ISO 9001 Belgesi İçindekiler

 1. ISO 9001
 2. Kalite Yönetim Sistemi
 3. ISO 9001 Nedir ?
 4. ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?
 5. ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?
 6. ISO 9001 Belgesi Fiyatı
 7. ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı
 8. ISO 9001 Faydaları
 9. ISO 9001 Eğitimi
 10. ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?
 11. ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri
 12. ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları
 13. ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?
 14. ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi
 15. ISO 9001 Amacı Nedir ?
 16. ISO 9001 Temel Prensipleri
 17. ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği
 18. ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri
 19. ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar
 20. ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?
ISO 9001 Belgesi

Kuruluş anından itibaren küresel iş dünyasında yer alma gayreti ile üretim ve hizmet sektörlerinde her geçen gün daha zorlu bir mücadelenin yaşanması, dünyanın gelişen teknoloji ve iletişim ağı ile küçülmesi, tüketicinin her yerden kuruluşlara kolay ulaşımı, işletme ve işletmecilere yönetim modelleri arayışları ve uygulamaları gereklilikleri doğurmaktadır.

Ürün ve hizmete ulaşımın kolaylaştığı, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu ticaret pazarında olabilmek için yönetim sistemleri ile kabiliyetlerin birleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kuruluş, büyüklüğü ne olursa olsun, uluslararası kabul görmüş başarılı bir yönetim sistemine; finansal tasarruf, kâr artışı, iş potansiyeli artışı, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için ihtiyaç duyar.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini yani “müşteri kalitesini” sürekli karşılayabilmek, işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilmesi ve pazarda kalıcı olabilmek bu yönetim olgusu ile olmaktadır.

iso 9001 belgesi içerik

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, kuruluşların yönetim olgusu ve denenmiş başarılı bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standardın uygulanmasından kaynaklı getirileri ile kurumsal disiplindeki kuruluşlar tüketiciye ve müşteriye güven vererek, tercih ve süreklilik kazanan ve dolayısı ile kâr eden yapıların kazanılması anlamı taşır.

Kuruluşların yönetimde bahsedilen tüm uygulama ve başarıları elde etmeleri ve uyguladıkları yönetim sistemlerini tescil etmelerini sağlayan belgeye “ISO 9001 Belgesi” denir. Ayrıca alınan bu ISO Belgesi, kuruluşun yönetim sisteminin kalite yönetim sistemi olarak nitelik kazanmasını da sağlar.

Kuruluşlar, ISO 9001 belgesi ve yönetim sistemi sayesinde ürettikleri ve sundukları mal ve hizmetlerinin küresel tanınan iso 9001 standardı kriterlerince üretildiğini gösterirler. Sistem Belgesi, kuruluşun uygun ürün tasarımı ve üretimi konusunda yeterli olduğunun ve gereken durumlarda kullanılan kalite koşullarının sağlandığını göstermektedir.

Sağlanan kalite koşulları, mal veya hizmet üretiminin tasarım aşamasından itibaren satış sonrası hizmetlere kadar olan tüm süreçlerde oluşabilecek uygunsuz durumların ortadan kaldırılması ve yine sonuçta müşteri memnuniyetinin kazanılma arzusudur.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO), tarafında oluşturulan ISO 9001 Belgesi , kuruluşların güncel pazar şartlarına uyum sağlaması ve pazarda kalıcı olma ile sürdürülebilir bir kalite yapısının sağlanmasını amaçlamaktadır.


ISO 9001

ISO 9001

Kuruluşların ve organizasyonların yönetim sistemlerini, ISO 9001 Standardı kriterlerince, politika, bağlam, amaç, analiz, strateji, risk ve süreç yönetimini entegre bir şekilde oluşturmaları, gerekli değişiklikleri tespit ederek uygulamaları ve müşteri odaklı sürdürülebilirliği sistematik olarak sağlamaları sonucunda ISQ gibi 3. taraf bir dış denetim organizasyonunun denetimi ile uygunluk durumuna bağlı olarak verilen sertifikaya “ISO 9001” denir.

Bu belge ve yönetim sistemi ile tüm kriter ve basamakları kararlılıkla aşan işletmelerin kurumsallaşması ve sürekli iyileştirilmeyi sağlaması önemli bir göstergedir. Neredeyse imkânsız olgusunun bile düşünülmediği çağımızın teknolojisinin hızla ilerlemesi yaşanan gelişmeler oldukça vahşi rekabet ortamını doğurmuştur. Sanayi ve sektörlerinde de sürekli değişen global iş ortamı ile kuruluşlar kendilerini finansal bir cazibe müsabakaları ile boğuşmaktadır. Yaşanan onca mücadelenin içerisinde birde ayakta kalabilmek adına çaba sarf eden kuruluşlar, müşteri ihtiyaç ve beklentileri için en uygun ürünü sunmaya çalışmak, uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışını ortaya koymak ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvenceyi taahhüt etmekle mükelleftir.

Kuruluşlar, kurumsallaşma için çalışmalar yapmak zorundadır. Bu çalışmalar için zaman ve kaynak ayırmalı, ciddi çabalar harcamalıdır. Ayrıca, Kuruluşların kendine göre ürün gerçekleştirme faaliyetleri için bir strateji, plan, program ve yol haritası belirlemeleri yaşamak için gereksinimdir.

Günümüzde, Kamu ve Özel sektörde yer alan kuruluşlar da aksak ta olsa işleyen bir yönetim sisteminin olduğu ve bu sistemlerinde yeterince uyum sağlayamadığı bilinmektedir.

iso 9001

ISO 9001 Standardı ve kazandırdığı Kalite Yönetim Sistemi ile etkin bir sistemi tanımladığı için Kuruluşlar bu standardın şartlarını sağladıkça başarı oranlarını artırabilir ve ISO 9001:2015 Belgesi’ ni sürdürebilirler.

Kuruluşlar, ürün ve hizmetlerini, uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak ürettiğini bu sertifika ile sağlamaktadır.


Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

İş hayatında kuruluşlar zor ve çetin problemler ile karşı karşıya kalmışlardır. İnsan kaynağı gelişimi ile yetişmiş insan potansiyelinin dahil olduğu ticari hayatta, rekabet koşullarının ağırlaşması, teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişimler ekonomik bir mücadele verilmesine sebep olmaktadır.

Yaşadığımız çağda artık, bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarışa ve arayışa sürüklemektedir. Globalleşme ile küçülen dünyada, rekabet kapsamını iyi anlayan kendini geliştirmiş rakiplerin yer aldığı pazarda yer almak beceri haline gelmiştir.

Toplumda oluşan tüketici bilinci çok gelmiş, beklenti neredeyse doruklara ulaşmıştır. Kuruluşlar artık yeterli sunumu sağlamakla yetinmemeli ve sürdürülebilir bir yönetim için beklentilerinin de ötesine geçmelidirler.

Bu faaliyetlerde teknolojik gelişimden yararlanma önemli yer almakla beraber geçmişte olmayacak işleri bile olabilir hale getirmiştir. Kuruluşlar, değişime açık olmalı, değişim hızına uyum sağlamalı ve sürdürülebilirlik için çalışmalıdırlar. Bu zor şartlarda kuruluşların ayakta kalabilmesi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamakla mümkündür, “Kalite” kavramının tanımı da zaten budur. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamanın için de Kalite Yönetim Sistemi’ ne sahip olmak yapılacak en doğru iştir.

kalite yönetim sistemi içerik

İş’e bilgi ile başlayıp bu bilgiyi tasarım sürecinden geçirerek, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri içeren ve sürekli iyileşmeyi amaçlayan bir Yönetim Sistemi'nin uygulanması zorunlu bir şarttır. Bu şartları tümden karşılayabilecek genel bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı’ dır.

Standartlarda, Yönetim Sistemi' nin nasıl oluşturulacağı kuruluşun inisiyatifine ve becerisine bırakılmıştır. Ancak zorunlu olan, ISO 9001 standardının kriterlerini tümden karşılamaktır.

Standart Sistemler, ilgili kuruluşların ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine göre sevk ve idare edildiğinin tescil edilmesi ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini ortaya koyar.

iso 9001 belgesi kalite yönetim sistemi

Kalite Yönetim Sistemi’ ni oluşturma faaliyetlerinde dikkat edilecek unsur, kuruluşun bağlamı, organizasyonel fonksiyonu, sahip olduğu riskler, kaynaklar ve sorumluluklarıdır. Sistemin çalışanlarca anlaşılması, bilginin ortaya konularak işlenmesi ve yönetilmesi de unutulmamalıdır. Yönetim Sistemi çevresi olarak sadece kuruluş değerlendirilmemeli, kuruluş ile ilişkisi olan taşeron, tedarikçi ve ilgili yapılarda sisteme dahil edilmelidir.

Etkin bir yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülebilmesinde, müşteri değerine odaklanılmasında, ISO 9001:2015 Belgesi standardı sistemi en büyük kazanımdır. İrili ufaklı her türlü kuruluşun faaliyetine bakmadan uygulanabilecek formdadır. Bu standartlar, kuruluştaki bilgiyi, bağlamı, riskleri, disiplinleri tanımlar ve faaliyet alanı ile ilgili olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak süreci şekillendirir. ISQ uzmanlığı ile ISO Sistem Standartları uygulamalarının faydası, maliyetleri minimize etmek, etkin kaynak kullanımı ve memnun müşteri ile pazarda yer alıp kâr elde etmektir.

ISO 9001 Standartları, özel sektör ya da kamu için ayrım yapılmadan kurulup uygulanabilir bir sistemdir. Uygulamalarda süreçler farklılık göstermektedir o da olağan bir farktır.


ISO 9001 Nedir ?

ISO 9001 Nedir ?

Kuruluşların politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan, müşteri odağını ana amaç olarak edinen sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterlerin bir araya getirildiği ISO tarafında yayınlanmış kapsamlı standardın adına "ISO 9001" denir.

Bu standart kuruluşların türlerine ve yapılarını ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir. 3. Taraf bir dış denetim kuruluşu olan ISQ Belgelendirme vb. yapılar tarafından denetlenir ve uygunluk durumuna göre ISO 9001:2015 Belgesi verilir. Bu belge, toplumda yaygın olarak bilinen Kalite Belgesi olarak ta adlandırılır.

Bu standart ayrıca, en az 2 kişinin oluşturduğu yapılara ve iso belgesi, iso 9001 belgesi fiyatı olarak ta minimum 1.000,00 TL - 6.500,00 TL kaynağa sahip her kuruluşa verilebilir.

iso 9001 nedir içerik makale

Kuruluşların uluslararası pazarda yer almaları, ürünlerini en uygun şartlarda üretmeleri ve rahatlıkla dolaşım sağlamaları açısından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çok önemlidir. Bu önemlerin yanı sıra kuruluşa "Kurumsal Kimlik" ve disiplinli bir yönetim olgusu ve liderlik vasfı kazandırır.

Kalite Yönetim Sistemi' nin kriterler bütünü olan bu standart tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rağbet gören yeni nesil bir yönetim yapısını çerçeveler.

Daha ayrıntılı bilgilerden oluşturduğumuz bu bölümümüzün detaylı incelemesini aşağıda belirtilen yönlendirme linklerinden okumaya ve ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri almaya devam edebilirsiniz.


