• Faaliyet kapsamımızda bulunan tüm işlemleri, müşteri odaklı bir hizmet anlayışı çerçevesinde, Akreditasyon şartlarına uygun olarak yürütmek,
  • Yetkin personel ve denetçi/uzman havuzu ile Müşteri ve Sektöre değer katmak, iç ve dış kaynak çalışanlarımızı eğitim yolu ile sürekli iyileştirme felsefesi ile hizmet etmek
  • Çalışma kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak güncel gelişmeleri takip ederek, gerekli durumlarda müşteri ile paylaşmak,
  • Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik ve Dürüstlük ve Güvenilirliğin hiçbir yoruma mahal vermeden uygulanmasını sağlamak,
  • Müşteri ve 3. taraflarla ile ilgili tüm bilgilerin gizlilik kuralları çerçevesinde saklamak;
  • Yönetimde sistem yaklaşımını ve karar verme sürecinde gerçek ve tarafsızlık ilkelerinin uygulanacağını ve sürekli iyileştirme çevresinde hareket etmek