ISO 27001 Belgesi İçindekiler

  1. ISO 27001 Nedir ?
  2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  3. ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır ?
  4. ISO 27001 Belgesi Fiyatı
ISO 27001 Belgesi

ISO 27001 belgesi, bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) uygulamalarının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Bu standart, bir kuruluşun bilgi varlıklarını (verileri, dokümanları, yazılımları, donanımları vb.) etkili bir şekilde yönetmesini ve korumasını gerektirir.

ISO 27001 sertifikası, kuruluşun tüm departmanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine bilgi güvenliği konusunda güven verir. Belge, uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak hazırlanan BGYS uygulamalarının bir kanıtıdır ve bu da kuruluşun bilgi güvenliği risklerini en aza indirgemek için gerekli adımları attığını gösterir.

ISO 27001 sertifikası almak için, kuruluşun belirli gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Bu gereklilikler, bir BGYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgilidir. Bu süreçte kuruluş, risk yönetimi, personel güvenliği, erişim kontrolü, yazılım güncelleme, veri yedekleme ve kurtarma, siber saldırı önleme ve güvenlik açıkları gibi konuları ele almalıdır.

ISO 27001 belgesi, bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamalarının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren önemli bir belgedir. Kuruluşlar, bu belgeyi alarak müşterilerine ve tedarikçilerine bilgi güvenliği konusunda güven verir ve uluslararası alanda rekabet avantajı elde eder.


ISO 27001 Nedir ?

ISO 27001, uluslararası bir standardın adıdır ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin (BGYS) nasıl kurulması, uygulanması, izlenmesi, muhafazası ve geliştirilmesi gerektiği konusunda rehberlik sağlar.

ISO 27001 Nedir ?

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi varlıklarını (bilgisayar sistemleri, yazılımlar, ağlar, veriler vb.) ve bu varlıkları korumak için gerekli olan iş süreçlerini, teknolojileri ve politikaları yönetmesine yardımcı olur. Bu standardın amacı, bir organizasyonun bilgi güvenliğini sürekli olarak yönetmesini ve iyileştirmesini sağlamaktır.

ISO 27001 standartı, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemi için gereken tüm gereksinimleri ve kontrolleri içerir. Standart, organizasyonların risk yönetimini ve güvenlik politikalarını tanımlamasını, iş süreçlerinin, bilgi varlıklarının ve bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesini, riskleri azaltmak için uygun güvenlik önlemlerinin uygulanmasını ve bu önlemlerin etkinliğini düzenli olarak izlemesini gerektirir.

ISO 27001 sertifikasyonu, bir organizasyonun ISO 27001 standardına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemini uyguladığını doğrular. Bu sertifika, müşteriler, iş ortakları ve paydaşlar tarafından bir organizasyona duyulan güveni artırır ve organizasyonun rakipleri arasında rekabet avantajı sağlar.


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi, bir kuruluşun bilgi varlıklarını korumak için tasarlanmış bir yönetim sistemi çerçevesidir. Bu sistem, kuruluşun iş süreçlerinde kullanılan tüm bilgi varlıklarını (veriler, yazılımlar, donanımlar, belgeler vb.) korumak, sızıntı, saldırı ve kötü amaçlı yazılımların önlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması, izleme ve raporlama gibi süreçler içerir. Bu amaçla, bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesi, bilgi güvenliği politikaları, standartları, prosedürleri ve kontrollerini tanımlar ve uygular.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir kuruluş için etkili bir bilgi güvenliği yönetim sistemi, kuruluşun itibarını korur, müşteri güvenini arttırır, veri ihlallerinden kaynaklanan maliyetleri azaltır ve iş sürekliliğini sağlar. Bu nedenle, birçok kuruluş, bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevelerini benimser ve uygun bir şekilde uygular. En yaygın kullanılan bilgi güvenliği yönetim sistemleri standartları arasında ISO 27001 ve NIST SP 800-53 yer almaktadır.


ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) kurma ve sürdürme gereksinimlerini tanımlayan bir standarttır. Bu standartı karşılamak için belgelendirme süreci, bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülür.

ISO 27001 belgesi almak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:
  • BGYS kurun: ISO 27001 belgesi almak isteyen bir organizasyon, öncelikle standartta belirtilen BGYS gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu, BGYS'nin tasarımı, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bir çerçeve oluşturmayı içerir.
  • İç tetkikler yapın: BGYS'nin etkinliğini değerlendirmek için, organizasyonunuzda belirli bir süre boyunca iç tetkikler yapmanız gerekir.
  • Üçüncü taraf belgelendirme kuruluşunu seçin: ISO 27001 belgesi almak için bir üçüncü taraf belgelendirme kuruluşunu seçmelisiniz. Bu kuruluş, BGYS'nizi değerlendirir ve belgelendirme için uygun olduğunu onaylar.
  • BGYS'nizi belgelendirin: Belgelendirme kuruluşu, BGYS'nizi değerlendirir ve belgelendirme için uygun olduğunu onaylarsa, ISO 27001 belgesi alırsınız.
  • Denetlemeleri sürdürün: ISO 27001 sertifikası aldıktan sonra, belgelendirme kuruluşu periyodik denetlemeler gerçekleştirerek BGYS'nizin standartlara uygunluğunu sürdürdüğünüzü doğrular.

Belgelendirme süreci, organizasyonunuzun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak yukarıdaki adımlar, ISO 27001 belgesi almak için izlemeniz gereken temel süreçleri içerir.


ISO 27001 Belgesi Fiyatı

ISO 27001 Belgesi Fiyat

ISO 27001 Belgesi fiyatı 2023 yılında 9.000.00 TL - 40.000.00 TL tutarları arasındadır.

ISO 27001 Sertifikası Fiyatı, coğrafi konum, şirketin büyüklüğü, sektör, var olan bilgi güvenliği altyapısı ve diğer faktörlere göre değişebilir.