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?
 • ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne gereksinim duymak,
 • ISO 9001 Belgesi Sistemini’ ne inanmak,
 • ISO 9001 Belgesi Standartlarını, ISO 9001:2015 ve ilişkili/atıf yapılan gerekli kılavuz standartları ile satın almak,
 • İşletme kaynak ve alt yapısını hazırlamak,
 • Standardın Eğitimlerini almak,
 • Kuruluşun Bağlamını ve kapsamını tespit etmek,
 • Kuruluşu SWOT vb. analizlere tabi tutmak,
 • Kalite Politikasını oluşturmak,
 • Amaçları belirlemek,
 • Genel ve tekil yapıların tamamını kapsayacak, yönetim sistemi gereklerini karşılayacak risk analizlerini yapmak,
 • Süreç liderlerini ve ekiplerini görev tanımları ile ortaya koymak,
 • Kuruluşun süreçlerini ortaya koymak,
 • Tüm Sistem için Planlama yapmak,
 • Dokümante edilmiş, izlenebilir, onaylanacak bilgiyi oluşturmak,
 • Dokümante edilmiş bilgiyi siteme aktararak uygulamaları başlatmak,
 • Uygulama çıktılarını İzleme, Ölçme ve Değerlendirmelere tabi tutmak,
 • Performans değerlendirmesi yapmak,
 • İç Denetimi gerçekleştirmek,
 • YGG-Yönetimin Gözden Geçirmesi (Toplantı) yapmak,
 • Sürekli İyileştirme için faaliyet tespiti, değişiklikler ve düzenlemeleri oluşturarak sistemin bu revizyonlara uygun olarak çalışmasını sağlamak,
 • Sistem İşletildikten sonra ISQ’ ya 3. Taraf Bağımsız Denetim ve Belgelendirme Başvurusu yapmak,
 • Denetim ve Belgelendirme Fiyat Teklifi Almak (ISO 9001 Belgesi Fiyatı almak)
 • Aşama 1 Denetim Planını ISQ ve Kuruluş Yetkilileri ile mutabakat sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Aşama 1 Denetiminin plana göre gerçekleştirilmesi,
 • Varsa bildirilen Aşama 1 Denetim Uygunsuzluklarını gidermek/kapatmak,
 • Aşama 2 Denetim Planını ISQ ve Kuruluş Yetkilileri ile mutabakat sağlayacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Aşama 2 Denetiminin plana göre gerçekleştirilmesi,
 • Varsa bildirilen Aşama 2 Denetim Uygunsuzluklarını gidermek/kapatmak (Süre/Termin max. 3 ay),
 • Uygunsuzlukların giderilmesi/kapatılması
 • Denetim Ekibi Onayı ve akabinde Belgelendirme Komitesi Onayı’ nı beklemek,
 • Belgelendirme Onayının alınması ve Ödemelerin yapılmasına müteakip ISQ’ dan ISO 9001 Belgesi almak .
iso 9001 belgesi nasıl alınır içerik

ISO 9001 Belgesi Başvuru İçin Gereklilikler Nelerdir ? / Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Kalite yönetim sistemini tescil ettirmeye karan veren kuruluşlar bir ISQ ile çalışmaya karar verdikten sonra bir takım aşamalardan geçerek başlangıç aşamaları sürecini tamamlarlar.

Bu başlangıç aşamasının ilk adımı belgelendirme sözleşmesinin imzalanması ve belgelendirme başvurusunun yapılmasıdır. Kuruluşa ISQ tarafından gönderilen başvuru formu, resmi bilgiler ile doldurulup onaylanarak ISQ tarafından istenen kuruluşun gerekli resmi evrakları ile ISQ ya ulaşması ile süreç başlamış olur.

iso 9001 nasıl alınır içerik makale

Belgelendirme başvuruşu için gerekli resmi evraklar nelerdir ?

 • Ticaret Sicil gazetesi/Kaydı
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Son Ay’ a ait güncel SGK Hizmet Dökümüdür.

Resmi evraklar, sözleşme ve belgelendirme başvuru formu ISQ’ ya ulaştıktan sonra başvuru süreci tamamlanarak Belgelendirme süreci başlatılmış olacaktır.

Resmi evraklar ya da başvuru formu eksik olursa ne olur ?

Başvuru formu ya da diğer evraklardan her hangi birinin eksik olması durumunda başvuru süreci eksikliğin giderilmesine kadar durdurulur. Eksiklik giderildiği andan itibaren bir diğer süreç olan belgelendirme süreci başlatılmış olur. Şayet eksiklik giderilmez ise eksikliğin giderilmesi için 3 ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmez ise ISQ belgelendirme başvurusunu reddeder ve yok hükmünde sayar, işlemlerini iptal ederek kayıtlarını imha eder.


ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 17021-1 Standardı kriterlerini uygulayan, akredite 3. Taraf kuruluşlar ISO 9001 belgesi veren firmalardır. 9001 belgesi, global, gerekli ve nitelikli bir belge olduğu için (ISQ) İntersistem Teknik Belgelendirme gibi akreditasyona sahip, yetkili denetim ve belgelendirme kuruluşlarından alınır.

Bu belgeleri veren kuruluşları görmek için IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu üyesi ülke akreditasyon kuruluşlarının her birinin web sitesini ziyaret ederek hangi ülkede hangi firma belge veriyor görebilirsiniz.

iso 9001 veren firmalar

IAF Üyesi Ülkeler

Arnavutluk, Angola, Arjantin, Avustralya *, Avusturya, Bahreyn *, Belarus, Belçika, Botsvana *, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Çin Taipei, Kolombiya, Komorlar Birliği *, Demokratik Kongo Cumhuriyeti *, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ekvador, Eswatini *, Etiyopya, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Gana, Yunanistan, Hong Kong, Çin, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İran, İrlanda, İtalya, Japonya, Kenya, Kazakistan, Kuveyt *, Lesoto *, Litvanya, Lüksemburg, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Kosova, Madagaskar *, Malavi *, Malezya, Mauritius, Meksika, Moldova Cumhuriyeti, Moğolistan, Fas, Mozambik *, Namibya *, Hollanda, Yeni Zelanda *, Norveç, Umman *, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar *, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan *, Seyşeller *, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, ispanya, Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tanzanya *, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vietnam, Yemen *, Zambiya *, Zimbabve *,

Ülkeler ve Akreditasyon Hizmeti Veren Kuruluşlar

Afganistan-ANSA, Arnavutluk-DPS, Cezayir-IANOR, Angora-IANORQ, Antigua ve Barbuda-ABBS, Arjantin-IRAM, Ermenistan-SARM, Avustralya-SA, Avusturya-ASI, Azerbeycan-AZSTAND, Bahamalar-BBSQ, Bahreyn-BSMD, Bangladeş-BSTI, Barbados-BNSI, Belarus-BELST, Belçika-NBN, Belize-BZBS, Benin-ANM, Butan-BSB, Bolivya, Çokuluslu Devlet-IBNORCA, Bosna Hersek-BAS, Botsvana-BOBS, Brezilya-ABNT, Brunei Sultanlığı-MGK, Bulgaristan-BDS, Burkina Faso-ABNORM, Burundi-BBN, Kamboçya-ISC, Kamerun-ANOR, Kanada-SCC, Şili-HAN, Çin-SAC, Kolombiya- ICONTEC, Kongo, Demokratik Cumhuriyeti-OCC, Kosta Rika-INTECO, Hırvatistan-HZN, Küba-NC, Kıbrıs-CYS, Çek Cumhuriyeti-UNMZ, Fildişi Sahili-CODINORM, Danimarka-DS, Dominika-DBOS, Dominik Cumhuriyeti-INDOCAL, Ekvador-INEN, Mısır-EOS, El Salvador-OSN, Eritre-ESI, Estonya-AGH, Eswatini-SWASA, Etiyopya-ESA, Fiji-DNTMS, Finlandiya-SFS, Fransa-AFNOR, Gabon-AGANOR, Gambiya-TGSB, Gürcistan-GEOSTM, Almanya-DIN, Gana-GSA, Yunanistan-NQIS ELOT, Guatemala-COGUANOR, Gine-IGNM, Guyana-GNBS, Haiti-BHN, Honduras-OHN, Hong Kong-ITCHKSAR, Macaristan-MSZT, İzlanda-IST, Hindistan-BIS, Endonezya-BSN, İran, İslam Cumhuriyeti-ISIRI, Irak-COSQC, İrlanda-NSAI, İsrail-SII, İtalya-UNI, Jamaika-BSJ, Japonya-JISC, Ürdün-JSMO, Kazakistan-KAZMEMST, Kenya-KEBS, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti-CSK, Kore Cumhuriyeti-KATS, Kuveyt-KOWSMD, Kırgızistan-KYRGYZST, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti-DOSM, Letonya-LVS, Lübnan-LIBNOR, Litvanya-LST, Lüksemburg-ILNAS, Macao-CPTTM, Madagaskar-BNM, Malawi-MBS, Malezya-DSM, Mali-AMANORM, Malta-MCCAA, Moritanya-DNPQ, Mauritius-MSB, Meksika-DGN, Moldova Cumhuriyeti-ISM, Moğolistan-MASM, Karadağ-ISME, Fas-IMANOR, Mozambik-INNOQ, Myanmar-DRI, Namibya-NSI, Nepal-NBSM, Hollanda-NEN, Yeni Zelanda-NZSO, Nikaragua-DNM, Nijer-DNPQM, Nijerya-SON, Kuzey Makedonya-ISRSM, Norveç-SN, Umman-DGSM, Pakistan-PSQCA, Filistin-PSI, Panama-COPANIT, Papua Yeni Gine-NISIT, Paraguay-INTN, Peru-INACAL, Filipinler-BPS, Polonya-PKN, Portekiz-IPQ, Katar-QS, Romanya-ASRO, Rusya Federasyonu-GOST R, Ruanda-RSB, Saint Kitts ve Nevis-SKNBS, Saint Lucia-SLBS, Saint Vincent ve Grenadinler-VGBS, Sao Tome ve Principe-SENAPIQ STP, Suudi Arabistan-SASO, Senegal-ASN, Sırbistan-ISS, Seyşeller-SBS, Sierra Leone-SLSB, Singapur-ESG, Slovakya-UNMS SR, Slovenya-İYGÖ, Güney Afrika-SABS, İspanya-UNE, Sri Lanka-SLSI, Sudan-SSMO, Surinam-SSB, İsveç-SIS, İsviçre-SNV, Suriye Arap Cumhuriyeti- SASMO, Tacikistan-TJKSTN, Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti-TBS, Tayland-TISI, Togo-ATN, Trinidad ve Tobago-TTBS, Tunus-INNORPI, Türkiye-TSE, Türkmenistan-MSST, Uganda-UNBS, Ukrayna-DSTU, Birleşik Arap Emirlikleri-ESMA, Birleşik Krallık-BSI, Amerika Birleşik Devletleri-ANSI, Uruguay-BİRİMİ, Özbekistan-UZSTANDARD, Vietnam-STAMEQ, Zambiya-ZABS, Zimbabve-SAZ’ dır.

Tüm Dünya’ da Belge Veren Kuruluşları, 2.maddede belirtilen ülke akreditasyon kurumlarının web sayfalarını ziyaret ederek bulabilirsiniz.

