ISQ, İş Güvenliği ve Çevre Yönetimi’ ni faaliyetlerinin ayrılmaz bir süreci olarak kabul etmiş, SEÇ amaç ve hedeflerine bir çerçeve oluşturması için aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

  • SEÇ ile ilgili yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve diğer kriter ve gereklilikleri takip ederek bu gerekliliklere uyarak karşılamak,
  • Çalışanlarına bireysel sorumluluk kazandırmak için sürekli eğitimler vererek sağlık, emniyet ve çevre bilincini yaymak,
  • Uygulamakta olduğu SEÇ Yönetim Sistemini düzenli olarak gözden geçirerek sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek doğaya, çevreye ve insana verilebilecek maruziyeti en aza indirmek,
  • Şirket ve doğal kaynaklarını dikkatli kullanarak tasarrufu sağlamak, kaynakları korumak,
  • Firma bünyesinde kullandığımız cihaz ve ekipmanları mevzuatlara uygun bir şekilde kullanmak ve kalibrasyon ve bakımlarını yaptırmak,
  • Müşteri sahalarında yapılan çalışmalarda müşteri politikalarına, yönetmeliklerine ve kurallarına uymak,
  • İş Güvenliği ve Çevre için risk analiz ve değerlendirme yaparak tehlike ve kazalar için önlem almak.

Bu temel ilkeler ışığında, ISQ, tüm faaliyetlerinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, çevreye zarar verilmemesini, “sıfır tehlike ve sıfır kaza” ilkesini hedeflemiş buna uygun planlamalar yapmıştır.

Faaliyetlerini SEÇ Yönetimi gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde yürüten ISQ, SEÇ konusunda komşularını, müşterilerini ve alt yüklenicilerini yönlendirmeyi, kazanmış olduğu deneyimlerini onlarla paylaşmayı taahhüt etmektedir.