İçindekiler

 1. ISO 9001 Belgesi ile CE Belgesi Arasındaki Farklar
 2. ISO 9001 Belgesi ile HELAL Belgesi Arasındaki Farklar
 3. ISO 9001 Belgesi ile ISO 10002 Belgesi Arasındaki Farklar
 4. ISO 9001 Belgesi ile ISO 13485 Belgesi Arasındaki Farklar
 5. ISO 9001 Belgesi ile ISO 14001 Belgesi Arasındaki Farklar
 6. ISO 9001 Belgesi ile ISO 22000 Belgesi Arasındaki Farklar
 7. ISO 9001 Belgesi ile ISO 27001 Belgesi Arasındaki Farklar
 8. ISO 9001 Belgesi ile ISO 28001 Belgesi Arasındaki Farklar
 9. ISO 9001 Belgesi ile ISO 45001 Belgesi Arasındaki Farklar
 10. ISO 9001 Belgesi ile ISO 50001 Belgesi Arasındaki Farklar
 11. ISO 9001 Belgesi ile Doğal Gıda Belgesi Arasındaki Farklar
ISO 9001 Belgesi ile Diğer ISO Belgeleri Arasındaki Farklar ?

Standart ve Sertifikasyon sektöründe, ISO 9001 Belgesi ve diğer iso belgeleri arasındaki farkları genel olarak değerlendirmeye çok gerek duyulmasa da kamuoyunda çokça karıştırılan ve merak edilen bir konu olduğu için açıklanması gereken bir durumdur.

ISO Belgesi Standartları her ne kadar yönetim sistemi standartları olsa da her biri ayrı kategori, konu ve kriterleri içeren ve yapıdadırlar. ISO, tüm bu farklı konularına rağmen birbirine entegre olabilen standartlar olarak oluşturmuştur.

iso 9001 belgesi ile diğer iso belgeleri arasındaki farklar içerik

ISO 9001 Belgesi ile Diğer ISO Belgeleri arasında fark var mıdır?

Sorusunun cevabı: Evet fazlası ile fark var olacaktır.

Yönetim sistemi farklılıkları

 • Birisi Kalite, Diğerleri çevre, gıda, bilgi güvenliği, iş güvenliği, tıbbi cihaz, otomotiv, enerji vb. kalite harici alanların yönetiminin sistematiği ile ilgilenir,
 • Kapsamları hepsi için farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar hepsinde farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • Liderlik ve Görev Tanımları farklıdır,
 • Risk Analiz ve Değerlendirmeleri farklıdır,
 • Süreç Yönetimleri farklıdır,
 • ISO 9001 Standart, Kuruluşun KYS bağlamını risk bazlı çerçeveler, Diğerleri, çevre etki, gıda güvenliği, risk yönetimi Kapasite, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Duyarlılık, Nesnellik, Ücretler, Bilgi bütünlüğü, Gizlilik, Zamanlılık yapısını vb. çeşitli süreçleri farklı olarak farklı farklı taleplerde bulunur,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, diğerleri ilgilenmez,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken diğerlerinde sektörel spesifikasyonlar talep edilir,
 • ISO 9001 kalite için izleme, ölçme ve analizi müşteri başta olmak üzere tüm süreçlerine performans değerlendirme yapar, Diğerleri hitap ettiği alan için performans değerlendirmeleri yapar,
 • İç Tetkik sorgu ve değerlendirmeleri farklıdır, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini denetler, diğer iso belgeleri kendi Süreç sorgu ve değerlendirmelerini yapar,
 • YGG yapıları ve uygulamaları farklıdır. ISO 9001 YGG genel kalite yönetim sistemini değerlendirir, diğer iso belgeleri kendi alanlarının Yönetimini değerlendirir,
 • ISO 9001 Kalite Belgesi Standardı 10 maddeden oluşur, ISO 14001 belgesi, ISO 22000 belgesi, ISO 45001 belgesi, ISO 50001 belgesi, iso 27001 belgesi de aynı maddelerden teşekkül ederken geri kalanları farklı madde yapılarına sahiptir. Ancak ISO, bu standartları entegrasyon ve uyum için her bir revizyon güncellemesinde 10 maddeye çekecektir,
 • ISO 9001 Belgesi Fiyatı ile diğer iso belgesi fiyatı farklılıklar gösterir.

