İçindekiler

 1. ISO Nedir ?
 2. ISO Belgesi Nedir ?
 3. ISO 'nun Tarihçesi
 4. ISO 9001 Belgesi Standardı Sahibi ISO 'nun Hikayesi
 5. ISO İletişim Bilgileri ve Adresleri
 6. ISO 'nun Finansmanı
 7. ISO Ortakları ve İş Birlikleri
 8. ISO 'nun ISQ ile İlişkisi
ISO Hakkında

Uluslararası Standartlar Teşkilatı-ISO, Dünyadaki ticaretin kolaylaştırılması ve küresel standart normların oluşturulması için kurulmuş bir örgüttür.

Yayınladığı standartlar ile ürün ve hizmet farklılıklarını ortadan kaldıran, standart talepleri her yerde ve her zaman karşılayan yapıyı oluşturmayı amaç edinmiştir.

Tüm dünyada 164 üyesi ve diğer global otorite kuruluşlar ile iş birliği yaparak, ihtiyaçları tespit edip standartlar oluşturan ve ürün pasaportu olarak kapılar açan ortak kriterleri üretmektedir.

iso hakkında sorular

Hem Global Pazar Anahtarı hem de Kuruluşunuzun Kurumsallık Gelişimi için çok önemli katkıları olan ISO ile kazanmaya devam edeceksiniz.


ISO Nedir ?

ISO Nedir ?

ISO, Uluslararası Standartlar Kuruluşunun ingilizce baş harflerinin kısaltmasından ve oluşan standartların tanımlanmasında kullanılan “kısa kod formasyonu adı ve organizasyonun kısa adıdır”.

947 yılında 25 ülke delegesi ile kurulmuştur.

International Organization for Standardization (IOS), Fransızca OIN şeklinde isimlendirilmiştir. Bu tanımlamalar ile kısa adının ISO olarak kullanılmasına karar verilmiştir. ISO, eşit anlamına gelen Yunan izosundan türetilmiştir. Ülke ne olursa olsun, dil ne olursa olsun, ISO’ yuz eşitiz sloganıdır.

ISO, IEC, IAF, ILAC ve DTÖ/WTC gibi otorite organizasyonları ile ticareti kolaylaştırmak ve standartlaşmayı global hale getirmek amacı ile anlaşarak ortaklık yaparak birlikte hareket eden bir organizasyondur.

22572 den fazla standart oluşturup yayınlayan, 164 ülkeden üyeleri ve 786 teknik komite ve alt komiteleri olan global bir kuruluştur.

Bu yapısını; ISO Konseyi, 20 üyeden, ISO Yetkilileri ve Politika Geliştirme Komitelerinin Başkanları CASCO, COPOLCO ve DEVCO' dan oluşan, organizasyonun temel yönetişim ve Genel kurula rapor verme organıdır ve Genel Kurul'a yılda en az 3 kere toplanarak rapor veren sorumluluk sahibi organıdır.

Başkanlık Komitesi Konseyi tarafından karar konularında Konsey'e tavsiyelerde bulunur.

Konsey Daimi Komiteleri, finans ( CSC / FIN ), strateji ve politika ( CSC / SP ), yönetim pozisyonları için aday gösterme ( CSC / NOM ) ve Organizasyonun yönetişim uygulamalarının gözetimi ( CSC / OVE ) ile ilgili konuları ele alır.

Danışma Grupları, ISO'nun ticari politikası (CPAG) ve Bilgi Teknolojisi (ITSAG) ile ilgili konularda önerilerde bulunur.

CASCO: Uygunluk değerlendirmesi konusunda rehberlik sağlar.

COPOLCO: Tüketici konularında rehberlik eder.

DEVCO: Gelişmekte olan ülkelerle ilgili konularda rehberlik eder.

Konseye üyelik, tüm üye kuruluşlara açıktır.

Teknik Yönetim Kurulu (TYK/TMB): Teknik çalışmanın yönetimi Konseye rapor veren yapısıdır. Bu organ aynı zamanda standart kalkınmaya öncülük eden teknik komitelerden ve teknik konularda oluşturulan stratejik danışma kurullarından da sorumludur.


ISO Belgesi Nedir ?

ISO Belgesi Nedir ?

Teknoloji ve güncel gelişmelerle küçülen dünya ticaretinde, pazarlara ulaşılabilirliğin kolaylaştığı, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve çok çetin ticaret ortamlarının oluştuğu yapılarda yer almak, müşteri taleplerini karşılamak ve kalıcı bir konumda olmanın iso yönetim sistemi modellemelerine ihtiyacı aşikârdır. Ürün ve hizmet taleplerinin sürdürülebilirliği ve müşteriyi memnun etmek pazarda kalıcı olmanın temel şartıdır.

Yönetim sistemi modellerinin ön planda olanları şüphesiz iso standartları ve belgeleridir. Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Gıda, Müşteri şikâyet, iş güvenliği, disiplin vb. kurumsallık ihtiyaçları tüketiciyi cezbeden güven unsurlarıdır. ISO belgeleri ayrıca iş dünyasının taleplerini karşılamak için eşsiz destekler sunar.

Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulan standartların (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 10002, ISO 31000, ISO 20000-1, ISO 3834-2, ISO 17100, ISO 15838, ISO 28001 gibi) kategorize edilmiş kriterlere göre ayrı ayrı denetlenerek elde edilen belgeye “ISO Belgesi ” denir.

Belge, pazardaki ihtiyaçları karşılama, kuruluşta ilgili yönetim sistemini sağlama, standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanması kazanımları ile fayda sağlar.

