İçindekiler

  1. Akreditasyonsuz ISO 9001 Belgesi
  2. Akredite ISO 9001 Belgesi
  3. Türkak Akreditasyonlu (Onaylı) ISO 9001 Belgesi
  4. Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi
ISO 9001 Belgesi ve Akreditasyon

ISO 9001 Belgesi , iş dünyasında ve küresel pazarda, teknoloji ve ulaşım ağı çok genişlemiş dünya için yetkin ve yeterli ürün sunum kolaylığı sağlayan anahtar unsurdur. Ticaretin yürümesinde engelleri ortadan kaldırmak ve ürünlerin serbest dolaşımı için “ISO 9001 Belgesi ve Akreditasyon” gerekliliktir.

Küresel ticaretin anahtarı ve serbest dolaşımın simgelerinden olan bu pasaport yapısını oluşturmak ve dünyanın her yerinde ürün ve hizmetlerin uygunluğu, tanınırlığı, geçerliliği, yeterliliği vb. kriterleri karşılamak için IAF-Uluslararası Akreditasyon Forum’ u, hizmet verdiği üye ülke ve ülkelerin yetkin kuruluşların bu pasaportu yani iso 9001 akreditasyonunu sağlama yetkinlik alt yapısını oluşturmuştur.

Akreditasyon kuruluşları, ISQ gibi belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonlarını sağlayarak iso belgesinin tanınırlığını ve gereklerini yaptığı uygulamalar ile karşılar. Belge almak isteyen kuruluşlara bu belgelendirme hizmetlerinin sağlanması ile de global pazarda yer alma kabiliyeti kazandırılır.

ISO 9001 Belgesi ve Akreditasyon İçerik

Akreditasyon, belgelendirme kuruluşları faaliyetleri sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite teyit sembolüdür.

Akreditasyon tercihleri genellikle uluslararası ticaret yapan kuruluşlarda, devlet ihalelerine giren ve/veya müşteri istediği için tercih edilen bir yapıdır.

Herhangi bir zorunluluğu olmayan Akreditasyon, gönüllülük prensibi yapısı ile çalışır. Ancak küresel Pazar arzusu olan kuruluşlar için olmazsa olmazlardandır.

Dünyanın her ülkesinde sayısız iso 9001 belgelendirme kuruluşu ve Onaylı yetkili birkaç akreditasyon organı bulunmaktadır. Bu akreditasyon organlarından bilinen bazıları, Amerika-ANAB-IAS, Tükiye-TÜRKAK, Hollanda-RvA, İngiltere/Birleşik Krallık-UKAS,

Avuztralya/Yeni Zelanda-JAS-ANZ, Almanya-DACCS gibi…


Akreditasyonsuz ISO 9001 Belgesi

Akreditasyonsuz ISO 9001 Belgesi

Uluslararası geçerlilik gibi kaygıların giderildiği yapı akreditasyondur. Akreditasyonu IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu üyesi Akreditasyon Kuruluşları yürütmektedir. Akreditasyon kuruluşlarının yetki verip onayladığı belgelendirme kuruluşları akreditasyonlu belgeleri vermektedir.

Bu belgeler uluslararası iş yapan, kamu ihalelerine giren ya da müşteri talebi doğrultusunda tercih edilmektedir.

Akreditasyonun gönüllülük ilkesine dayalı yapısı göz önünde bulundurulursa bu akredite belgeler gönüllü talebe bağlı olarak tercih edilebilmektedir.

Gönüllülük ilkesi prensibi müşteri tercihi olduğundan dolayı illa ki akreditasyonlu belge alacaksınız gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Belge almak isteyen kuruluşlar yönetim sistemlerini tescil edeceklerinden dolayı bu tescili istedikleri gibi yapma haklarına sahiptir. Sistem tescili, prejtij vb. Pazar kazanımları alınan belge ile sağlanmaktadır.

akreditasyonsuz iso 9001 belgesi içerik

Yukarıdaki gerekler olmadığı sürece belge almak isteyen kuruluşlar akreditasyonsuz belge alabilirler. Bu belgeler non-accredited(akredite olmayan/akreditasyonsuz) şeklinde isimlendirilmektedir.

Akredite belgeden ne farkı var ?

Akredite belge devletlerin ve uluslararası ticaret yapısının tercih ve teyit ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, akreditasyonsuz belgelerin bu bağlamda yeterli olmamak gibi bir farkı vardır.

Akredite olamayan belge geçersiz yada sahte midir ?

