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü ISO 45001 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, Doğal Gıda Ürün Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, Doğal Gıda Ürün Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

Doğal Gıda Belgesi ise;

Doğal Ürünlerin Güvenlik ve doğallığı hakkında düzenleyici yapıyı ve uygunluk kriterlerini sağlayan ÜRÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ kriterleri bütünüdür.

Doğal Gıda Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler (Bakınız: Web sitemizin “iso-9001 ile diğer iso standartları arasındaki farklar” bölümü) içermekle beraber ortak bazı konuları da içermektedir (Üretim, Yönetim Süreci vb. gibi)

Sonuç olarak;

Ancak her 2 belge standartları da farklı uygunluk değerlendirme formasyonları tarif ettiği ve uygulattığından ötürü Doğal Gıda Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.


ISO 9001 Belgesi, OHSAS 18001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, OHSAS 18001 Belgesini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi;

Ürün ve/veya hizmetin üretim aşamalarından nihai tüketiciye ulaşma aşamasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını temin eden Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Konusu tamamen kalite ve kalite yönetimi ile müşteriye kaliteli ürün sunmaktır.

OHSAS 18001 Belgesi ise;

İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma faaliyetleri, olaylara müdahale, yasal mevzuat ve tüm çalışanların güvenlik sistemi oluşturmak üzere iş güvenliği sistemi faaliyet kriterlerini içeren uygulama kriterler bütünüdür.

OHSAS 18001 Belgesi Standardı ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

Ancak her 2 standartta farklı yönetim sistemlerini tarif ettiği ve uygulattığından ötürü OHSAS 18001 Belgesi standardı, ISO 9001 Belgesi Standardını karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.