ISO Belgelerinin geçerlilik süresi, kendi standartlarında belirlenmiş kriterler gereği 3 yıllık periyot halindedir. 2. ve 3. yıllar için yapılacak 2 adet yıllık gözetim (ara denetim) güncellemesi yapılması halind,3 yıllık geçerlilik sürdürülür. İlgili standardın kuruluşta kurulup, uygulanması; yapı, süreç, risk, bilgi, çalışan sayısı, fonksiyonel durum ve yönetiminin benimsemesine bağlı olarak uzun veya kısa süre almasına bağlı olarak ISO Belgesi alınması, 5 - 30 gün civarındadır.

ISO Belgesi Denetimi Aşamaları

 1. Dokümante Bilgi incelemesi,
 2. Saha incelemesi.

Büyüklüğü fark etmeksizin belgeyi, tarım, maden, kimya, hizmet, makine, metal, sağlık, sosyal, gıda, ilaç, uzay, kâğıt, kamu, eğitim, öğretim, mühendislik, satış, bilişim, lojistik, taşıma, yazılım, geri dönüşüm, enerji, esnaflık, dernek, federasyon, birlik vb. sektörlerden hangisinde olursa olsun ilgili iso standardı kriterlerini sağlayan kuruluşlar alabilir.

ISQ Belgelendirme’ ye başvuruda bulunarak istediğiniz standartta “iso belgesi” alabilirsiniz.


ISO 'nun Tarihçesi

iso'nun tarihçesi

ISO, 1946’da, 25 ülkeden delegelerin Londra’daki İnşaat Mühendisleri Enstitüsünde buluştuğu ve uluslararası koordinasyon ve endüstriyel standartların birleştirilmesini kolaylaştırmak için yeni bir uluslararası örgüt oluşturmaya karar verilmesi ile 1947 yılının 23 Şubat’ ın da kurulmuştur.

ISO 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştur ve şu anda 179 un üzerinde bir üye katılımıyla yönetilmektedir.

ISO, IEC, IAF, ILAC ve DTÖ/WTC gibi otorite organizasyonlarında ortak temel ilkesi, ticarete yönelik teknik engellerin kaldırılması yoluyla ticareti kolaylaştırmaktır.

otorite organizasyonlar

İlk standardını 1987 yılında yayınlayarak kuruluşundan bu güne teknoloji ve üretimin neredeyse tüm alanlarını kapsayan 22572'den fazla Uluslararası Standardın da yayınlanması başarısını göstermiştir. Şu an için 164 ülkeden üyeleri ve 786 teknik komite ve alt komiteleri mevcuttur.


ISO 9001 Belgesi Standardı Sahibi ISO 'nun Hikayesi

ISO 9001 Belgesi Standardının Sahibi ISO'nun Hikayesi

ISO 9001 Belgesi Standardının Sahibi ISO'nun Hikayesi.pdf linkini tıklayarak dokümana buradan ulaşabilirsiniz.
ISO İletişim Bilgileri ve Adresleri

ISO İletişim Bilgileri ve Adresleri

Merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu’ nun Web sitesi: www.iso.org dir. Web sitesinden detaylı bilgi ve içeriklere de ulaşılabilir.

Merkez Bilgileri:

 • BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401 , 1214 Vernier, Cenevre/İsviçre
 • E-posta: central@iso.org
 • Tel. : +41 22 749 01 11
 • ISO Bölgesel Etkileşim - Asya, Singapur Ofisi Bilgileri:
 • 36 Carpenter Caddesi, # 02-01, Singapur 059915
 • E-posta: singapore@iso.org
 • Tel. : +65 6265 1023

ISO 'nun Finansmanı

isonun finansmani

ISO finansmanı, Ulusal üyelerin Merkez Sekreterya' nın işletme maliyetini karşılayan aboneliklerin ödenmesi ile sağlanmaktadır. Her üye ülkenin Gayri Safi Milli Gelir ve ticari rakamlarıyla orantılı olarak ödediği abonelik ücretleri ve standart satışları gelirlerini ve finansmanını oluşturur.ISO Ortakları ve İş Birlikleri

ISO Ortakları ve İş Birlikleri

ISO 700'den fazla uluslararası, bölgesel ve ulusal kuruluşla işbirliği yapmaktadır. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) olmak üzere diğer iki uluslararası standart geliştirme kuruluşu ile birlikte çalışmaktadır.

ISO, IEC ve ITU, üç örgütün standart sistemlerini güçlendirmek için 2001 yılında Dünya Standartları İşbirliği'ni (WSC) oluşturmuştur. WSC ayrıca, dünya çapında uluslararası fikir birliğine dayalı standartların benimsenmesini ve uygulanmasını desteklemektedir. Uluslararası Standartların ticaretteki teknik engellerin azaltılmasına katkısını özellikle takdir eden Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTC) ile de yakın bir ilişki içerisindedir.

ISO ayrıca Birleşmiş Milletler ortaklarıyla birlikte çalışır.


ISO 'nun ISQ ile İlişkisi

ISO'nun ISQ ile İlişkisi

ISO-Uluslararası Standartlar Kuruluşu, IEC, IAF, ILAC ve DTÖ/WTC gibi otorite organizasyonları ile ticareti kolaylaştırmak ve standartlaşmayı global hale getirmek amacı ile anlaşarak ortaklık yaparak birlikte hareket eden ve global dünyanın kullanımı için standartlar üretip, yayımlayan otorite kuruluştur.

ISQ ise, Doğal Ürün, Helal, Sistem ve Ürün Belgelendirme Standartları üreten, yayımlayan, belgelendiren ve Hizmet standartlarının Eğitimlerini Sunan Uluslararası bir Standart ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşudur.

ISQ ile ISO ilişkisi, ISQ’ nun bu belgelendirme faaliyetlerinin bazılarında ISO tarafından yayımlanan standartları kullanması şeklindedir.