Akredite olmayan belge tarihleri geçerli ise, belgeyi veren kuruluş tarafından doğrulanabiliyor ise geçerlidir. Şayet belge tarihleri geçmiş ve belgelendirme kuruluşu tarafından olumsuz yanıt alınan belgeler geçerli değildir. Sahtelik durumu, belgeyi veren kuruluşun belgeyi kendisinin VERMEDİĞİNİ bildirmesinde ortaya çıkar.

Şayet zaruret yok ise akreditasyonsuz belgeler hem maliyet hem de alım zamanı açısında kuruluşlara kazanç sağlamaktadır.

Akreditasyonsuz ISO 9001 belgesini, ISQ belgelendirme departmanına özellikle bildirerek başvuru aşama sürecini başlatmış olacaksınız.

ISQ, belgelendirme sürecini bu yapıya uygun olarak sürdürecek ve belgenizin kuruluşunuza değer ve prestij katmasını sağlayacaktır.


Akredite ISO 9001 Belgesi

Akredite ISO 9001 Belgesi

Global ticaret hayatında teknoloji ve ulaşım noktasında küçülen dünyamızda yetkin ve yeterli ürün-hizmet sunmak hayati önem taşır. Ticaretin kolay işlemesi, ürünlerin serbest dolaşımı gibi pasaport unsuru akredite belgelerdir.

Uluslararası akreditasyon Forumu (IAF), global ticarette bu pasaport yapısını oluşturmak ve dünyanın her yerinde ürün ve hizmetlerin yeterliliği ve geçerliliğini sağlamak amacı ile üyelik hizmetleri verdiği kuruluşların bu pasaport yetkinliklerini sağlamaktadır.

Yetki alan üye akreditasyon organları kendi ülkelerindeki ya da farklı ülkelerdeki belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonları sağlamaya kadar uzanır. Bu organdan akredite olan ISQ, ürün ve hizmetlerini belgelendirmek isteyen, ticarette global pasaport talebi olan müşteri kuruluşlara bu belgelendirme hizmetlerini sağlayarak, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini tescil eder.

akredite iso 9001 belgesi içerik

Akredite belge talepleri genellikle uluslararası iş yapan, kamu ihalelerine giren ya da müşteri talebi doğrultusunda tercih edilmektedir.

Akreditasyon gönüllülük ilkesine dayanmaktadır. Zorunlu olmamakla birlikte global piyasa oyuncusu olmak isteyen kuruluşların bu yeterliliği sağlamış olmaları gerekmektedir.

Akreditasyonsuz belgeden ne farkı var ?

Kamu, devletler ve uluslararası ticaret örgütleri ve üyeleri, tercih ettikleri belgelerin yeterlilik ve nitelik sahibi olmasını isterler. Bu ayrıca onlar için güven arz eder. Akreditasyonsuz belgelerin bu yeterlilik ve nitelikleri karşılamama gibi fark ortaya çıkar.

Global tescil, yetkinlik ve yeterlilik istiyorsanız, akredite belgeler kuruluşlarınızı rekabete ve dünya pazarına taşıyacaktır.

Akredite ISO 9001 belgesini, ISQ belgelendirme departmanına özellikle bildirerek başvuru aşama sürecini başlatmış olacaksınız.

ISQ, akredite belgelendirme sürecini belgelendirme prosedürlerine uygun olarak sürdürecek ve belgenizin kuruluşunuza kazandırılması için çalışacaktır.


Türkak Akreditasyonlu (Onaylı) ISO 9001 Belgesi

Türkak Akreditasyonlu (Onaylı) ISO 9001 Belgesi

Kalite yönetim sistemlerinde uluslararası geçerlilik, tanınırlık, kabul görme ve uygunluğun onaylanması akreditasyon vasıtası ile gerçekleşmektedir.

Akreditasyonu sağlayan global organizasyonlar, dünya ticaret mekanizmaları örgütleri vb. yapılarla sürekli anlaşma, iş birliği ve standartlar konusunda çalışmaktadırlar. Bu organizasyonlarda en önemlileri IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu, ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu, Bölgesel ekonomik işbirliği organizasyonları (EA, APAC gibi) ve WTO-Dünya Ticaret Örgütüdür. Dünya ülkelerinin üye olduğu ve birbirini tanıdığı, kabul ettiği ve onayladığı bu organizasyonlar yönetim sistemi standartlarının akreditasyon olgusunu oluşturmakta, uygulamakta ve geliştirmektedirler.

Bu önemli organizasyonların akreditasyon yapısının genişletilmesi ve uygulamasında her ekonominin kendi ülkesinde kurmuş olduğu akreditasyon kuruluşları ile sağlanmaktadır. Akreditasyon Kuruluşları, bu organizasyon üyelerinin yeterlilikleri tescil edilerek yayınlanmış yapılarıdır.