Ayrıca, bilmeniz gereken diğer bir hususta, Danışmanlık firmaları ISO 9001 belgesi veremez. Belgelendirme firmaları ile danışmanlık firmaları ayrı sektör firmalarıdır. Birlikte çalışmazlar ancak birbirlerine ihtiyaç duyabilirler. Her ikisinin faaliyet ve hizmetleri farklıdır.

Güvenilir ve sağlıklı bir iso 9001 belgesi için; ISQ ya da yukarıda verdiğimiz bilgilerden ulaşabileceğiniz akreditasyonlu bir belge firmasından belgenizi almanızı öneririz.

ISO 9001 belgesi başvuru nasıl yapılır?

ISO 9001 belgesi başvurusu için; 0(216) 305 46 66 numaralı müşteri iletişim hattımızı arayabilir, ya da info@intersistemteknik.com adresimize mail atabilir ya da “başvuru” butonunu tıklayarak açılan sayfadaki web online başvuru formunu doldurarak size özel fiyatların uygulanacağı başvurunuzu yapabilirsiniz.


ISO 9001 Belgesi Fiyatı

ISO 9001 Belgesi Fiyatı

ISO 9001 Belgesi Fiyatı, kuruluşların büyüklük, tasarım, insan kaynağı, karmaşıklık ve komplekslik durumuna göre değişken denetim günü ortaya çıkararak bu günler için görev alacak denetçi maliyetinin tespiti ve belgenin kendi ücretinin de bu maliyete ilave edilmiş haline denir.

ISO 9001 Belgesi fiyatları genel olarak 1-1000 personele göre hesaplanırsa; 5.000,00 TL - 150.000,00 TL belge ve denetim/denetçi ücretleri de 5.000,00 TL - 35.000,00 TL, toplamda 10.000,00 TL - 185.000,00 TL civarında bir paradır.

iso-9001-belgesi-fiyati-makale-icerik

1000 üzeri personel sayısı olan işletmeler için 260.000,00 TL civarlarına kadar fiyatlandırma yapılmaktadır.

Küçük ve prosesi basit işletmeler daha ucuza/pahalı olmadan belge alırlarken daha karmaşık ve/veya büyük kuruluşlar daha çok/pahalı belge ücreti öderler.


ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı

ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı

ISO 9001 Belgesi fiyatını belirleyen esas unsur tetkik maliyetleridir. ISQ, tetkik maliyetlerini aşağıda verilen bilgiler ile hesaplar ve denetçi adam/gün birim fiyatı ödemesi ile çarpar. Bu sayede önemli maliyet kalemlerinden birisini tespit eder ve bu maliyete diğer maliyet kalemi olan belge fiyatını ekleyerek iso 9001 belgesi fiyatını ortaya koyar.

Ciddi belgelendirme kuruluşları da aynı hesaplama ile iso 9001 belgesi fiyatını kendi maliyelerine göre hesaplayarak oluştururlar.

Fiyatlardaki farklılıklar belgelendirme kuruluşu maliyet şartlarından kaynaklanır.

Belge Fiyatı için hesaplanması gereken önemli kalem olan tetkik süresi tespitinde aşağıdaki standart kriterler uygulanır.

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı içerik-1

1. Tetkik için harcanacak olan zaman,

-Kuruluşların büyüklüğüne ve yerleşim özelliklerine,

-Tetkik tipi ve kapsamına,

-Dış Kaynaklı Proseslere

-Yerleşim özelliklerine,

-Organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlıdır.

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı makale

2.Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısıdır.

Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısı ISQ Planlama Sorumlusu tarafından belirlenir. Firma birden fazla iş yapabilir veya bir iş içerinde değişik prosesleri sistem içerisine dahil etmeyebilir. Bu durumda firmanın kurmuş ve uyguladığı kapsam dahilinde çalışan kişi sayısı baz alınır. Ancak, kapsam içerisinde bu prosesler veya dış kaynaklı prosesler var ise mutlaka denetim süresi belirlenirken bu prosesler firmanın kendi prosesiymiş gibi dikkate alınır.

Çalışan kişi sayısının tam anlamı, firmada bir anda görülebilecek maksimum kişi sayısıdır. Bu yüzden tetkik zamanı belirlenirken hangi vardiyada en çok kişi görüleceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Etkin çalışan sayısı tetkik sırasında hazır bulunacak kalıcı olmayan çalışanları da kapsar (sezonluk, geçici ve anlaşmalı). Firma ile tetkik zamanında anlaşılması bu yüzden önemlidir. Firmanın yaptığı işin durumuna göre tüm kapsam işlerinin görülmesi açısından sezonun, vardiyanın, ayın ve hatta günün en uygun şekilde seçilmesi gerekir.

Tetkik sırasında görülecek mevsimsel, taşeron, part time işçilerde personel sayısı içerisine dahil edilmelidir. (IAF MD 5 dokümanı)

Çalışma saatlerine bağlı olarak, part-time personel sayısı azaltılabilir veya tam zamanlı personel sayısına eşit olacak bir sayıya dönüştürülebilir. Teknolojinin ve otomasyonun olmamasından dolayı, geçici kalifiyesiz çalışanların sayısında da uygun bir azaltma yapılır. Ayrıca aynı işi yapan personel sayısının büyük bir oran kapsadığı durumlarda da, personel sayısında uygun bir azaltma yapılmalıdır, ör: taşımacılık, iş hattı, bağlantı hatları vb. (IAF MD 5 dokümanı)

Firma ile görüşülerek, firmanın tam kapsamını gösterecek en uygun tetkik zamanı belirlenir.

Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi vardiya bazında oluyorsa; her bir vardiyanın tetkik kapsamı, her bir vardiyada yapılan proseslere ve kontrol seviyesine bağlı olarak değişir. Her bir vardiyanın denetlenmemesi için tetkik gün sayısı indirimi Müracaat Formuna kayıt edilir.

Vardiyalı çalışan şirketlerde öncelikle vardiyalı çalışan kişilerin yaptıkları işlerde farklılık olup olmadığı araştırılır. 3 aşamada inceleme yapılır:

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar var ise ve vardiya sayısı 2 ise, bu durumda vardiya farkı gözetmeksizin toplam tüm çalışanların sayısına göre adam/gün sayısı belirlenir.

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar var ise ve vardiya sayısı 2’den fazla ise, bu durumda birbirinden farklı iş yapan vardiyalardaki çalışan sayısı alınır.

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar yok ise, bu durumda vardiya çalışma saatlerine göre sadece tetkik sürecinde görülebilecek çalışan kişi sayısı alınır. Bu hesap şuna göre yapılır:

Vardiyasız çalışan Sayısı + [Vardiyalı çalışan sayısı/(Vardiya Sayısı-1)]

Rapor yazma ve planlama süresi, toplam saha tetkik adam/gün sayısını %80inden aşağıya azaltmamalıdır. Bu durum, ilk, ara ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde de aynı şekilde uygulanır. Yalnız burada yer tutan %20’lik kısım tetkik adam/gün sayısında azaltma için bir neden sayılmaz. (IAF MD 5)

3. Operasyon Sorumlusu ve/veya Operasyon Müdürü tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısını azaltacak veya arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir.

Tetkik süresine ilave veya daha az tetkik zamanı gerektirebilecek olan faktörler aşağıda özetlenmiştir.

3.1. İlave Tetkikçi zamanı gerektirebilecek durumlar:

- Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümlerde işin yürütülmesi vb. ör: Ayrı Tasarım Merkezi varsa

- Kuruluşun bağlamı,

- Kuruluşun dokümantasyonel bilgi yapısı,

- Müşteri Tarafından Oluşturulan Yönetim Sisteminin Tanımlanmış Prosesleri ve Dokümantasyonel bilgisi

- Organizasyon yapısı ve yetkinliği,

- Tercüman gerektiren durumlar,

- İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması,

- Yüksek dereceli kanunlar (uzay, nükleer güç vb.),

- Sistemin çok karmaşık prosesler içermesi veya çok fazla sayıda tek prosese sahip olması

- Firmanın aktivitesini onaylamak için geçici sahaları ziyaret etme gerekliliği duyulması

3.2.Tetkikçi zamanının azaltılmasını gerektirebilecek durumlar (ISQ Operasyon Müdürü kontrolünde başka maddelerde eklenebilir):

• Tasarım maddesinin ve / veya diğer standart maddelerin kapsam dışı tutulması

• Düşük riskli proses veya ürüne sahip olması

• Firmanın yönetim sistemi hakkında sistem bilgisi (Ör: ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından daha önce başka bir standartta belgelendirilmiş olması)

• Çalışan sayısına göre küçük bir alana sahip olması (Sadece ofis işi)

• 2 veya daha fazla yönetim sisteminin entegre tetkiki olması

• Firmanın tetkik hazırlığı (Ör: Herhangi bir 3. taraf tetkike tabi tutulmuş olması veya daha önce belgeli olması)

• Düşük komplekslik seviyesinde aktiviteler

- Tek bir prosese sahip olması (Ör:Sadece servis hizmeti)

- Daha önceki tetkiklere dayalı olarak (iç tetkik ve 3. taraf tetkikleri) tüm vardiyalarda eşit performansın görüldüğünü gösterir uygun kanıtlar

- Aynı işi yapan personel sayısının fazla olması

• Off-site çalışan (ör: satış personeli, sürücüler, servis personeli vb.) personelin olması ve bu kişilerin aktivitelerinin, kayıtların incelenmesi ile tetkik uygunluğuna ulaşılabilir olması

3.3. Tetkik zamanını, zamanın toplam olarak %30’dan fazla azaltılması iyi olmayacaktır.

3.4. Tetkikler 2 aşamalı olarak organize edilir. Aşama 1 tetkiki toplam tetkik süresinin en fazla %30 u kadar olmalıdır. Yalnız Aşama 2 tetkiki, 1 adam/gün’den aşağı olamaz.

3.5. 1 tetkik adam/gün süresi 8 saat’dir. Tetkikin planlanmasında günlük çalışma saat sayısı artırılarak toplam adam/gün sayısında azaltma yapılmamalıdır. (IAF MD 5 dokümanı)

Tetkik süresi içerisinde döküman inceleme, aşama 1 ve aşama 2 tetkikleri süreleri toplamı değerlendirilir.