Bu bölümümüzde sizler için değerlendirdiğimiz “Diğer ISO Belgeleri Arasındaki Farklar” Başlıkları aşağıda verilmiştir.İçeriklerimizi kendi sayfalarında detaylı olarak inceleyebilirsiniz;


ISO 9001 Belgesi ile CE Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile CE Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi işletmelere yönetimsel kabiliyetler kazandırmak için insanoğlu tarafından geliştirmeye müsait ve ihtiyaçları tükenmeyen eksikleri olan bir belge standardıdır.

CE Belgesi ise, Avrupa Birliğinin Ürünlerin Güvenliği hakkında farklı sektör kategorilerinde oluşturduğu yönetmeliklerinde belirttiği kriterlere uygunluk sağlayan belgeye Ce Belgesi denir.

ISO 9001 Belgesi ile CE Belgesi arasında fark var mıdır ?

Cevap: Evet,

Bu farklar;

 • ISO 9001 standardında belirttiği kriterleri ister, CE Belgesi AB yönetmelik kriterlerini ister,
 • ISO 9001 Belgesi bir yönetim sistem standardıdır, CE Belgesi bir ürün belgelendirme kriterleridir,
 • ISO 9001 Belgesi Standardı Geneldir, CE Belgesi sadece AB yönetmelikleri kapsamına giren ürünleri kapsar,
 • ISO 9001 İç Tetkik sürecini zorunlu kılar, CE belgesinde bu şart zorunluluk değildir,
 • ISO 9001 YGG (Yönetim Gözden Geçirmesi) sürecini zorunlu kılar, CE belgesinde bu şart zorunluluk değildir.

ISO 9001 Belgesi ile HELAL Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile HELAL Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi işletmelere yönetimsel kabiliyetler kazandırmak için insanoğlu tarafından geliştirmeye müsait ve ihtiyaçları tükenmeyen eksikleri olan bir belge standardıdır.

Helal Belgesi ise, İnsanoğlu tarafından oluşturulmamış, eksiksiz, hatasız olarak bildirilmiş, yapısal yasakların verildiği Allah c.c. tarafından oluşturulmuş bir ilahi çerçevedir.

Allah-ü Teala bu yasaklarını Kuran-ı Kerim vasıtası ile kullarına bildirmiştir.

Tabi bu yasaklar İslam Ümmetinedir. Gayri müslim tebaayı kapsamaz.

Yukarıda genel olarak ayırt edilmişseler de;

ISO 9001 Belgesi ile Helal Belgesi arasında fark var mıdır ?

Cevap: Evet

Bu farklar;

