1 Genel

1.1. Prensiplerimizi, TS EN ISO 17021-1, ISO 22003, ISO 27006 standardı şartlarına ek olarak kuruluşumuzun performansını artırıcı temel ahlaki değerler topluluğu oluşturmaktadır. Prensiplerimiz önceden tahmin edemeyeceğimiz durumlara yönelik olarak alabileceğimiz kararlar için kılavuzluk yaparlar.

1.2. Kuruluşumuzun öncelikli amacı belgelendirmeye güvenen taraflara güven vermektir. Kuruluşumuzun esas değerini;

 • Belgelendirdiğimiz kuruluşların,
 • Belgelendirdiğimiz kuruluşların müşterilerinin,
 • Kamu kurumlarının,
 • Özel kuruluşların,
 • Müşteri ve kamunun diğer üyelerinin tarafımıza duyduğu güveni boşa çıkarmamaktır.

1.3. Kuruluşumuz bu güveni;

 • Tarafsızlığı,
 • Yeterliliği,
 • Sorumluluğu,
 • Şeffaflık
 • Gizliliği
 • Şikayetlere Duyarlılık
 • Risk Temelli Yaklaşım ile kazanmayı ilke haline getirmiştir.

2. Tarafsızlık

2.1. Güven duygusunun kazanılması için tarafsız bir belgelendirme hizmetinin verilebilmesi ana prensiplerimizdendir.

2.2. Kuruluşumuz güçlü mali yapısına da güvenerek müşterilerinin belgelendirme karşılığındaki ödemesinden olumlu veya olumsuz etkilenmeyerek tarafsızlığını koruyacağını taahhüt eder.

2.3. Kuruluşumuz güven sağlamak ve bunu sürdürmek için, aldığı uygunsuzluk veya uygunluk kararlarını objektif delillere dayandırır.

2.4. Bu kararların çıkar sahiplerince veya diğer taraflarca uygun olmayan şekilde etkilenmesine kesinlikle müsade etmez.

 • Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görev yapan personeller kararlarını alırken kendi çıkarlarını düşünmez.
 • Oluşturmuş olduğu bağımsız danışma ve belgelendirme komisyonları ile kendi kendini değerlendirme olasılığına izin vermez. Yönetim sistemleri danışmanlığı yapmaz.
 • Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görev yapan personeller Objektif tetkik delillerini arar. Tetkik delilini aramak yerine başka bir kişiye güven ve yakınlıktan uzak durur.
 • Kuruluşumuz çalışan personeli veya tedarikçileri üzerinde sindirme politikası uygulamaz.
 • Ürün Belgelendirmesi/Muayenesi gibi Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerinde yer alan Üst Yönetici, Yönetici, Şef, Uzman ve Teknik Uzmanlar görevlerini icra ederken denetlediği ürünlerin tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, montajcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı olmadığı gibi bu tarafların herhangi birisinin yetkili temsilcisi de olmamak zorundadır. Bu şart kişisel amaçlar için söz konusu ürünlerin kullanılmasına veya ISQ-İNTERSİSTEM TEKNİK BELGELENDİRME’ nin operasyonları için gerekli olan denetlenmiş ürünlerin kullanılmasına mâni değildir.

Ayrıca; Ürün Belgelendirmesi/Muayenesi gibi Uygunluk Değerlendirmesi faaliyetlerinde yer alan Üst Yönetici, Yönetici, Şef, Uzman ve Teknik Uzmanlar, görevlerini icra ederken denetlediği ürünlerin direk olarak tasarımına, üretimine, inşasına, pazarlanmasına, kurulumuna, kullanımına veya bakımına karışamayacağı gibi bu faaliyetleri yapan tarafların temsilciliğini de yapmamak zorundadır. Yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kararlarının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile çelişebilecek herhangi bir faaliyette de bulunamaz. Bu durum ve konularda danışmanlık hizmetleri vermemek zorundadır.

3. Yeterlilik

Kuruluşumuz güven sağlamak ve bunu sürdürebilmek için gerekli alt yapı ve personel yetkinliğine sahiptir. Konusunda uzman, gerekli eğitimleri almış yeterli bilgi ve beceriye sahip ve uygulayabilen personelleri ile kapsamındaki tüm müşterilere hizmet verebilecek yetkinliğe ve yeterliliğe sahiptir.

Kuruluşumuz uygunluk değerlendirme faaliyetleri için teknik ve yönetimsel tüm gerekli görevleri yerine getirebilecek gerekli olan tüm ekipman ve imkanlara sahip bir alt yapı oluşturmuş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

4. Sorumluluk

4.1. Belgelendirme şartlarına uygunluğu sağlama sorumluluğu müşterilerimize aittir. Kuruluşumuz bu konuda bir yönlendirme ve danışmanlık hizmeti vermez.

4.2. Kuruluşumuz, bir kuruluşun yönetim sisteminin tetkikini iyi bir şekilde yapma ve tetkike dayanarak, uygunluk için yeterli delil varsa belgelendirmeye veya uygunluk için yeterli delil yoksa belgelendirme yapmamaya karar verme sorumluluğuna sahiptir. Tetkiklerimiz müşterilerimizin yönetim sistemleri içinden numune alma esasına dayanır ve bundan dolayı teknik şartlara tam uygunluğu garanti etmez.

5. Şeffaflık

5.1. Kuruluşumuz üçüncü taraf belgelendirmenin doğruluğuna ve güvenirliğine güveni sağlamak için her bir müşterisinin tetkik ve belgelendirme prosesi ve belgelendirme statüsü hakkındaki bilgiye uygun ve zamanında genel erişim sağlamakta ve gerekli açıklamaları yapmaktadır.

5.2. Kuruluşumuz üçüncü taraf belgelendirmeye olan güveni sağlamak ve sürdürmek için belirli tetkiklerin sonuçları hakkında gizlilik taşımayan ve özel olmayan bilgiye ilgili tarafların erişimini sağlamakta ve bu bilgiyi açıklamaktadır.

6. Gizlilik

Kuruluşumuz, uygunluk değerlendirmesi için ve yönetim sistemlerini belgelendirmek üzere şartlara uygunluğu yeterli şekilde değerlendirmeye yönelik ihtiyaç duyulan bilgiye ayrıcalıklı olarak ulaşılmasını sağlamak için müşterilerimiz hakkındaki her türlü hususi bilgiyi gizlilik için de saklamaktadır.

7.Şikayetlere Duyarlılık

Kuruluşumuz üçüncü taraf belgelendirmeye güvenen tarafların şikayetlerini araştırır ve bu şikayetleri geçerli bulursa, taraflara şikayetlerin uygun şekilde ele alınacağına ve şikâyetin çözümü için makul bir çabanın gösterileceğini taahhüt eder.

8. Risk Temelli Yaklaşım

Kuruluşumuz yeterli, tutarlı ve tarafsız belgelendirmeyi sağlamak için aşağıda belirtilen riskleri de dikkate alarak tüm riskleri değerlendirmektedir.

 • Tetkikin amaçları,
 • Tetkik esnasında kullanılan örnekleme,
 • Gerçek ve algılanan tarafsızlık,
 • Yasal düzenleyici ve yükümlülük konuları,
 • Tetkik edilen müşteri kuruluş ve çalışma şartları,
 • Tetkikin müşteri ve faaliyetlerine etkisi,
 • Tetkik ekibinin sağlık ve güvenliği,
 • İlgili tarafların kabulleri,
 • Belgelendirilmiş müşterinin yanıltıcı ifadeleri,
 • Markaların kullanımı