3.6. Firmaya ait her bir şubenin adam/gün sayısı değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır. Bu değerlendirme yapılırken firmanın başvuruda belirttiği her bir sahada yapılan prosesler değerlendirilir

3.7. Gözetim tetkikleri için belgelendirme tetkiki için ayrılan sürenin (aşama 1 ve aşama 2 toplamı) yaklaşık 1/3’ü, yeniden belgelendirme tetkikleri için 2/3’ü ayrılmalıdır. Bu süreleri arttırabilecek veya azaltabilecek faktörler varsa ISQ Operasyon Müdürü tarafından dikkate alınmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinin her birinde, müşterilerin bilgilerinin güncellemesi firmadaki değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılır. Burada yapılan incelemeler, adam/gün artırma veya azaltma nedenleri dahil, Müracaat Formuna kaydedilir. (IAF MD 5 Dokümanı)

3.8. Geçici sahalar da tetkik programı içerisinde değerlendirilmesi gereken yerlerdir.

Geçici sahalar büyük proje yönetim sahalarından küçük hizmet sahalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu sahaların tetkik gerekliliği ve örneklemenin yapılması, KYS(Kalite Yönetim Sistemi) için ürün veya hizmet kontrolündeki riskinin değerlendirilmesine göre yapılır. Seçilen örnek sahalar firmanın yaptığı tüm hizmet çeşitliliğini içerecek şekilde olmalıdır. Geçici sahaların tetkiki tipik on-site tetkiklerle gerçekleştirilebilir veya aşağıdaki metotlar da on-site tetkikin yerine düşünülebilecek durumlardır:

• Müşteri ile ve/veya onun müşterisi ile yüz yüze veya telekonferans metoduyla görüşmek

• Geçici saha aktiviteleri için doküman inceleme gerçekleştirmek

• Geçici saha(lar) ve yönetim sisteminin tetkikle ilgili diğer bilgileri veya kayıtları içeren elektronik sahalara uzaktan erişim

• Uzaktan tetkiki etkin kılabilecek video, telekonferans ve diğer teknolojileri kullanmak

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı içerik-2

4. Risk grubunun Belirlenmesi

4.1 ISO 9001 standardına göre firmaların yaptığı iş bazında EA kodu risk değerlendirilmesi yapılır.

4.2. İş alanlarından, aynı sektörde iş yapan bütün kuruluşlar sürekli aynı seviyede değerlendirilmez. Her bir firma için kompleksliğin değerlendirilmesi ayrı yapılmalıdır. Herhangi bir sektör sürekli aynı kompleksliğe göre değerlendirilmemelidir. Bu yüzden her başvuruda firmanın durumuna göre komplekslik değerlendirmesi yapılır.

5. ISO 9001 standardı için ek kriterler

ISO 9001 tetkiki de iki aşamalı olarak planlanır. Aşama 1 sahada veya ofiste doküman inceleme olarak yapılabilir. EA / NACE kod listesine göre en yüksek riskli ve yüksek riskli kodlarda Aşama 1 tetkiki sahada yapılır. Orta ve düşük riskli kodlarda Aşama 1 tetkiki ofiste doküman inceleme olarak yapılabilir. Orta ve düşük riskli kodlara dahil olan firmalarda gerekli görüldüğü hallerde Aşama 1 firma sahasında yapılabilir. Bunun kararı Baş Tetkikçi veya Operasyon Müdürü tarafından verilir. Ürün ve proses karmaşıklığına, firmanın yapısına ve büyüklüğüne göre tercih kriterleri değişmektedir. Ancak yüksek riskli ve en yüksek riskli gruplarda mutlaka sahada tetkik yapılır.

Sonuç olarak:

Yapılan bu hesaplamalar neticesinde çıkan denetim adam/gün süresi ile denetçiye ödenen adam/gün fiyatı çarpılır. Denetim maliyeti hesaplanır.

Denetim maliyetine son olarak ISQ belge ücreti fiyatı eklenerek iso 9001 belgesi fiyatı ortaya çıkarılır.

Soru: ISO 9001 belgesi fiyatı her firma için neden farklıdır ?

Cevap: ISO 9001 Belgesi her firmanın denetim ve denetçi maliyetleri ve firmanın diğer maliyetlerinin sertifika maliyetine yansıması farklılıklarından ötürü farklı farklıdır.


ISO 9001 Faydaları

ISO 9001 Faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini tam olarak uygulamak kuruluşa aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

A)Müşteriye uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlamayı işletme becerilerine katar.

Müşteri ürün veya hizmetinizin son kullanıcısıdır. Ürününüzü veya Hizmetinizi ister toptancıya ister direk tüketiciye satın her birinin adı müşteridir. Müşteri kavramı iç ve dış müşteri olmak üzere ikiye ayrılır.

iso 9001 belgesi faydaları

A.1) iç Müşteri

Müşteri ürünü veya hizmeti direk sizden alır. Arada toptancı perakendeciler olmaz. Bu yüzden pazarlama, müşteri ilişki departmanlarınıza eğitim ve önem vermeniz gerekmektedir.

iso 9001 faydaları içerik-1

A.2) Dış müşteri

Bu müşteri türünde nihai yani son kullanıcı sizin direk müşteriniz değildir. Çeşitli dağıtım kanallarıyla toptancı, perakendeci, acente, bayi şirketlerine ürünlerinizi satarsınız. Son müşteriye bu dağıtıcılar ulaştırır. Ancak son kullanıcı muhatap olarak sizi göreceğinden az önce saydığımız ürününüzü satacağınız dağıtıcıları dikkatli seçmeniz gerekmektedir.

iso 9001 faydaları içerik-2

B)Müşteri Memnuniyetini Arttırmak

Müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak bir işletmenin devamlı olabilmesi için gerekli yegane bir koşuldur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmeye müşterisi tanıyıp müşterisinin istek ve ihtiyaçlarını tespit edip müşterinin memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarma becerisi katar.

C)Bağlamı ve amaçları ile ilgili risk ve fırsatları belirleme

İşletmenin bağlamını tanımlayıp amaçlarını belirleyerek işletme için ön görülen riskleri ve fırsatları belirleyerek işletmeye yol haritası oluşturma becerisi sağlar.

D)Belirtilmiş kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti

Yaşamış olduğumuz dünyamız her geçen gün gelişen teknoloji ve yeni ortaya çıkan istek ve ihtiyaçlara göre şekilleniyor ve uyguladığınız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sürekli kendinizi yenileye bileceksiniz.


ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001 Eğitimi

ISO 9001 Kalite Belgesi Standardının kurulması ve uygulanması konusunda farkındalık açısından kuruluşların insan kaynaklarının yeterli hale getirilmesi ya da yeterli olması gerekmektedir. Bu gereklilik hem uygulama hem de süreklilik açısından önem taşımaktadır. Standardın kuruluşta devreye alınması ile canlı bir hal kazanması söz konusudur. Bu canlı yapı gün geçtikçe sürdürülmeye ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyar. Duyulan ihtiyaçlar da eğitimlerle karşılanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Standardının istek, talep ve sürdürülmesinden kaynaklı bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıda verilen eğitimlerin alınması önemlidir.

iso 9001 belgesi eğitim

Eğitimlerin, sistemin uygulanması ve gelişimi için önemli olması da zaten standardın 7. Maddesi olarak tanımlanmasından anlaşılabilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulacak eğitimler

 • ISO 9001:2015 Tanıtım Eğitimi
 • Temel Eğitimi
 • Standard Eğitimi
 • Dokümantasyon Eğitimi
 • İç Tetkik Eğitimi
 • İç Tetkikçi Eğitimi
 • Proses Yönetimi (Süreç Yönetimi) Eğitimi
 • Takım Ruhu Ekip Çalışması Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Toplantı Sanatı Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
 • ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi
 • Sürekli iyileştirme (kaizen) Eğitimi
 • EFQM Mükemmeliyetçilik Modeli Eğitimi
 • 5S Geliştirme Uygulamaları Eğitimi
 • 6 Sigma Eğitimi
 • Veri Analizi Eğitimi
 • Risk Analizi, Değerlendirmesi ve Yönetimi Eğitimi
 • Kaliteyi Geliştirme Eğitimi
 • Sağlık Sektörü Kalite Eğitimleri
 • Akreditasyon (ISO 17021-1) Eğitimleri

ISO 9001 Temel Eğitimi

ISO 9001 Temel Eğitimi

Yönetim Sistemleri uygulamaları için kuruluş yönetimi ve personeli kalite yönetim standardını ve iso 9001 belgesi yapısını alacağı temel eğitimler ile sürdürebilmektedir. Standart ve Sistem bilgisi olmadan sistemin yürütülmesi imkansızdır.

Teknik açıdan alınan Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 9001 Standardı’ nın temel kavramlarını vermek ve firmada sistem kuruluşu ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak ve sistemin çalıştırılması amacı ile yapılmaktadır. Eğitimin içeriğinde, ISQ ISO belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar, kalite gereksinimleri, kuruluş bağlamı, risk olgusu, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı gibi konular bulunmaktadır. Eğitimler sırasında ayrıca ISO 9001 serisi standartlarının tanımı yapılmakta, standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitimin Amacı:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Yönetim Sistemleri Serisi Standartları konusunda katılımcıları bilgilendirmek, uygulamaya yönlendirmek, sistem kurulumunda yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitim İçeriği:

a.Kalite Tanımlaması

b.Kalite Standartlarının Tarihi Gelişimleri, Çıkış Aşamaları

c.ISO Nedir, ISO Tarihçesi Nasıldır?

d.ISO 9000 Serisi Standartların Tanıtılması

e.ISO 9001:2015 Standardı'nın Tanıtımı

f.Örnekleme Metodları ile ISO 9001:2015 Standardı' nın Yorumlanması

g.Kalite Sistem Süreçlerinin ve Kalite Yönetim Sistemi Dokümante Bilgi/Dokümantasyonunun Anlatılması

h.ISO 9001:2015 Standardına Uygun Sistem Kurma Uygulamaları ve Belgelendirme, Denetim ve Eğitim uygulamaları ve örneklemeler ile açıklamalar, Soru-Cevap şeklindedir.

Katılımcı Profili:

Eğitime konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Sınav:

Yok.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası KYS Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1 gün.

Eğitim Yeri:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Belgesi-Kalite Belgesi ve Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereği İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını ISO 19011 standardı kriterlerince gerçekleştiren eğitim organizasyonları ya da özel eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler, İç Denetim yapısı, süreci ve sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen içeriklerle yapılmaktadır. Eğitim Sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda alacağınız geçer başarı puanı ve alacağınız saygın ISQ İç Tetkikçi sertifikamız ile proseslerde etkin rol alabileceksiniz.

ISO 9001 İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Tetkik (Denetim) Kavramları:

İç Tetkik/Tetik, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm süreçlerde yapılan faaliyetlerin, kayıtlarını ve sonuçlarının planlanan şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak kontrol edilmesi faaliyetidir.

Tetkik, kuruluşun süreci ve süreçleri, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir şekilde kriterlerce araştırılması faaliyetlerini kapsar. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar uygunluğunu tespit etmek amacıyla objektif olarak değerlendirilen ve tarafsız- bağımsız yapıda gerçekleştirilen ve dokümante edilmiş bir prosestir.

Yönetim Sistemi İç Tetkiki:

Yönetim Sistemi süreçlerinde elde edilen objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan kalite yönetim sisteminin kritik bir gereksinimidir.

Yani, yönetim sisteminin gereği olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme/kriterlere ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme vb. için gerekli prosedürleri dokümante bilgi haline getirir. Bu nedenle ön gereklilik olarak, tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak sürecin işletilmesi için gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin amaç, uygulama ve etkinliğinin standart ve süreç kriterlerince sistematik bir şekilde kontrol edilmesidir.

Tetkik sürecinin, planlama ve uygulanma bakımından sistematik olması, ISO 9001 Kalite Politikası’ na da uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği zorunlu gerekliliktir.

Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilmektedir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir. Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan kuruluş içi resmi bir faaliyettir. Tetkikler, kuruluş yönetiminin tüm düzeylerine uygulanmalıdır. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olan personellerin kendi prosesi ve faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Tetkikler esnasında pek çok bilgi ve veri elde edilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir buna da OBJEKTİF DELİL denir. Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara neden olabilir.

Tetkik Uygulama Esasları:

 • Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.
 • Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.
 • Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.
 • Kayıtlar incelenir.
 • Bulgular objektif delillere dayandırılır.

Tetkik Tipleri:

Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;

A. İç Tetkikler;

1. Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.

B. Dış Tetkiklerdir;

2. Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.

2.Taraf Tetkik: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.

3.Taraf Tetkik: Kuruluşun ISQ gibi tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.

Tetkike İhtiyaç:

Kalite Yönetim Sistemi Standardının talebi olan planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu dokümante bilgi yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç vardır.

İç Tetkik Faydaları:

 • Gerçek verilerin elde edilmesini sağlar,
 • Kalite Yönetim Sistemi’ nin gelişmesini sağlar,
 • Yönetim sisteminin uygun ve etkin yapısının ortaya çıkarılmasını sağlar,
 • Kuruluşun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar,
 • Uygunsuzlukların minimize edilmesi, ortadan kaldırılması ve önlenmesi için objektif delil sağlar,
 • Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
 • Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
 • Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
 • Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar,
 • Riskleri Değerlendirmesi için katkı sağlar,
 • Dokümante bilgi yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
 • Gelişim/gelişme için imkanların belirlenmesine fayda sağlar,
 • Yönetim sisteminin durumu hakkında önyargılı düşüncelerin ortadan kaldırılmasını sağlar,
 • İletişimi geliştirir,
 • Üst yönetime rapor sağlar.
 • İşleri/Faaliyetleri Doğrulamayı sağlar,
 • Sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar,
 • Tetkik eden ile tetkik edilen için iyi bir eğitim metodudur,
 • Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi sağlar,
 • ISO 9001 Belgesi gereklerinden birini yerine getirir.

Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:

 • Üst yönetime destek
 • Eğitimli tetkikçiler
 • Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi
 • İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkânı
 • Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.
 • Tanımlanmış tetkik süreci

Tetkik Sıklığının Belirlenmesi Gereklilikleri:

 • Sistem Uygulamaların eski ya da yeni oluşu
 • Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular
 • Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi
 • Yönetim talebi
 • Organizasyon yapısı
 • Dokümante Bilgi Değişiklikleri

Katılımcı Profili:

Kuruluş yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standardı çok iyi bilen personeller ya da standardı bilen herkes

katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. İç tetkik sınavında %70 başarı puanı alınması zorunludur.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

3 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere sertifika verilir.

Baş Denetçi Eğitimi

Baş Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi eğitimlerini bu bölümde inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi konusunda da bu eğitimi almış denetçilerin birinci aşama yetkili olduklarını hatırlatarak ilerleyelim.

Tetkik ya da diğer bir adı ile Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediği, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygunluğun yeterli olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine “DENETİM” denilmektedir.

Kuruluşun bir süreç/proses ve/veya departmanlarının, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırması faaliyetidir. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir süreç bilgisine ihtiyaç vardır.

ISO 9001:2015 KYS-Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, kalite politikası, var ise kalite el kitabı, süreç haritaları, kuruluş bağlamı, risk olgusu ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşan bir tetkik türünü ifade eder.

Tetkik yaptırmak isteyen kuruluşlar, tetkikler için kriterlere ya da mevcut bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Bu sistem plan, uygulama, rapor hazırlama, izleme ve değerlendirme için gerekli süreci ortaya koymalıdır. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak tetkikin ilk şartıdır.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.

Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metotları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

ISO 9001 standart kriterlerinin ne derece karşılandığının tespit edilmesi uygulamasına “ISO 9001 Tetkiki/Denetimi” denir. Tetkik faaliyeti gerçekleştiren kimseye de “Tetkikçi/Denetçi” denir.

Tetkik, bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok bilgi ve veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan objektif delil niteliği taşıyan verileri kullanabilir. Tetkik görevlilerinin tetkiki kişiselleştirmesi, kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara sebebiyet verir. Bu durumda tetkik amacından sapmış olur. Tetkikçi(ler) tarafsız, bağımsız ve ön yargısız olmak zorundadır.

ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi tetkik bilgisinin sağlanması için ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi şarttır. Baş Denetçi verilen bilgiler ve denetçi eğitiminde öğrendiği bilgiler doğrultusunda denetim gerçekleştirmelidir.Ayrıca, Denetçiler Başarılı denetim yapma kabiliyetini eğitim ve tecrübe ile pekiştirmelidirler.

Katılımcı Profili:

Kuruluşların yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standarda hakim personeller ya da ISO 9001 Standardı’ nı bilen herkes katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. Sınavda %70 başarı puanı alınması gerekmektedir.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

5 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere Baş Denetçi Sertifikası verilir.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kuruluşların ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi gereği, müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişime geçen çalışanlarının ilişkilerini düzenlemek ve iyileştirme için destek ihtiyacı ve olası çıkabilecek sorunlara karşı önlem almalarını sağlanması, katılımcıların ve kuruluşun, sektörlerinde fark oluşturmalarını sağlamak, başarı zemini hazırlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • Müşteri Kavramı
 • İç Müşteri
 • Dış Müşteri
 • Müşteri Memnuniyeti Niçin Önemlidir?
 • Müşteri Memnuniyeti Aşamaları
 • Müşteri Memnuniyetinin Başladığı Nokta
 • Müşteri Memnuniyeti Süreci
 • Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliğinin Sağlanması
 • Şikayet Sistemi
 • İletişim Taktikleri
 • Kurum-Çalışma-Ürün Bilgilendirmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
 • Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesinin Yöntemleri
 • Şikayet Sistemi
 • Gizli Müşteri
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • İç Kaynak Kullanımı
 • Açık Kapı Toplantıları
 • Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum İçi
 • Ürün
 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Beklentisi
 • Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun Değil
 • Her şey Mükemmel; Müşteri Memnun
 • Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun Değil
 • Çalışmalarda Eksiklik Var; Müşteri Memnun
 • Müşteri Memnuniyeti ve Kurumunuz
 • Müşteri Memnuniyeti ve İnavasyon
 • Piyasa Araştırması
 • Rakip Analizi
 • Yenilikleri Takip Etmek
 • Farklılık Yaratmak
 • Kurum içi Fikir Birliği ve Fikir Paylaşımı
 • Müşteri Memnuniyetinin Kazandırdıkları

Katılımcı Profili:

Çağrı Merkezleri personelleri, Müşteri İletişim hizmetlerinde çalışanlar ve bir ürün yada hizmetin pazarlanmasında, satışında ve şatış sonrasında müşteriyle birebir ilişki kuranlar ile müşteri hizmetlerini ve müşteriyle temas kuran personel yöneticileri ve onlara destek veren herkes veya ilgi duyan herkes.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen:

Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1/2 veya 1 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.

ISO 9001 Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001 Dökümantasyon Eğitimi

ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi Dokümante Edilmiş Bilgi kriterlerini yerine getirmek için kuruluş personeli ya da personelleri bu eğitimi almalıdırlar.

Eğitimin Amacı:

ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmak.

Eğitim İçeriği:

 • Kalite Politikası yapısı,
 • Kalite Amaçları yapısı,
 • Kalite yönetim sistemi dokümante bilgi yapısı,
 • Kuruluşun bağlamının oluşturulması,
 • Gerekli ise kalite el kitabı,
 • Organizasyonel Yapı,
 • Görev tanımları,
 • Süreçler/Süreç Haritaları, Prosedürler,
 • Risk Yönetimi Yapısı,
 • İş akışları,
 • Talimatlar,
 • Planlama Dokümantasyonu,
 • Kayıt, Formlar, spesifikasyonlar vb.

Katılımcı Profili:

Kalite yönetim sistemi kapsamında dokümante bilgiyi oluşturması gereken çalışanlar, proses liderleri ya da konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Sınav:

Yok.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası KYS Baş Denetçi, Danışman ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

1 - 5 gün. (Eğitim programına göre değişiklik gösterebilir)

Eğitim Yeri:

Eğitim talebi olan firma eğitim salonu ya da eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika:

Eğitim sonunda eğitime katılanlara talep halinde sertifika verilir.


ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?

ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?

Geçmişten günümüze kriterler geliştirerek dünyada tüketici ve üreticiler yol açan, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından 1987 yılında hazırlanan ISO 9000 Standart Serisi bir kalite sistem standardıdır. Bu standart kurumun müşterilerinin taleplerini müşterinin istekleri ve ihtiyaçlarına göre karşılaması ve bu sistemin kuruluş yapısının tamamını kavrayacak şekilde kurulması gereken ve bu kurulan sistemin devamlı kontrolü ve sürdürülmesini amaçlayan bir standarttır.

Bu Standart serisini bir kurum veya işletme uygulamaya karar verdikten sonra Kalite Yönetim Sisteminin gerek müşteri odaklı olması gerek işletmenin varlığını sürdürebilmesi için son derece hayati öneme sahiptir.

iso 9001 standardı gelişimi nedir içerik-1

ISO 9000 standart serisi her 5 yılda bir kullanıcılar ve belgeyi vermeye yetkili kuruluşların istek ihtiyaç ve günümüzün gelişmekte olan piyasa istek ve ihtiyaçlarına göre revize edilip günümüz modernizasyonunu yakalamaktadır. En son yayınlanmış olan ISO 9001:2008 standardı 2015 Eylül ayında gerekli iyileştirmeler ve revizyonlar yapılmış olup, ISO 9001:2015 olarak yayınlanmış ve uygulayıcılara geçiş süreci olarak 3 yıl olarak belirlenmiştir.

iso 9001 belgesi gelişim süreci içerik makale

ISO 9000 Kalite standartlarının şartlarını uygulamak ve bu sistemin uygulandığını gösteren belgeyi almaya hak kazanmak için azami çalışan sayısı yada ön koşul adı altında hiçbir şart aranmamaktadır.

ISO 9000 Kalite standartlarını uygulamanın işletmenin sürdürülebilirliği ve müşterilerinin memnuniyeti açısından faydası oldukça aşikardır.

iso 9001 standardı gelişimi nedir içerik-2

Müşteri odaklı olan bu standart müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmayı amaçlamış olup işletmenin de sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından da gerekli bir standarttır. Çünkü gelişen global düzen ve piyasalarda hayatta kalabilmenin en önemli yolu maliyetleri minimize ederek müşteri memnuniyeti ve karlılığı maksimumda tutabilmektir. Bunun da başlıca yolu ISO 9000 standardının işletmede tam anlamıyla eksiksiz olarak uygulanmasındadır.

Kuruluşlar için önemli ve zorunlu olan, müşterinin artan isteklerine uyum sağlamak zorunda olduklarıdır. ISO ilk yazıldığı andan itibaren her zaman müşteri odaklı olmuş ve ISO 9001:2015 Belgesi Standardı değişikliği ile de bunun sürekliliğini sağlamıştır.


ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri

ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri

Kuruluşların ISO 9001 Belgesini almak için yeterlilikleri konusunda bazı şüpheler duyarlar. Bu şüphelerden biri de çalışan sayısıdır. ISO 9001 belgesi almak için kuruluşlarda çalışan sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Alt sınır 2 kişidir. Üst sınır bulunmaz.