 • Helal Belgesi yapısı Allah c.c. tarafından belirlenen kural ve kaidelerin uygulanmasını, icra edilen faaliyetlerin bildirilen kurallara göre yapılmasını kapsamaktadır,
 • Helal Belgesi yapısında kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerinin bazı gereksinimleri de yer alır,
 • Helal belgesinin tüm süreçlerinin tescile ihtiyacı var iken iso 9001 belgesi taahhütler ve uygulamalar ile yürür,
 • ISO 9001 Belgesi kaynak ve menşei noktasında bilgi, izlenebilirlik ve uygulama metodları verirken, Helal Belgesi bu yapının tamamen İslami ölçütlere uygun olarak tescil ve tespit edilmesini ister,
 • ISO 9001 Belgesi Politikası ile Helal Belgesi Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 ürün testlerini yapılabildiğinde talep ederken Helal Belgesi ürünün nihai uygunluk kontrolünü şart kılar,
 • ISO 9001 Belgesi Standardı Geneldir, Helal Belgesi sadece Müslümanları kapsar,
 • ISO 9001 Belgesi, üreticinin, tedarikçinin, ham maddenin, yarı mamulün, personelin yapısını serbest oluştururken Helal Belgesi İslami Koşul ve Şartlara uygun yapı ister,
 • ISO 9001 İç Tetkik sürecini zorunlu kılar, Helal belgesinde bu şart zorunluluk değildir,
 • ISO 9001 YGG (Yönetim Gözden Geçirmesi) sürecini zorunlu kılar, Helal belgesinde bu şart zorunluluk değildir.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 10002 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 10002 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 10002 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 ile ISO 10002 arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi Kalite, Şikayet yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kuruluşun bağlamını çerçeveler, ISO 10002 Kapasite, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Duyarlılık, Nesnellik, Ücretler, Bilgi bütünlüğü, Gizlilik, Zamanlılık yapısını farklı olarak organizasyondan talep eder,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, ISO 10002 ilgilenmez,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışardan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken ISO 14001’ de sadece acil durum hazır olma ve müdahale vardır,
 • ISO 9001 izleme, ölçme ve analizi müşteri başta olmak üzere tüm süreçlerine performans değerlendirme yapar, ISO 10002 sadece şikayetlerin ele alınması, takibi, izlenmesi, araştırılması, takibi, performansı, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, kararların bildirilmesi gibi spesifik şikayet performans süreci işletir,
 • İç Tetkik yapıları ve değerlendirmeleri farklıdır, ISO 9001 Yönetim Sistemini denetler, ISO 10002 Şikayet Sürecini denetler,
 • YGG yapıları ve uygulamaları farklıdır. ISO 9001 YGG genel yönetim sistemini değerlendirir, ISO 10002 Şikayet Yönetimini değerlendirir,
 • ISO 9001 Belgesi Standardı 10 maddeden oluşur ISO 10002 Standardı 8 maddeden oluşur.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 13485 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 13485 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de kalite yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı sektörel konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 13485 Belgesi Standardı sektörel olarak ISO 9001 Belgesi standardını karşılamaktadır. Her 2 standardın alımı ve uygulanmasına gerek yoktur.

Ancak farklılıkları ile ilgili sorular akla gelmektedir.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 13485 Belgesi Standartları arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi genel kalite yönetimini, diğeri tıbbi cihazlar spesifik kalite yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları bir kısım standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • ISO 9001 Standardı 10 maddeden oluşur, ISO 13485 Standardı 8 maddeden oluşur,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 de spesifik kurumsal bilgi vardır, ISO 13485 kurumsal yapıyı genel olarak kapsamında tanımlar,
 • ISO 9001 de Kuruluşun bağlamı vardır, ISO 13485 de böyle bir geniş tanımlama yer almaz farklı maddelerinde iç ve dış etkileşimlerini kısıtlı olarak inceler,
 • ISO 13485 Doküman gereklerinde Tıbbi Cihaz Dosyası gereği vardır, ISO 9001 de böyle bir doküman gereksinimi yoktur,
 • ISO 13485 Satın Alma Bilgisi, ISO 9001 Satın Alma Bilgisinden; Ürün ve servis sağlama, ürün ve servis sağlamanın kontrolü, ürün temizliği, kurulum aktiviteleri Servis (hizmet) aktiviteleri, steril tıbbi cihazlar için genel şartlar, ürün ve servis sağlamada validasyon prosesi, sterilizasyon ve steril bariyer sistemleri için özel gereklilikler kriterleri ile bir birlerinden ayrışırlar,
 • ISO 13485 iç tetkik prosesi ve talepleri ISO 9001 den daha spesifik ve kapsamlıdır,
 • ISO 13485 YGG girdileri ISO 9001 YGG girdilerinden daha spesifik ve kapsamlıdır,
 • ISO 9001 önleyici faaliyetleri içermez risk tabanlı yönetim sistemini değerlendirir, ISO 13485 tıbbi riskleri ve önleyici faaliyetleri içerir.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 14001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 14001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 14001 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 ile ISO 14001 arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi Kalite, diğeri çevre yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kalite amaçları, planlaması ve faaliyetlere ulaşma planları yapar, ISO 14001 çevre boyutları, uygunluk yükümlülükleri, çevre amaç, planlama ve bu faaliyetlere ulaşma planları yapar,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, ISO 14001 ilgilenmez,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken ISO 14001’ de sadece acil durum hazır olma ve müdahale vardır,
 • ISO 9001 izleme, ölçme ve analizi müşteri başta olmak üzere tüm süreçlerine yapar, ISO 14001 sadece uygunluğun değerlendirmesine bakar,
 • İç Tetkik içerikleri ve değerlendirmeleri farklıdır,
 • YGG girdileri farklıdır.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 22000 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 22000 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem kriterlerini ve ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin nasıl olacağı kriterlerini anlatır.

