ISO 9001:2015 Değerlendirmesi

ISO’ nun ve iso 9001 belgesi için yayınlanan en güncel hali olan ISO 9001:2015 standardını sizler değerlendirdik.

Aşağıdaki bilgiler ile genel olarak standart hakkında bilgi sahibi olacağınızı umuyoruz.

ISO 9001:2015 standart nedir?

Güncel olan ve en son hali ile yayınlanmış, yeni nesil kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen bir standarda “ISO 9001:2015 Standart” denir.

Bu standart, Kuruluşların daha yetkin, daha verimli olmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olan kriterleri içerir. Tam olarak uygulanabildiğinde kazanımları çoktur.

2008 güncellemesinin ardından yapılan en son güncelleme ile yeni sürüm olan 2015 mevcut kullanımda olan standarttır. Daha sonraki güncellemeye kadar bu standart kullanılacaktır.

ISO 9001:2015 kimler içindir?

Kuruluşun şirket şekli, yapısı, büyüklüğü her ne olursa olsun ISO 9001:2015’ i uygulayabilir. Yani Vergi Mükellefiyeti ya da yasal tescili olan her yapı bu standardı uygulayabilir ISO 9001 belgesi alabilir.

Günümüz şartlarında kullanımda olan ve yeni güncellenen standardın önemli iyileştirmelerinden birisi de her türlü işletme için daha uygulanabilir ve erişilebilir halde olmasını sağlamaktır.

Kaliteye adanmış personeli olmayan küçük kuruluşlar/işletmeler, standardın uygulanmasının avantajlarından yararlanabilirler.

ISO küçük işletmelerin standarttan daha fazla istifade etmesi için web sitesinde yardımcı klavuz ve kriterler de yayınlamaktadır.

Bu bölümle ilgili içeriğimizi inceleyin: https://www.iso9001kalitebelgesi.com/iso-9001-belgesi-sektorleri-ea-kodlari-ve-sektorel-logolari.html

İşletmeme ne gibi faydalar getirecek?

Bir kalite yönetim sistemi uygulamak size yardımcı olacaktır:

Yaptıklarınızdan kimin etkilendiğini ve sizden ne beklediklerini tanımlamak için kuruluşunuzun genel bağlamını değerlendirin. Bu, hedeflerinizi açıkça belirtmenize ve yeni iş fırsatlarını belirlemenize olanak sağlayacaktır.

Müşterilerinizi ilke edin, ihtiyaçlarını sürekli olarak karşıladığınızdan ve memnuniyetlerini artırdığınızdan emin olun. Bu, özel, yeni müşteriler ve kuruluşunuz için artan işlerin tekrarlanmasına yol açabilir.

ISO 9001:2015 belgesi bazı faydaları

 • Tüm süreçleriniz iş veya organizasyondaki herkes tarafından benimsenip anlaşılacağından dolayı daha verimli bir şekilde çalışmayı sağlar,
 • Üretkenliği ve verimliliği arttırır,
 • Maliyetleri düşürülmesini sağlar,
 • Gerekli yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirilmesini sağlar,
 • Müşteri talebini karşılatır, bazı sektörler ve müşteriler iş yapmadan önce ISO 9001 belgesini talep ettiğinden yeni pazarlara açılımı sağlar,
 • Kuruluşunuzun tüm süreç ilişkili risklerin tanımlanmasını, ele alınmasını, değerlendirilmesini sağlar.

ISO 9001 neden revize edildi?

Tüm ISO belgesi standartları, piyasa ile ilgili kriter içeriklerinin yeterli kalıp kalmadığını tespit etmek ve uygulamadan emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilir ve iyileştirilir.

ISO 9001, işletmelerin şu anda karşılaştıkları farklı zorlukları göz önüne alarak güncellenmiştir. ISO 9001'in, sektör, iş, proses, süreç vb. tüm konularda, ilgili güncel gereksinimleri karşılayabilmek için bu değişiklikleri yansıtmak durumundadır.

ISO 9001:2015 standarttaki önemli gelişmeler nelerdir?

ISO 9001:2015, diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla aynı üst düzey genel yapıyı izlemektedir, böylece birden fazla yönetim sistemi kullanan herkes için entegrasyonda kolaylık sağlayacaktır.

Risk temelli düşünce yapısı her zaman standartta bir şekilde yer almakta idi, ancak yeni sürüm daha fazla öne çıkmasını sağlayacaktır.

ISO 9001:2015 sürümün sağladığı faydalar nelerdir?

 • Liderlik kavramına daha fazla önem vermesi,
 • Kurumsal riskler ve fırsatlar, durumlarının yapılandırılmış bir şekilde ele alınmasına yardımcı olması,
 • Basitleştirilmiş dil ve ortak bir yapı ve terimler kullanır, özellikle birden fazla yönetim sistemi kullanan kuruluşlara yardımcı olması,
 • Tedarik zinciri yönetimini daha etkin bir şekilde ele alması,
 • Servis ve bilgi tabanlı kuruluşlar için daha kullanıcı dostu uygulanabilir bir yapı oluşturması.

ISO 9001:2015 belgesi/sertifikası almalı mıyım?

ISQ gibi bağımsız bir sertifikasyon kuruluşu uygulamalarınızı standardın şartlarına göre denetlediğinde ISO 9001:2015 belgesi zorunluluk değildir. Ancak standardı uygun şekilde uyguladığınızı paydaşlara göstermenin ve tescilin ortaya konmasının da belgeden başka yolu yoktur.

İhale ile iş yapan kuruluşlar için belge/sertifika bir gereklilik olabilir.

ISO 9001: 2015'e nasıl başlarım?

Başlangıç için 3 parametre genel olarak yapılandırılmalıdır;

1. Amaç ve Hedeflerinizi tanımlayın. Neden standardı uygulamak istiyorsunuz? Sorusuna cevap arayın.

2. Üst yönetimin sisteme dahil olduğundan emin olun. Herkesin yönetim sistemini, amaç ve hedeflerini desteklemesi çok önemlidir.

ISO 9001 faydalarından yararlanan yayınları inceleyin.

3. Amaç ve Hedeflerinizin ve müşterilerimizin gereksinimlerinin karşılanması için kuruluşunuzun kilit süreçlerini tanımlayın. Bu işlemlerin her birinde, müşterilerinizin gereksinimlerini anladığınızdan emin olun ve bunların karşılandığını garanti edin. Bu, kalite yönetim sisteminizin temelini oluşturacaktır.

ISO 9001 ile başarı örnekleri

Ülkemizde ISO 9001, tüm dünyada olduğu gibi başarıyla kullanılmaktadır. Dünya genelinde ortalama bir milyondan fazla sertifika verildi ve birçok şirket veya kuruluş da sertifikasyon istemeden standardı kullandı.

Standardı incelediğinizde; ISO 9001 ile başarı birçok şekilde olabilecektir. Bazı kuruluşlar için, her şey yeni müşterilerin ilgisini çekmekle ilgili, bazıları ise yönetim sistemini iç işleyiş, yönetim ve verimlilik için bir metot olarak görmektedir.