Neden 2 kişi ?

iso 9001 çalışan sayısı gerekleri içerik

Standardın zorunlu kıldığı, tarafsız ve bağımsız yapılması gereken iç tetkik uygulamasından kaynaklanır. İç tetkikte, tetkik kriterini karşılamak için tetkikçilerin kendi birimlerini denetleyememesi gerekmektedir. Bu gereklilikten ötürü tetkikçinin kendi birimini denetleyecek 2. Bir kişiye ihtiyaç olması sorunun cevabıdır.

2. Kişi yok belge alamaz mıyız ?

iso 9001 çalışan sayısı

2. Kişi yok ise çözüm dışarıdan destek alarak bir tetkikçi ile antlaşma yoludur. Bu şekilde tarafsız ve bağımsız iç tetkik gerçekleştirilebileceğinden dışardan destek alınarak iç tetkik kriteri karşılanır ve ISO 9001 Belgesi alınabilir.


ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları

ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları

Kuruluşlar kalite yönetim sistemlerini süreçlere dayalı kurmaları gereklidir. Süreç yönetimi iyi bir kalite yönetimini rahat ve kolay kazandırır.

Kuruluşlar kazanımlarını süreç çıktılarını iyi işleyerek sağlayabilirler. Bu da süreç çıktılarının değer olduğu olgusunu anlamayla ve diğer süreçlerine bu değeri kazandırma ile olur. Süreçler doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru liderle ve doğru şekilde uygulanması gereken bir dizi aşamadan oluşur. Bu nedenle ürün ve hizmet süreçlerinin temel amacı ürün yada hizmeti müşteri talebini karşılayacak şekilde müşteriye ulaştırarak sunmaktan geçer.

iso 9001 belgesi başarı şartları içerik

Aynı sektörde yer alında bile her işin kendine özgü süreçleri ve müşteri şartları bulunmaktadır. Bu şart ve süreç yapıları kaliteyi ve maliyetleri belirler. ISO 9001 kalite yönetim sistemi ile başarılı olmak için bu temel süreçlere doğru odaklanmak gerekir. Doğru işletilen süreçler sonraki aşamada daha iyi hale getirilebilmeleri için sürekli iyileştirmeye ihtiyaç duyar ve bu iyileştirme iyi bir yönetim sistemi için süreçlerin müşteri talebini karşıladığından emin olmak gerekir. Kuruluşların her zaman için temel süreçlerine bakmaları başarı için önemli bir yol haritasıdır. Süreçlerin kalite durumuna bakmak için ISO 9001 sistemi önemli bir araç olmakla birlikte diğer şartlardan ötürü yeterli de olmayabilir.

Kısaca ISO 9001 kalite yönetim sistemi, risk tabanlı, müşteri odaklı bir süreç yönetimi ile gerçekleşir. Kuruluşlar yönetim sistemini belirlemeli, planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve ölçmelidirler. Elde edilen sonuçları da değerlendirerek sistem çevriminin başına yeniden iyileştirerek girdi haline getirmelidirler. Başarı genel şartlar bunlardır.

Tabi ki yönetim sisteminin müdahale, kontrol vb. gibi etki edemediği diğer şart ve unsurlar sistemin başarılı olup olmayacağı konusunda da önemli faktörlerdir. Çevre faktörleri, Ülke ekonomisi, hükümet politikaları, antlaşmalar, yasalar, küresel politikalar vb. faktörler de iso 9001 belgesi başarısı için değerlendirmeye alınması gereken önemli unsurlardır.

iso 9001 belgesi başarı şartları içerik makale

ISO 9001 belgesi başarıyı getirerek çok para yada müşteri kazandırır mı ?

ISO 9001 belgesi, kurumsal bilgiye dayalı politikalar, müşteri ve süreç odaklı disiplinize bir iş yönetimi ve uygulama kolaylığı sağladığı gibi müşteri, para ve başarı gibi unsurları kazandıracağını taahhüt etmez. Bu konular işveren, lider başarısı, finansman, kaynak, ülke ekonomisi, dünya ekonomisi, yasalar ve ülke yönetimleri gibi unsurların bütününü elde edilmesiyle olabilir. Ancak iso 9001 uygulayan kuruluş muhakkak ki iş yönetimi ve sürekliliğini, prestijini, Pazar payını vb. kazanımlar sağlarlar. Bu da sistemi uygulamak ile olur. Şayet sistemi kurar uygulamaz iseniz karmaşa, iş yükü gibi zorluklarla kuruluşunuza zarar da verebilir.


ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?

Kuruluşlar ISO 9001 Belgesi alma kararını verdikten sonra ISQ-İntersistem Belgelendirmeye vb. başvuru yaparlar. Başvuru aşamasında kuruluşlar standardına uygun olarak kurmuş ve uyguluyor olması gereklidir.

Başvuru aşaması ISQ-İntersistem Belgelendirme uzmanları tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvurular alır. Alınan başvuru için kuruluşa teklif-sözleşme önerilir. Önerilen teklif ve sözleşmenin onaylanmasından sonra 1. Ve 2. Aşama denetim planlamaları yapılır.

iso 9001 belgesi belge alma süresi

Başvuru sözleşme ve denetim süreçleri toplamda 15-30 gün sürebilmektedir.

Denetim sonucu uygun olan firmalar yine 15-30 gün sonunda ISO 9001 Belgesini alırlar.

Denetim sonu uygunsuzluğu olan firmalar, uygunsuzluk kapatma maksimum süresi 3 ay olan süreci yaşarlar. Bu süreçte uygunsuzluğu ne kadar kısa zamanda kapatırlarsa yukarıdaki toplam süre aralıklarına ilave kapatma süreci eklenerek ISO 9001 Belgesi çıkış süresi elde edilmiş olur.


ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi

ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi

ISO 9001 Belgesi, ISO ve IAF gibi düzenleyici kuruluşların oluşturdukları kriterlerce belirlenmiş geçerlilik süreleri kriterlerine bağlıdır.

Belgenin ilk alımı ile geçerlilik süreci 3 yıllık çevrimli periyoda bağlanmıştır. Ancak bu 3 yıllık periyot ilk alımdan sonra belgenin 3 yıl geçerli olacağı anlamı taşımaz. Belgenin 3 yıllık geçerliliği yılda 1 gerçekleştirilecek ara gözetim denetimleri neticesinde sertifikadaki ara gözetim güncellemelerinin yapılması ile olacaktır. Bu güncellemenin yapılmaması sertifikanın iptal olması nedenidir.

iso 9001 belgesi geçerlilik süresi içerik

Belgenin 3 yıl geçerli olması ilk belgelendirme ve 12 aylık periyotlarda yapılan 2 ara gözetim denetiminin yapılması şeklindedir.

Bu denetimler belge firması ve müşteri kuruluşun birlikte planlayıp organize oldukları, denetim prosedür ve talimatlarınca gerçekleşmektedir.

iso 9001 belgesi geçerlilik süresi içerik makale

Örnek olarak 02.02.2010 tarihinde alınan iso 9001 Belgesi’ nin 01.02.2013 tarihli 3 yıllık çevrimli periyodu bulunur. Bu belgede ayrıca 01.02.2011 tarihli ara gözetim denetimi geçerlilik tarihi belirtilir. Bu tarih öncesi ara gözetim belge güncellemesi yapılmaz ise belge geçerliliğini yitirerek iptal olur. Şayet müşteri kuruluş 01.02.2011 tarihinde ara gözetim(1. Ara denetim) denetim güncellemesi yapar ise belgesi bir sonraki ara gözetim tarihi 01.02.2012 tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam eder. Müşteri kuruluş 01.02.2012 tarihinde de periyodun son ara gözetim(2. Ara denetim) denetim güncellemesini de yapar ise 3 yıllık periyot tarihi olan 01.02.2013 tarihine kadar belgesi geçerli olmaya devam eder.

Bu süreçlerin sürdürülmesi ile 3 yıllık çevrim ilk belgelendirmede olduğu gibi yeniden bir 3 yıllık çevrim için başa döner. Bu noktada denetim tecrübesinden dolayı Müşteri kuruluşun denetim ve belge maliyetleri azalma ve avantajlı fiyatlarla çalışma kazanımları olacaktır.


ISO 9001 Amacı Nedir ?

ISO 9001 Amacı Nedir ?

ISO 9001 Belgesinin en önemli amacı “müşteriyi memnun etmek ve bu memnuniyetin getirisi olarak para kazanarak bu paranın kazanılmasının sürekliliğini sağlamaktır”.

Tüketiciler kalite kavramını, üretilen ürünler veya sunulan hizmetleri yanı sıra kuruluşların tüm organizasyonel yapısının durumları içinde aramaktadırlar. Günümüzde bu kavram için verilebilecek en iyi örnek, satın almanın gerçekleştikten sonraki süreci ile alakalı durumlarıdır.

Artık müşteriler satın aldıkları ürün ve/veya hizmetlerin satıştan sonraki durumları ile de ilgilenmekte ve tercihlerini ona göre yapmaktadırlar.

iso 9001 amacı içerik makale

Satış ve Satıştan sonrası müşterilerin tüketim kalite anlayışının bütününü oluşturmaktadır.

Bu bilinçle ISO 9001 gibi sistemler mevcut yönetim sistemi çıktısı ürün/hizmet seviyesinin altına düşmeden, uygulanabilir bir kritere göre kalıcı ve sürekli geliştirilen, tahmini yada yeteneklere bağlı olmayan, risk tabanlı kalite standartları ile ürün ve hizmetlerin gerçekleşme düzeyinin aynı ve sürekli artan iyileştirmeler getireceğinin tüketiciye taahhüt edilmesidir.

iso 9001 amacı nedir içerik

Kuruluşlar müşterilerine taahhütlerinde olası hataları önceden planlayarak risk tabanlı yönetim sistemi yaklaşımlarını ortaya koyacaklarını ve sürdüreceklerini ISO 9001 standardı zorunluluğu olduğunu özümsetmelidirler. Süreçlerin sağlıklı yürütülmesi amacıyla kuruluş çalışanlarına sürekli ve planlı eğitimler eğitimler düzenlemeli ve bu eğitimlerin farkındalığa dönüşmesi, bu dönüşümünde ürüne yansıması sağlanmalıdır. Eğitim her işte olduğu gibi üretim ve hizmette de temel teşkil eder.

Netice olarak Amaç;

Kuruluşun Müşteriye taahhüt ettiği ürün ve/veya hizmetten memnuniyet derecesinin ortaya konulması ve bu memnuniyet deresinin sürekli iyileştirmelerle pozitif yönlü artırılmasının tüm taraflarca da kazanımların sağlanması olacaktır.


ISO 9001 Temel Prensipleri

ISO 9001 Temel Prensipleri

Yönetim sistemlerinde yapılması gerekenleri ve sonuçları ortaya koymak için dikkat edilmesi gereken kritik hususlar vardır.

Yönetim Sistemi standardı bu hususları belirler ve kuruluşların yapı taşı olan püf noktaları olarak kuruluşlara sağlar.

Kuruluşlar bu ilke ve prensipler ışığında yol ve yön bulacakları yönetim sistemlerinin oluşturmalıdırlar.