Yetki alan ülke akreditasyon kuruluşları akreditasyon verme denkliğine ve yeterliliğine sahip otorite kuruluşlar haline gelmektedir.

Belgelendirme aşamasına geçişte bahsedilen ülke akreditasyon kuruluşları kendisine yetki almak için başvuru yapan belgelendirme kuruluşlarını denetleyerek uygunluk değerlendirmesine tabi tutarlar. Bu uygunluk değerlendirmesini başarı ile tamamlayan belgelendirme kuruluşları giriş bölümünde bahsettiğimiz global organizasyonların tanıdığı, kabul ettiği ve geçerli kıldığı belgelendirme ağına tabi olarak global onaylı, akredite yönetim sistemi belgeleri düzenlerler.

ISQ akreditasyon kuruluşlarından aldığı onayla global geçerli belgelendirme yapan bir kuruluş olarak yayınlanmıştır.

Türkak onaylı iso 9001 belgesi, Global Organizasyonlar ve EA-Avrupa Akreditasyon Birliği üyesi olan, Türkiye ülke ekonomisini temsil eden TÜRKAK-Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş/yetkilendirilmiş iso 9001 belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgelerdir. Global geçerliliği vardır.

Soru: Türkak iso 9001 belgesi veriyor mu ?

Cevap: Hayır. İso 9001 belgesini Türkak’ ın akredite ettiği belgelendirme kuruluşları verebilir.


Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi

Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgelendirmesinde uluslararası geçerlilik, tanınırlık, kabul görme ve uygunluğun onaylanması akreditasyon olgusu ile yürütülmektedir.

Akreditasyon yapısını oluşturan ve dünyanın kullanımına sunan üst düzey küresel organizasyonlar, dünya ticaret örgütleri vb. yapılarla sürekli anlaşma, iş birliği ve standartlar konusunda birlikte çalışmaktadırlar.

IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu, ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu, Bölgesel ekonomik işbirliği organizasyonları (EA, ARAC, AFRAC, APAC vb.) ve WTO-Dünya Ticaret Örgütü akreditasyon yapısının önemli taşlarıdır.

Dünya ülkelerinin geneli bu organizasyonların üyesi olmakla beraber, birbirlerini tanıdığı, kabul ettiği ve onayladığı bu organizasyonlara yönetim sistemi standartlarının akreditasyon yapısını oluşturma, uygulama ve tanıma gibi bir çok önemli görevler yüklemiştir.

Bu organizasyonların akreditasyon yapısını geliştirme, genişletilme ve uygulaması her ekonominin kendi ülkesinde kurmuş olduğu akreditasyon kuruluşları ile sağlanmaktadır. Akreditasyon Kuruluşları, bu organizasyon üyelerinin yeterlilikleri tescil edilerek yayınlanmış yapılarıdır.

Tam Üye olarak onay alan ülke akreditasyon kuruluşları akreditasyon verme denkliğine ve yeterliliğine sahip otorite kuruluşlar olarak tesillenmişlerdir.

Bu tescilin alt kademelere yayılması belgelendirme süreci ile olmaktadır. Belgelendirme aşamasına geçiş, onaylanmış tam üye ülke akreditasyon kuruluşları kendisine yetki almak için başvuru yapan belgelendirme kuruluşlarını denetleyerek uygunluk değerlendirmesine tabi tutarlar. Bu uygunluk değerlendirmesini başarı ile tamamlayan belgelendirme kuruluşları akreditasyon onayı alarak, global organizasyonların tanıdığı, kabul ettiği ve geçerli kıldığı belgelendirme sistemi yapısı olarak global onaylı, geçerli ve tanınan yönetim sistemi belgeleri düzenlerler.

Ülkemiz harici diğer ekonomilerin akreditasyon kuruluşları bizim için yabancı akreditasyon kurumları olarak tanımlanmaktadır. Yabancı akreditasyon kurumlarının yukarıdaki şartları sağlayan yapılardan seçilen kuruluşlarının verdiği belgelere de yabancı akreditasyonlu belgeler denilmektedir.

ISQ akreditasyon kuruluşlarından aldığı onayla global geçerli belgelendirme yapan bir kuruluş olarak yayınlanmıştır.

Soru: Yabancı akreditasyonlu iso 9001 belgesi ile türkak akreditasyonlu iso 9001 belgesinin ne farkı vardır ?

Cevap: Uluslararası organizasyonların(IAF gibi) üyesi olan akreditasyon kuruluşlarının onayladığı belgelendirme kuruluşlarında alınan iso 9001 belgeleri, yerli veya yabancı hiç akreditasyon hiç fark etmeksizin aynıdır. Ancak her ülke tercih noktasında kendi akreditasyonlu belgelerini ön planda tutmaktadır.