Her iki standartta yönetim sistemleri standardı olmasına rağmen 2 farklı konuyu ele alır. Her iki standardın içerikleri ve yapısı farklı şekilde oluşturulmuştur.

Ancak benzer maddeleri de azımsanamayacak kadar vardır. Netice de yönetim sistemi standartları oldukları için dokümante bilgi, yönetim, liderlik, iç denetim, toplantı, kontrol, ölçme gibi ana kriterleri aynıdır.

Bu 2 yönetim sistemi kriter farklılıkları ile birlikte birbirine entegre olabilen standartlardır.

Soru: ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi arasında fark var mı ?

Cevap: Evet, fark vardır.

Madde madde bu farklılıklar için;

 • Birisi Kalite, diğeri gıda güvenliği yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • ISO 9001 standardı 10 maddeden oluşur ISO 22000:2005 standardı 8 maddeden oluşur,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kalite amaçları, planlaması ve faaliyetlere ulaşma planları yapar, ISO 22000 gıda güvenliği amaç, planlama ve bu faaliyetlere ulaşma planları yapar,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, ISO 22000 acil durumlara hazırlık ve müdahale vardır,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışarıdan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken, ISO 22000’ de ön gereksinimler, tehlike analizleri, kritik kontrol noktaları, operasyonel kontroller, doğrulama ve izlenebilirlik vardır,
 • ISO 9001 izleme, ölçme ve analizi müşteri başta olmak üzere tüm süreçlerine yapar, ISO 22000 kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması, yönetim sisteminin doğrulamasını yapar,
 • ISO 22000 iç tetkik prosesi ve talepleri ISO 9001 den daha spesifik ve kapsamlıdır,
 • ISO 22000 YGG girdileri ISO 9001 YGG girdilerinden daha spesifik ve kapsamlıdır.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 27001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 27001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 27001 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı sektörel konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 Standardı genel kalite yönetim sistemleri üzerine eğilmişken ISO 27001 standardı bilgi güvenliği ağırlıklı spesifik yönetim sistemini işler.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 27001 Belgesi Standartları arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi kalite yönetimini, diğeri bilgi güvenliği yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır, ISO 27001 her süreçte politika talep eder,
 • ISO 9001 de kurumsal bilgi vardır, ISO 27001 kurumsal bilgi güvenliği varlık ve alt-yapıyı genel olarak kapsamında tanımlar,
 • ISO 9001 de Kuruluşun bağlamı vardır, ISO 27001 de Organizasyonun spesifik içeriği vardır,
 • ISO 9001 kalite amaç ve hedefleri yapısı talep ederken ISO 27001 bilgi güvenliği amaç ve hedefleri yapısı ile ilgilenir,
 • ISO 9001 dokümante edilmiş bilgi isterken, ISO 27001 belgelenmiş bilgi ister,
 • ISO 9001 Operasyonlarında ürün ve hizmet şartları oluştururken, ISO 27001 Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ister,
 • ISO 9001 Operasyonlarında tasarım süreci, ürün, müşteri, izlenebilirlik, kontrol, dışarıdan tedarik ve ürün sunumu süreçleri işletirken, ISO 27001 Bilgi güvenliği risk tedavisi süreci işletir.
 • ISO 9001 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme konusunda müşteri ve genel proses performanslarını değerlendirirken, ISO 27001 bilgi güvenliği prosesleri performanslarını değerlendirir,
 • İç Tetkik değerlendirme içerikleri her ikisinde de farklı talepler incelenir,
 • YGG gündemleri her ikisinde de farklıdır.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 28001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 28001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 28001 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı konuları, içerikleri ve yapısı vardır. ISO 28001 standardı ISO 9001 standardının birkaç maddesine eş değer bir yapıdadır. Dar bir alanı tanımlatır.

Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 ile ISO 28001 arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet çok büyük fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi Kalite, diğeri tedarik zinciri için güvenlik yönetim sistemleri ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kalite yönetim sistemi tüm alanlara uygulanır, ISO 28001 tedarik zinciri yönetiminin zincirde bulunan uygulama alanı vardır,
 • ISO 9001’ de kurumsal bilgi vardır, ISO 28001 ilgilenmez,
 • ISO 9001’ de amaç, liderlik, taahhüt, ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışardan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken ISO 28001 de Başvuru beyanı, İş ortakları, Uluslararası kabul görmüş sertifikalar veya onaylar, İş ortakları güvenlik beyanı şartından muaf, İş ortaklarının güvenlik değerlendirmeleri vardır,
 • ISO 9001 izleme, ölçme ve analizi ve sürekli iyileştirmeleri tanımlar, ISO 28001 Tedarik zinciri güvenliği süreci, Güvenlik değerlendirmesi kapsamının belirlenmesi, Güvenlik değerlendirmesinin yapılması, Tedarik zinciri güvenlik planının geliştirilmesi, Tedarik zinciri güvenlik planının uygulanması, Tedarik zinciri güvenlik sürecinin belgelenmesi ve izlenmesi, Bir güvenlik olayından sonra yapılması gerekenler, Güvenlik bilgilerinin korunması gibi spesifik parametre gereklerini tanımlar,
 • ISO 9001 de İç Tetkik zorunlu olarak vardır, ISO 28001 de böyle bir içerik yoktur,
 • ISO 9001 de YGG zorunlu olarak vardır, ISO 28001 de böyle bir içerik yoktur,
 • ISO 9001 Standardı 10 maddeden oluşur, ISO 28001 standardı 5 maddeden oluşur.
 • ISO 9001 Genel bir yönetim sistemi çerçevesi oluşturur, ISO 28001 Yönetim standardı sadece spesifik bir tedarik zinciri yönetimi sistemi oluşturur.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 45001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 45001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 45001 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 ile ISO 45001 arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • Birisi Kalite, diğeri işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kuruluşun bağlamını tanımlarken ISO 45001 Organizasyonun içeriğini tanımlar,
 • ISO 9001 ilgili taraf ihtiyaç ve beklentilerini oluştururken ISO 45001 farklı olarak işçilerin talepleri ile beraber ilgili tarafları oluşturur,
 • ISO 9001 de Liderlik Taahhüdü mevcut iken ISO 45001 de Liderlik ile beraber İşçilerde yer alır,
 • ISO 9001 de çalışanların katılımı var iken, ISO 45001 de çalışanlara danışma ve katılım farkı yer alır,
 • ISO 9001 Kalite amaçları, planlaması ve faaliyetlere ulaşma planları yapar, ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği amaçları ve bunlara ulaşma planları yapar,
 • ISO 9001 de değişiklik planlaması var iken ISO 45001 de bu yapı yer almaz
 • ISO 9001de Dokümante edilmiş bilgi yer alırken, ISO 45001 de Belgelenmiş bilgi yer alır,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışardan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken ISO 14001’ de sadece acil durum hazırlık ve müdahale vardır.
 • ISO 9001 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme konusunda müşteri ve genel proses performanslarını değerlendirirken, ISO 45001 işçi sağlığı ve iş güvenliği prosesleri performanslarını değerlendirir,
 • İç Tetkik değerlendirme içerikleri her ikisinde de farklı talepler incelenir,
 • YGG gündemleri her ikisinde de farklıdır.
 • ISO 9001 de uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetler iyileştirme olarak yer alırken, ISO 45001 de bunlara ilave olarak “Olaylar” da değerlendirmeye alınır.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 50001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile ISO 50001 Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ve ISO 50001 Belgesi Standartları her ne kadar ikisi de yönetim sistemi standartları olmasına rağmen farklı konuları, içerikleri ve yapısı vardır. Tüm bu farklılıklarla birbirine entegre olabilen standartlardır.