Yönetim sistemi standardı 10 madde ile kurulacak olan sistemi vermiş olsa da bu temel ilke ve prensipler uygulanacak o maddelerin nasıl olması gerektiğini ve kuruluşlara neler katacağı ve kazandıracağı değerlerin ortaya konmasını sağlar.

Başlıca 8 ilke ve temel prensiplerin neler olduğu ve kısaca değerlendirmelerinin madde madde açıklaması aşağıda verilmiştir.

iso 9001 temel prensipleri içerik makale

1. İlke ve Temel Prensip 1: MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri şartlarını anlayan ve uygulayan işletmelerde müşteri sürekliliği işletme ömrüne katkı yaptığı gibi kazanımlarında sürekliliğine neden olacaktır.

Müşteriye dayatma ürün ya da hizmet sunmak kısa vadeli iş, kazanç ve işletme ömrü nedenidir. Dünya’ nın en büyük marka hikâyelerinde bunlar açıkça görülmektedir. Dünya markası olmanın müşteriyi yönlendirebileceği ve o müşteriye her istediğini satabileceği olgusu maalesef sürdürülebilir değildir.

O halde uzun soluklu iş ve kazançlar için yapılacak en öncelikli faaliyet, müşteriyi, sistemimizin odağına ve tüm süreçlerine belirleyici amir hüküm olarak işlemek olmalıdır.

Müşteri Odaklılık Faydaları ve Kazanımları

 • Artan gelir ve pazar pay ve fırsatlarını esnek ve hızlı cevaplara dönüştürmek,
 • Kuruluşun artan müşteri beklentileri karşılama da kaynaklarının kullanımını artırmak,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini araştırma, tespit etme ve anlama,
 • Kuruluş bağlamı, amaç ve hedefleri doğrultusunda, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine tam sadakat ve müşteri ile sürekli birliktelik,
 • Müşteri ihtiyaç ve prosesi sürecinde iletişim beceri ve beklentileri,
 • Müşteri memnuniyeti ve sonuçları üzerinde etkili ölçme,
 • Müşteri ilişkileri yönetimini bir sistem olarak yönetebilme,
 • Müşteri kaynaklı prosesler ve ilgili taraflar arasında dengeli bir yaklaşım sağlanması,

2. İlke ve Temel Prensip: LİDERLİK

Kuruluşları Liderler kurar ve yönetirler. Ana Proses ve Alt Prosesler için yönetim sistemlerine bu liderlerin yön, misyon ve vizyonlarını ortaya koymaları amaçlanır.

Proses Liderleri, kuruluşun politika, amaç ve hedeflerini oluştururlar. Bu stratejilere ulaşmak için gerekli kaynak ve alt yapıyı ancak bu vasfa sahip liderlerin oluşturması beklenir.

Liderlik Faydaları ve Kazanımları

 • İnsan kaynakları ve kuruluşun, politika, amaçlar ve hedefler doğrultusunda motivasyon kazanımı sağlar,
 • Kuruluş ve yönetim sistemi faaliyetlerini uygulatır, değerlendirilir, uyumlu ve bütünsel birliktelikle uygular,
 • Kuruluşun bağlamı ve düzeyleri arasında iletişimi sağlar ve iletişim uygunsuzluklarını minimize eder,
 • Kuruluşa gelecek vizyonları oluşturur,
 • Amaç ve hedeflere ulaşma da çetin yolların aşılmasında rehberlik eder,
 • Kuruluşun tüm düzeylerinde ortak değerler, adalet ve etik rol modellerinin oluşturulması ve sürdürülmesini sağlar,
 • Güven verir ve korkuları giderir,
 • Gerekli kaynakları, eğitim ve özgürlüğü ile sağlanması insanların sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkesi ile hareket etmesini sağlar,
 • İlham ve cesaret verici yönetimi ile insanların katkılarının tanınması, farklı özelliklerinin ortaya çıkarılmasında etken rol oynar.

3. İlke ve Temel Prensip: ÇALIŞANLARIN KATILIMI, TAKIM RUHU VE EKİP ÇALIŞMASI

Kuruluşun insan kaynakları düzeyleri ve bir takımın özünü, tam katılımını sağlamak ile kuruşun ve prosesin yarar sağlaması ve ekip üyelerinin yeteneklerini kullanılması gereklidir.

Çalışanların katılımı, takım ruhu ve ekip çalışması faydaları ve kazanımları

 • Motivasyonu sağlanmış, kuruluşta yönlendirilen ve proseslere ilgili çalışan ekibi,
 • Yenilik ve kuruluşun ileriye dönük çağdaş ürün hedefleri,
 • Proses ve ekiplerinin kendi performanslarından sorumlu olması,
 • Proseslere istekli katılım ve sürekli iyileştirilmesi için katkı sağlaması,
 • Çalışanların katkısı ve rolünün kuruluş için öneminin anlaşılması,
 • Çalışan performanslarının kısıtlamalarının tespiti,
 • Çalışanların sorunları ve bu sorunları sahiplenme ile çözüm üretmede kendi sorumluluklarını kabullenmeleri,
 • Çalışanların kişisel amaç ve hedefleri yakalamasında performanslarını değerlendirmek,
 • Çalışanların daha aktif olarak çalışmalarında yetkinlik, bilgi ve deneyimini geliştirmek için fırsat aramak,
 • Özgürce bilgi paylaşımı ve deneyimli çalışan yapısının oluşması,
 • Çalışanların, açıkça sorunlarını ortaya koyması ve tüm konuların tartışılabilmesi.

4. İlke ve Temel Prensip: SÜREÇ YAKLAŞIMI, PROSES YÖNETİMİ

Geneli yönetmek ve yürütmek çok zordur. Ancak bu genel yapının parçalara ayrılarak yönetilme süreci kolay ve verimli olacaktır. Proses (Süreç) ve alt proses yönetimi denilen bu yapı ile verimli işlerle yönetilebilin kaynakların istenilen sonuçlara yönlendirilmesi ve kolay yönetilmesi kazanımı ortaya çıkar.

Süreç yaklaşımı, Proses Yönetimi faydaları ve kazanımları

 • Düşürülen maliyetlerin ve kaynakların etkin kullanılmasının ve sürelerin kısaltılması,
 • Gelişmiş, tutarlı ve öngörülebilir sonuçların elde edilmesi,
 • Müşteri Odaklı ve öncelikli iyileştirme fırsatlarının elde edilmesi,
 • Sistematik faaliyetlerin istenilen sonucu doğurması için gerekli tanımlamaların yapılması,
 • Açık, anlaşılabilir, sorumlu ve hesap verebilirliğin, temel faaliyetleri yönetmek için oluşturulması,
 • Analiz ve anahtar faaliyetlerinin yeteneklerinin ölçülmesi,
 • Kuruluş ve Prosesleri içinde ve fonksiyonlarında önemli etkinliklerin arayüzlerinin belirlenmesi,
 • Kaynaklar, yöntem ve malzemeleri organizasyon için temel gereksinim faaliyetleri gibi faktörlere odaklanma,
 • Riskler, risk sonuçları ve müşterileri, tedarikçilerin, dış proseslerin ve ilgili tarafların üzerinde faaliyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi.

5. İlke ve Temel Prensip: YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

Yönetim Sistemini tanımlamak, anlamak ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sistemin süreçlerinin birbiriyle verimliliği ve katkısı için kuruluşun etkinliğini sistemin ana ve alt süreçleri oluşturarak sistemli bir şekilde yönetmek.

Yönetimde sistem yaklaşımı faydaları ve kazanımları

 • Entegrasyon ve istenen sonuçların iyi bir şekilde elde edilmesini sağlayacak süreçlerin uyumlaştırılması,
 • Kilit süreçler üzerinde çaba sarf etmeye ve yeteneğe odaklanmak,
 • Tutarlılık, etkinlik ve verimliliğin kuruluş tarafından ilgili taraflara güven sağlayacak şekilde yönlendirilmesi,
 • Kuruluşun yapılanması, yönetim sistemini en etkin ve verimli bir şekilde örgütün hedeflerine ulaştırması,
 • Sistemin süreçleri arasındaki etkileşimi ve bağımlılığını anlamak,
 • Yapısal uyum ve süreçlerin entegre yaklaşımlarını sağlamak,
 • Roller ve sorumluluklar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve sonuçta çapraz fonksiyonel engellerin azaltılması,
 • Kurumsal yetenekleri anlama ve ön koşul kaynak kısıtlamaları yapısının kurulması,
 • Hedefleme ve bir sistem içerisinde belirli faaliyetlerin tanımlanmasına çalışmak,
 • Sürekli ölçme ve değerlendirme yoluyla sisteminin hakimiyetinin sağlanması ve iyileştirilmesi.

6. İlke ve Temel Prensip: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürekli iyileştirme için organizasyonun genel performansının kalıcı, objektif ve geliştirilebilir olması sağlanmalıdır. Sistemin çalıştırılarak veri elde edilmesi sürekli iyileştirmenin yapılabilmesi için önemli sistem yapısının kurulumuna ihtiyaç duyacaktır. Elde edilen verilerin ilave ve düzenlemelerle işlenmesi süreçli iyileştirme başlangıcı olmalıdır.

Sürekli İyileştirme faydaları ve kazanımları

 • Gelişmiş örgütsel yetenekleri sayesinde Performans avantajı,
 • Kuruluşun stratejik amaçları için her düzeyde iyileştirme faaliyetlerinin uyumlaştırılması,
 • Esneklik fırsatlarına hızlı tepkinin verilmesi,
 • Kuruluşun performansının sürekli iyileştirilmesi için kuruluş genelinde tutarlı bir yaklaşım istihdam etmek,
 • Yöntemler ve sürekli iyileştirme araçları konusunda insan kaynaklarının eğitimlerle sürekli eğitilmesi, eğitim verilmesi,
 • Kuruluştaki her ekip üyesi için ürün, süreç ve sistemleri objektif sürekli iyileştirmeye tabi tutma,
 • Sürekli gelişimi izlemek için yol, metod ve hedefleri ve önlemleri sürecinin kurulması,
 • Kuruluşa, tanıma ve geliştirmelerin kabulünü sağlar.

7. İlke ve Temel Prensip: GERÇEKLERE DAYALI KARAR MEKANİZMASI, REALİST KARAR VEREBİLME YAKLAŞIMI

Etkili kararların verilebilmesi bilgi, uygulama ve veri analizleri ile sağlanır.

Gerçeklere dayalı karar mekanizması, realist karar verebilme yaklaşımı faydaları ve kazanımları

 • Bilinçli ve realist kararlar,
 • Geçmiş kararların etkinliğini artan bir yetenek göstermek için gerçek kayıtlar,
 • Ortam ve değişim, görüş ve kararları inceleme yeteneği artmış işletme yapısı,
 • Veri ve bilginin yeterince doğru ve güvenilir olmasının sağlanması,
 • Veri kimin gereksinimi ise ilgilinin o veriye erişilebilir duruma getirilmesi,
 • Veri ve bilgilerin geçerli yöntemlerle analiz edilmesi,
 • Gerçekçi analize dayalı eylem, deneyim ve sezgi ile dengelenmiş kararların verilmesi.