ISO 9001 ile ISO 50001 arasında fark var mıdır ?

Sorusunun cevabı: Evet fark var olacaktır.

Bu farklar;

 • ISO 9001 Kalite, ISO 50001 enerji yönetimi ile ilgilenir,
 • Kapsamları farklıdır,
 • Atıf yaptıkları standartlar farklıdır,
 • Terimleri, tarifleri ve tanımları farklıdır,
 • Politikaları farklıdır,
 • ISO 9001 Kuruluşun bağlamını tanımlarken ISO 50001 Organizasyonun içeriğini tanımlar,
 • ISO 9001 de Liderlik Taahhüdü mevcut iken ISO 45001 de Liderlik ile beraber İşçilerde yer alır,
 • ISO 9001 Kalite amaçları, planlaması ve faaliyetlere ulaşma planları yapar, ISO 50001 enerji amaçları ve bunlara ulaşma planları ile beraber Enerji incelemesi, Enerji performansı göstergeleri, Enerji taban çizgisi, Enerji verilerinin toplanmasının planlanmasını yapar,
 • ISO 9001 de değişiklik planlaması var iken ISO 50001 de bu yapı yer almaz
 • ISO 9001 de Dokümante edilmiş bilgi yer alırken, ISO 50001 de Belgelenmiş bilgi yer alır,
 • ISO 9001’ de ürün ve hizmetler için şartlar, tasarım ve geliştirme, dışardan tedarik edilen proses ürün ve hizmetlerin sunumu, ürün ve hizmetin sunumu varken ISO 14001’ de sadece acil durum hazırlık ve müdahale vardır.
 • ISO 9001 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme konusunda müşteri ve genel proses performanslarını değerlendirirken, ISO 50001 Enerji performansının ve EnMS'nin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi yapar,
 • İç Tetkik değerlendirme içerikleri her ikisinde de farklı talepler incelenir,
 • YGG gündemleri her ikisinde de farklıdır.

ISO 9001 Belgesi ile Doğal Gıda Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Belgesi ile Doğal Gıda Belgesi Arasındaki Farklar

ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi işletmelere yönetimsel kabiliyetler kazandırmak için insanoğlu tarafından geliştirmeye müsait ve ihtiyaçları tükenmeyen eksikleri olan bir belge standardıdır.

Doğal Gıda Belgesi ise,

ISQ tarafından oluşturulan, Doğal Ürünlerin Güvenlik ve doğallığı hakkında düzenleyici yapıyı ve uygunluk kriterlerini sağlayan belgelere Doğal Gıda Belgesi/Belgeleri denir.

ISO 9001 Belgesi ile Doğal Gıda Belgesi/Belgeleri arasında fark var mıdır ?

Cevap: Evet,

Bu farklar;

 • ISO 9001 standardında belirttiği kriterleri ister, Doğal Gıda Belgesi/Belgeleri NAP Standartları (NAP1, NAP2 vb.) kriterlerini ister.
 • ISO 9001 Belgesi bir yönetim sistem standardıdır, Doğal Gıda Belgesi/Belgeleri bir ürün belgelendirme kriterleridir.
 • ISO 9001 Belgesi Standardı Geneldir, Doğal Gıda Belgesi/Belgeleri kapsamına giren ürünleri kapsar.