8. İlke ve Temel Prensip: TEDARİKÇİ VE DIŞ KAYNAKLI PROSESLERLE KARŞILIKLI FAYDALI İLİŞKİLER

Kuruluş ve tedarikçilerinin ve dış kaynaklı proseslerinin (var ise) birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneğini geliştirmek için hem de birlikte değer oluşturması için fırsattır.

Tedarikçiler ve dış prosesler bir birlerinin müşterisi oldukları gibi iş ortaklarıdırlar. Birbirlerini ne kadar geliştirirlerse ürün ve hizmetlerinde o kadar iyileşme sağlarlar ve pazarda mutlak kazanımı birlikte elde ederler.

Tedarikçi ve dış kaynaklı proseslerle karşılıklı faydalı ilişkiler faydaları ve kazanımları

 • Taraflar için değer yaratmak yeteneğini artırır,
 • Esneklik ve ortak yanıtların pazar hızı veya müşteri ihtiyaç ve beklentilerini değişen şartlara karşı hazır duruma getirir,
 • Maliyetleri ve kaynak optimizasyonu oluşturur,
 • Uzun vadeli değerlendirmeler ile ilişkileri kuran kısa vadeli kazançlar dengesi sağlar,
 • Uzmanlık ve kaynakları ile olan havuz ortaklıklarını oluşturur,
 • Ana tedarikçilerin ve dış kaynaklı proseslerin seçerek belirlenmesini sağlar,
 • Net ve açık iletişim yetisi kazandırır,
 • Bilgi ve geleceğe yönelik planların paylaşımı ve gelişimini sağlar,
 • Ortak geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi sağlar,
 • İlham verici, teşvik ve tedarikçiler tarafından iyileştirmeler ve başarıları tanıma olgusunu her taraf için oluşturur.

ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği

ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği

Kalite yönetim sisteminde alınan kararlarda amaç, kuruluşların tam donanımlı ve belgeli bir kalite süreci olup olmadığını değerlendirmektir. Bu nedenle tüm denetleme ve sertifikasyon sürecinde ne kadar belgeleme yaptığınıza, uygulama faaliyetlerinin ne kadarının kayda geçtiğine bakılmaktadır. Enteresan bir durum ise günümüzde aslında ürün ve/veya hizmeti kaliteli üretip üretmediğinize bakılmıyor olmasıyla karşı karşıya olmamızdır. Şirketler kaliteli ürün üretme süreçleriyle ilgili sorgulanmamaktadır. Bu durum, insanların asıl hedef bürokrasi oluşturmak mı yoksa kaliteyi geliştirip yönetmek mi diye sorgulamalara neden olmaktadır. Sonuçta ISO 9001 markası itibarı sarsılmaktadır.

Mevcut yapı göz önüne alındığında günümüz şartlarında ISO 9001 belgesi olan bir çok şirketin ürünlerinin yeterince kaliteli olmadığı tüketici tarafından görülmekte ve eleştirilmektedir.

Kuruluşları çoğu genellikle çalışma anındaki durumu gösteren yol haritaları ve hedefler ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, gelecekteki süreçleri için de son derece belirsiz planları bulunmaktadır ve gelecek süreçleri için yapmış oldukları bir planlama ve strateji bulunmamaktadır ya da kağıt üzerinde olmaktan kurtulamamaktadır.

iso 9001 belgesinin etkinliği içerik makale

ISO 9001 Belgesi’ nin etkinliğini bu veriler ile değerlendirmek gerekirse, süreçleri belgelemek ve bu süreçleri tanımlamak iyi bir şeydir ve yapılması gerekir. Ancak sorun, bu süreçler belgelendikten sonra yapılacak faaliyetlerdir. Yukarıda değerlendirilen unsurlarla bu aşamada ISO’nun yapmış olduğu herhangi bir farklı unsur bulunmamaktadır. Kuruluşlardan da bu talepleri karşılaması konusunda zaruri bir talebi olmaz.

ISO 9001 Belgesinin duvarların güzel süsü olmaları genellikle prestij için kullanılmaları bazı sorunların olduğunu da ortaya çıkarmaktadır. Bazı kuruluşlar ayrıca reklam tarafını da sistem uygulamalarından daha fazla ilgi çekici bulurlar. Abartılı reklamlar ile tüketicinin gözünün de boyanması söz konusudur. Bu şekilde yoldan geçenler de o kuruluşla ilgili pozitif algılama yanılsamalarına düşerler ama ISO 9001 belgesi reklamı o kuruluşun kaliteli ürünler ürettiğini ifade etmez.

Yine de her ne olursa olsun ISO 9001 belgesi gerekli ve güzeldir. Ancak bilinmelidir ki, sadece ISO 9001 belgesi tek başına etkin değildir.

Tüketiciler de artık bunun farkına varmış ve daha fazla kalite yönetim kriteri taleplerini ortaya çıkarmaya başlamışlardır.

ISO 9001 Belgesi etkinliği neye bağlıdır ?

ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi’ nin iyi bir uygulayıcısının olup olmadığına bağlıdır.


ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri

ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri
 • Kurumsal, ciddi bir yönetim olgusu,
 • Politika, Vizyon ve Misyon kazanımı,
 • Hedefler doğrultusunda çalışma yönetimini,
 • Geneli parçalara ayırarak hakim ve kontrol edilebilir yapıya dönüştürmeyi,
 • Kuruluşun kendini ve etkileşimde olduğu yapıların görülmesini,
 • Organizasyonel bir yapı,
 • Kaynak Yönetimini,
 • Açık ve net görev yetki ve sorumluluklar,
 • İş ve İletişim karmaşasını ortadan kaldırır,
 • Üretim ve tasarım yönetimini,
 • Riskleri ve risk yönetimini,
 • Analiz yeteneğini,
 • Uygunsuzluk ve Düzeltme Faaliyet kazanımı,
 • Kendi kendini denetleme yeteneğini,
 • Toplantı kültürü,
 • Bilinç ve farkındalık yapısı ve eğitim kültürü ve prestij kazandırır,
iso 9001 vadettikleri

Fazla bir beklentinin oluşmaması içinde aşağıdaki maddeleri bildirir;

 • Kalite yönetimi ile ilgili tüm problemleri çözmez,
 • Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını söylemez,
 • Etkin bir yönetimin, kalite yönetim sistemi için minimum şartlarını ortaya koyar,
 • Az veya çok para kazanılma metod ve yolları vaat etmez,
 • Finansal bir yapı ile muhasebe gibi konulara değinmez,
 • Mükemmeli değil mükemmele giden yolu tarif eder.

ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar

ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar

Yönetim sistemlerinin temeli olan iso 9001 standardı diğer yönetim sistemlerinin oluşumu ve gelişimine temel olmuştur. Diğer standartların doğuşunda tohum ve sonrası olan kök ve gövde her zaman ISO 9001 standardı olmuştur. Hali hazırda bu yapı devam etmektedir.

ISO 9001 standardına ana standart demek çok doğru bir tanımlama olacaktır.

Yönetim sistemlerine temel oluşturduğunu söylerken 2 büyük sektör yönetim sistemi standardı olan IATF 16949 (eski adı iso 16949) Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim sistemi standartlarını ayrı bir noktada değerlendirmek gerekir.

iso 9001 bağlantılı standartlar

IATF 16949 Nedir ?

Otomotiv sektörüne yönelik Kalite Yönetim Sistemidir. IATF 16949 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Belgesi sistemi üzerine kurulan Otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 13485 Nedir ?

ISO 13485 standartı ISO 9001 standartı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi Cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır.

Standart ISO 9001'e bağlı olmasına karşın ayrı bir standart olarak geliştirilmektedir.

Bahsettiğimiz bu 2 standart neredeyse ISO 9001 standardının iskeleti ve çatısı ile oluşmuştur. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi genel kriterleri ile oluşan bu 2 standart kendi sektörel yapılarını spesifik detaylar ile iskelet sisteminde ete kemiğe büründürülmüştür.

Ancak her 2 standart ta iso 9001 yerine geçmez ve birbirlerine olan gereksinimleri ortadan kaldırmaz. IATF 16949 için farklı bir durum ise bu standardı talep eden sektör ve/veya müşteriler iso 9001 taleplerini geri çekmiş yada vazgeçmiş durumdadırlar. Çünkü yönetim sistemi yapısı tam manası ile IATF 16949 da karşılanmıştır.


ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

İş dünyasında müşteriler ve tedarikçiler temin ettikleri, satın aldıkları ya da bekledikleri karşılıkları almak isterler. Taleplerin karşılanması, iş sürekliliği ve ekstra çabalar sarf etmek istemezler. Bu beklentileri konusunda da tedarikçi tercihlerini yaparlar. Tedarikçi tercihlerini belirleyen bir çok etken olsa da en önemli etken kurumsallıktır.

Ticaret güven demektir. Kurumsal yapı her zaman tüketiciye güven vermektedir. İş teslimi süreçlerinde kimse sorunlar yaşayarak kalite olgusundan uzak kalmak istememektedir. Bu talepler kişisel ve kurumsal olabilir. Güven oluşumu firmanın kurumsallık ve kalite olgusunu ortaya koyması ve ürün ya da hizmet tesliminin bu yapıya uygun sağlıklı olması ile gerçekleşir. Beklentiler de bundan ibarettir.

Anlatmış olduğumuz durumlar, kamu, hükümet, devletler ve büyük kuruluşlar için de aranan önemli parametredir. Satın alma konusunda gayet hassas olan bu kurumlar ciddi değerlendirmelerle bir süreç yürüterek etkin bir satın alma yapmak isterler. Bu satın alma direkt olabildiği gibi ihale usullerine göre de olmaktadır.

Şeffaf ve güvenli bir satın alma kamusal kurumlar için de önemlidir. Bu önemi ortaya koymak ve sorunsuz bir satın alma gerçekleştirmek için teklif, açık artırma vb. usulleri kullanırlar. Ayrıca bu kriterleri bir şartname haline sokarak tedarikçinin de bu satın alma hususunda sorumlu olmasını sağlarlar. Kamu yararı gözetmek ve işini iyi yapmak bu şekilde karşılık bulmaktadır.

iso 9001 ihalelerde isteniyor mu içerik makale

Kurum ve Kuruluşlar anlattığımız onca nedenlerden ötürü doğru tedarikçi seçimini iyi bir kalite yönetim sistemi ile müşteri odaklı çalışan sertifikalı tedarikçi tespiti için ince eleyip sık dokurlar. Bu isteklerin karşılanmasının en kısa yolu ISO 9001 Belgesinin ortaya konması ile olmaktadır. Kalite belgesi talebi satın alma işlemleri için sağlık ve güven temelini sağlamlaştırarak tedarikçinin şartlarınında uygunluğunu ortaya koyar.

Ülkemizde yasal olarak zorunlu olmasa bile çoğu kamu ihaleleri, belediye ihaleleri, büyük şirket ihalelerinde bu belge şartnameye ve ihaleyi düzenleyen kuruluşun isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Bu içerikten de anlaşılacağı gibi satın alım talebini oluşturan ihale merciinin talebine göre istenmekte ya da istenmemektedir.

İhale için ISO 9001 belgesi şart mıdır ?

İhaleyi düzenleyen kurum yada kuruluş ihale şartnamesine bu belgeyi yazmış ise o zaman bu belge zorunlu şarttır.